Zorgvuldige omgang met natuur
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgvuldige-omgang-met-natuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Als er iets in de stad moet gebeuren houdt de gemeente rekening met de in het wild voorkomende planten en dieren.

Na het baggeren ligt het baggerafval bijvoorbeeld enkele uren op de kant, zodat dieren zoals kikkers weer het water in kunnen kruipen. Bomen worden pas gekapt als duidelijk is dat er geen vaste rustplaats van dieren in is. En watergangen worden gebaggerd in de periode dat de vissen er zo weinig mogelijk last van hebben.

De bescherming van alle in het wild voorkomende dier- en plantensoorten is geregeld in de Wet Natuurbescherming. Die is van toepassing als op een plek waar gewerkt zal worden beschermde planten of dieren voorkomen.

Bij werkzaamheden houdt de gemeente rekening met de in het wild voorkomende planten en dieren.

De wet gaat er ook van uit dat iedereen 'voldoende zorg' in acht neemt voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 'Voldoende zorg' is onder andere voorkomen dat een hond tijdens het uitlaten achter vogels aanrent. Daarom is dit een van de dingen waar de boswachter op let.

Boswachters en stadsecologen

Naast de zes boswachters heeft Rotterdam ook stadsecologen in dienst. Zij adviseren over natuur, ecologie en flora en fauna bij ontwerp en beheer en toetsen of het werk in opdracht van de gemeente voldoet aan de wet.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Bijzondere diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd. In onze regio gaat het om de gebieden Oude Maas (Hoogvliet) en Kapittelduinen (Hoek van Holland).