Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

5G

5G staat voor de vijfde generatie in mobiele netwerken. Het netwerk dat gebruikt wordt om te bellen en te internetten met uw mobiele telefoon.

Met 5G zijn nieuwe toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld auto's die met elkaar en met verkeerslichten kunnen communiceren.

Waarom 5G?

Het is misschien lastig voor te stellen dat een sneller en stabieler mobiel netwerk nodig is. Het vorige mobiele netwerk, 4G, voldeed immers nog best prima. En dat is ook zo.
Tegelijkertijd neemt het gebruik van mobiele toepassingen enorm toe. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid.
Denk aan sensoren om de gezondheid van zieke mensen te monitoren, zodat direct actie ondernomen kan worden als er iets aan de hand is.
Ook kan draadloos contact tussen verkeer, verkeerslichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen zorgen voor een betere doorstroming en toegankelijkheid van onze stad.
Daarnaast verplicht het Europees Parlement lidstaten, waaronder Nederland, om 5G connectiviteit mogelijk te maken.

5G in Rotterdam

Rotterdam wil dat alle bewoners en bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van digitale mobiele toepassingen.
Een goede infrastructuur is daarvoor noodzakelijk. Daarom wordt de tijd genomen voor de aanleg van het 5G-netwerk.
Niet alleen omdat we de stad technisch gereed moeten maken voor het nieuwe netwerk, maar ook omdat we het zorgvuldig willen aanpakken.
De veiligheid en gezondheid van Rotterdammers staat altijd voorop.

Vragen en antwoorden

5G en gezondheid

We zien en begrijpen de zorgen van de Rotterdammers over gezondheid en privacy en bekijken het daarom stap voor stap. Verschillende internationale en nationale gerenommeerde onderzoeksinstituten als de World Health Organization (WHO), het RIVM, en ZonMW doen onderzoek naar de hoeveelheid mobiele straling. De conclusie is dat er met de huidige regels voor straling geen reden is om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. De gezondheidsraad heeft diezelfde conclusie getrokken. Onderzoek naar schadelijke effecten door 5G wordt periodiek herhaald.

De GGD Rijnmond volgt de eerdergenoemde onderzoeken. Zodra daar noodzaak voor is zal GGD Rijnmond de gemeente hierover informeren. 

Op de website van de GGD vindt u informatie over straling en gezondheid: 
Zendmasten en 5G | ggdleefomgeving.nl. Link opent een externe pagina

5G en privacy

Met de komst van 5G is het mogelijk dat bedrijven en bewoners meer data gaan maken en gebruiken. Daarom is het extra belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze data. De overheid stelt spelregels op voor de opslag en gebruik van gegevens door bedrijven.
Voor het mobiele netwerk zelf zijn al duidelijke regels. Die gelden ook voor een nieuw 5G-netwerk.

Tegelijkertijd moet u als Rotterdammer zorgvuldig om gaan met uw en andermans gegevens. Denk aan goede wachtwoorden, de veiligheidssoftware van uw computer of laptop, en let op welke gegevens u online deelt met anderen.
Informatie over privacy kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over 5G? Mail dan naar antenne@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Rotterdam digitaal.