Privacy in verkeersonderzoeken
Gepubliceerd op: 15-06-2022
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersonderzoeken/
Ga naar de hoofdinhoud

U bent misschien op deze pagina terechtgekomen omdat u een camera heeft zien hangen of een scanauto voorbij heeft zien rijden. Het kan zijn dat deze camera of scanauto gebruikt wordt om een verkeerstelling uit te voeren.

Deze verkeerstellingen zijn nodig om verkeersadviezen te kunnen geven. Iedere dag telt de gemeente Rotterdam op verschillende plekken in de stad het verkeer, bijvoorbeeld met lussen en slangen op het wegdek. Dat is nodig om de doorstroming van het verkeer goed in de gaten te houden. Ook helpt het om keuzes in de infrastructuur te maken.

Toch is dat niet altijd voldoende om alle vragen over het verkeer in de stad te kunnen beantwoorden. Soms zijn er meer verkeerstellingen en -adviezen nodig.

Op meerdere plekken in de stad wordt elke dag het verkeer geteld. Dit is nodig om de doorstroming van het verkeer in de gaten te houden, en keuzes in de infrastructuur te maken.

Soorten verkeersonderzoeken

Bij tijdelijke verkeerstellingen gaat het om de volgende soorten metingen:

  • Een intensiteitstelling. Hierbij onderzoeken we hoe druk het verkeer is op bijvoorbeeld een bepaalde weg, kruispunt of plein.
  • Een parkeertelling. Hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoeveel plek ergens is om te parkeren, hoeveel mensen er daadwerkelijk parkeren en op welke tijden zij dat doen, en of ergens vooral geparkeerd wordt door vergunninghouders of juist niet.
  • Een fietsparkeertelling. Hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld waar plek is om fietsen te stallen, wat voor fietsen ergens gestald worden en hoe lang mensen hun fiets op die plek stallen.
  • Een bijzondere verkeersmeting. Dat is geen standaard meting en komt daardoor minder vaak voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meten van verkeer op een locatie om na te gaan welke conflicten tussen verkeersdeelnemers voorkomen.

Soms is alleen een verkeerstelling niet voldoende om tot een verkeersadvies te komen en is er behoefte aan aanvullende informatie. Er kan bijvoorbeeld tegelijk met de fietsparkeertelling een enquête worden afgenomen over de redenen waarom mensen op die plek hun fiets parkeren.

Bekijk de veelgestelde vragen:

Verkeerstellingen en bijbehorende verkeersadviezen worden uitgevoerd op de volgende manieren:

  • Het gebruik van stilstaande camera’s.
  • Het gebruik van scanauto’s.
  • Veldwerkers die kentekens vastleggen met behulp van een mobiel apparaat.
  • Het gebruik van radar en/of telslangen.
  • Enquêtes, zowel via een online vragenlijst of door middel van interviews.

Bij bovenstaande technieken kan ook software worden gebruikt om resultaten te onderzoeken.

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

Voor een goed mobiliteitsbeleid en het treffen van verschillende verkeersmaatregelen is het noodzakelijk om de nodige kennis te vergaren zodat de beslissingen goed gemotiveerd kunnen worden. Het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek en het verzamelen van relevante gegevens is voor de gemeente een taak van algemeen belang.

Camerabeelden, locatiegegevens, parkeervergunningen, kentekens, gegevens over het postcodegebied waar een voertuig geregistreerd staat, gegevens over het type voertuig en in een uitzonderlijk geval persoonsgegevens die verkregen worden met interviews/(online) enquêtes. Camera’s worden op een zo laag mogelijke resolutie ingesteld waardoor personen in principe niet duidelijk herkenbaar in beeld komen en geen details zichtbaar zijn.

Na afronding van een tijdelijke verkeerstelling en/of enquête worden de persoonsgegevens maximaal negen weken bewaard.

Voor het uitvoeren van tijdelijke verkeerstellingen en bijbehorende verkeersadviezen heeft de gemeente externe partijen ingeschakeld. De afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder een geheimhoudingsplicht en afspraken over de beveiliging van de gegevens, zijn vastgelegd in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente over u heeft vastgelegd? Of wilt u een van de andere rechten uitoefenen? Dat kan via de pagina aanvraag-AVG.

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze man of vrouw controleert of de gemeente zich aan de privacywetgeving houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met de FG via FG@rotterdam.nl. Let op: u kunt geen AVG-aanvragen indienen bij de FG.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? U kunt een klacht indienen via de pagina Klacht indienen. U kunt ook een klacht indienen op de website van de Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens op de privacypagina.