Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

5G

5G staat voor de vijfde generatie in mobiele netwerken. Het netwerk dat gebruikt wordt om te bellen en te internetten met uw mobiele telefoon.

Met 5G zijn nieuwe toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld auto’s die met elkaar en met verkeerslichten kunnen communiceren.

Waarom 5G?

Het is misschien lastig voor te stellen dat een sneller en stabieler mobiel netwerk nodig is. Het vorige mobiele netwerk, 4G, voldeed immers nog best prima. En dat is ook zo.
Tegelijkertijd neemt het gebruik van mobiele toepassingen enorm toe. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid.
Denk aan sensoren om de gezondheid van zieke mensen te monitoren, zodat direct actie ondernomen kan worden als er iets aan de hand is.
Ook kan draadloos contact tussen verkeer, verkeerslichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen zorgen voor een betere doorstroming en toegankelijkheid van onze stad.
Daarnaast verplicht het Europees Parlement lidstaten, waaronder Nederland, om 5G connectiviteit mogelijk te maken.

5G in Rotterdam

Rotterdam wil dat alle bewoners en bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van digitale mobiele toepassingen.
Een goede infrastructuur is daarvoor noodzakelijk. Daarom wordt de tijd genomen voor de aanleg van het 5G-netwerk.
Niet alleen omdat we de stad technisch gereed moeten maken voor het nieuwe netwerk, maar ook omdat we het zorgvuldig willen aanpakken.
De veiligheid en gezondheid van Rotterdammers staat altijd voorop.

Vragen en antwoorden

Nederland heeft in 2020 de eerste frequenties aan de telecomaanbieders geveild. In 2023 volgt een veiling voor de overige frequenties.
De telecombedrijven kopen de mobiele frequenties en zijn vervolgens verantwoordelijk voor het bouwen van het netwerk en plaatsen van de benodigde zendmasten en antennes.
Het bouwen van het netwerk verloopt in fases en is gestart in 2020.
Pas vanaf 2023, als de nieuwe frequenties geveild en in gebruik genomen gaan worden, zult u het verschil in snelheid gaan merken ten opzichte van de huidige 4G en 5G frequenties.

De meest actuele informatie over deze frequentie veilingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid: Veiling frequenties voor 5G | Telecommunicatie | Rijksoverheid.nl

Telecombedrijven maken vooral gebruik van bestaande antennes die ook geschikt zijn voor 5G.
Maar om het netwerk dekkend en dus betrouwbaar te kunnen maken, zijn op sommige locaties in Rotterdam meer antennes nodig.
Om onnodige antenneplaatsingen te voorkomen, is het antennebeleid vastgesteld. Een overzicht van alle antennes is te vinden in het Antenneregister.

De plaatsing van een antenne op een gebouw wordt altijd overlegd met de eigenaar, bewoners of huurders van het gebouw. Hiervoor is een zogenaamde instemmingsprocedure van toepassing.
Er hoeft geen vergunning aangevraagd te worden voor antennes als deze 5 meter of lager zijn. In dat geval moet in ieder geval de eigenaar toestemming verlenen. Daarnaast moeten deze antennes voldoen aan regels die vastgesteld zijn in het antenneconvenant.

Of u een bezwaar kunt indienen tegen de komst van een antenne hangt af van de situatie.

  1. De antenne is 5 meter of lager en wordt geplaatst op een woning van een particulier, een appartementencomplex, woningcorporatie of bedrijf.
    In dit geval wordt de plaatsing bepaald door de eigenaar volgens een zogenaamde instemmingsprocedure. U moet in dit geval contact opnemen met de eigenaar van het betreffende gebouw.
  2. De gemeente werkt in principe mee met de plaatsing van antennes op gemeentelijke gebouwen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
  3. Voor een antenne hoger dan 5 meter vanaf de voet, is een vergunning nodig. U kunt bezwaar maken tegen deze vergunning.

Alle antennes die geplaatst worden moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het Antennebureau houdt dit goed in de gaten. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met het Antennebureau.

5G en gezondheid

We zien en begrijpen de zorgen van de Rotterdammers over gezondheid en privacy en bekijken het daarom stap voor stap. Verschillende internationale en nationale gerenommeerde onderzoeksinstituten als de World Health Organization (WHO), het RIVM, en ZonMW doen onderzoek naar de hoeveelheid mobiele straling. De conclusie is dat er met de huidige regels voor straling geen reden is om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. De gezondheidsraad heeft diezelfde conclusie getrokken. Onderzoek naar schadelijke effecten door 5G wordt periodiek herhaald.

De GGD Rijnmond volgt de eerdergenoemde onderzoeken. Zodra daar noodzaak voor is zal GGD Rijnmond de gemeente hierover informeren. De GGD heeft een pagina met informatie over straling.

5G en privacy

Met de komst van 5G is het mogelijk dat bedrijven en bewoners meer data gaan maken en gebruiken. Daarom is het extra belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze data. De overheid stelt spelregels op voor de opslag en gebruik van gegevens door bedrijven.
Voor het mobiele netwerk zelf zijn al duidelijke regels. Die gelden ook voor een nieuw 5G-netwerk.

Tegelijkertijd moet u als Rotterdammer zorgvuldig om gaan met uw en andermans gegevens. Denk aan goede wachtwoorden, de veiligheidssoftware van uw computer of laptop, en let op welke gegevens u online deelt met anderen.
Informatie over privacy kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Heeft u vragen over 5G? Mail dan naar antenne@rotterdam.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Rotterdam digitaal.