Rotterdambericht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/rotterdambericht/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina leest u waar u officiële stukken van de gemeente Rotterdam kunt vinden.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. De Rotterdamse kennisgevingen en besluiten worden bekendgemaakt via officielebekendmakingen.nl en zijn te vinden in de Wettenbank Lokaal.

Bekendmakingen bij u in de buurt

Wilt u informatie krijgen over wat de gemeente, provincie en waterschappen bij u in de buurt gaan doen?

  • Met de OmgevingsAlert app vindt u aanvragen en besluiten over vergunningen en besluiten die in uw buurt zijn ingediend of verleend. U kunt het interessegebied instellen. Toets het adres en de afstand in of kies voor ‘gebruik mijn huidige locatie’.
  • Via Over uw buurt, kunt u berichten online bekijken of aangeven dat u deze per e-mail wil krijgen.

Allebei zijn gratis. De informatie komt uit de wettelijke publicaties op Overheid.nl.

Kaart met bekendmakingen
 


externe bron

Algemeen verbindende voorschriften

Algemeen verbindende voorschriften en gemeentelijke besluiten worden verplicht gepubliceerd op Overheid.nl. U kunt ze vinden in het gemeenteblad op Officielebekendmakingen.nl en in de Wettenbank Lokaal. Bekendmakingen waarmee gemeenschappelijke regelingen in werking treden vindt u ook op Overheid.nl.

Meer informatie

Wilt u liever de papieren versie? Bij het Informatiecentrum Rotterdam kunt u Rotterdamse regelgeving of Ontwerpbestemmingsplannen opvragen of inzien.