Gemeentelijk vastgoed
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vastgoed/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam heeft vastgoed in haar bezit. Denk bijvoorbeeld aan basisscholen, zwembaden, milieustraten, musea, parkeergarages, de kantoren waarin de ambtenaren werken en het stadhuis.

De afdeling Vastgoed beheert, verhuurt en ontwikkelt al dit vastgoed. De afdeling Vastgoed heeft in totaal zo’n 3.000 objecten in bezit. Het bezitten van gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de toekomst van de stad. Zo zorgt de gemeente ervoor dat Rotterdammers kunnen leren, sporten en recreëren.

Een deel van het vastgoed is nodig voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Dit noemen we de kernportefeuille: al het vastgoed waarvan de gemeente vindt dat in eigen bezit moet blijven. Dit vastgoed wordt door de gemeente kostendekkend verhuurd aan  gebruikers. De gemeente maakt dus geen winst of verlies op het verhuren van haar vastgoed.

Alle panden die niet tot de kernportefeuille behoren, worden de komende jaren door de gemeente verkocht. Waar nodig herontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.

Nieuws

Bent u huurder van een pand van de gemeente? Dan kunt u voor de periode 28 november 2021 tot en met 25 februari 2022 huurkorting aanvragen. Met deze huurkorting wil gemeente Rotterdam u helpen als u geldzorgen heeft door coronamaatregelen. De meeste huurders hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. Heeft u de brief niet ontvangen en denkt u voor de huurkorting in aanmerking te komen? Of heeft u vragen over de huurkorting? Stuur dan een e-mail naar huurcoulanceregeling@rotterdam.nl. Of bel ons algemene nummer 14 010. U kunt dan kiezen voor 'overige vragen' en vraag naar Helpdesk Huurcoulanceregeling.

De gemeente Rotterdam heeft samen de Veldacademie, AIR/Van der Leeuwkring het traject 'Ontwerpend Ontwikkelen' geïnitieerd. Samen met ontwerp- en architectenbureaus en stakeholders uit markt, maatschappij en overheid gaan we aan de slag met de (her)ontwikkeling van vijf actuele, integrale maatschappelijk vastgoedopgaven in de stad. De vernieuwing is een kans om de maatschappelijke waarde van deze plekken te vergroten. We willen optimaal gebruik maken van de schaarse ruimte, goed aansluiten bij de wensen van de wijk en plek bieden aan waardevolle programma’s en lokale initiatieven, die in de groeiende stad onder druk staan.

De ontwerp- en architectenbureaus gaan ons helpen door in de initiatieffase van deze projecten in een vijftal workshops de specifieke opgave te doorgronden en te verbeelden, de interactie tussen stakeholders te faciliteren en te stimuleren en mogelijke innovatieve en (meer) integrale visies voor gebouw, gebied en gebruik te onderzoeken en te verbeelden.

Ontwerpwedstrijd

In het architectuurbeleid streven we als gemeente er naar ook jonge ontwerpers kansen te geven om ervaring op te doen bij bepaalde opdrachten, bijvoorbeeld bij ontwerpend of verkennend onderzoek. Daarom hebben we voor Ontwerpend Ontwikkelen een open oproep geplaats op ontwerpwedstrijden.nl en de inschrijfvereisten zo laag mogelijk gehouden. Dat heeft geleid tot 86 inschrijvingen voor de vijf opgaven. Uiteindelijk hebben we 11 bureaus gekoppeld aan de verschillende opgaven. Een mooie mix van verschillende disciplines en werkwijzen, van binnen Rotterdam en daarbuiten, en van talentvol tot gevestigd.

De winnende bureaus per opgave zijn:

 • Noordrand Zuiderpark
  • ECHO Urban Design
 • De Hoekstee
  • Studio for New Realities
 • Pendrecht
  • Toko Fuze
  • Site Practice
  • Studio Nuy van Noort
 • Overschie
  • WRK Architecten x New Grounds
  • Arttenders
  • ZJA
 • Opvang als welkome gast in de buurt
  • Roffaa
  • GROUP A
  • Botman x Arcilla

Webinar

Aanmelden voor het webinar is helaas niet meer mogelijk.

Gemeente wil 'Kunst & Complex' gunnen aan Team Crossing Keileweg. Het plan van consortium Team Crossing Keileweg voor de voormalige fabriek aan de Keileweg 26-28, beter bekend als ‘Kunst & Complex’, is als beste uit de bus gekomen in de openbare verkoopprocedure. De gemeente heeft gekozen voor het plan dat het beste aansluit op de ontwikkeling van het M4H, een innovatief woon-werkgebied dat net zo groot is als de binnenstad van Rotterdam. De kwaliteit van de toekomstige ontwikkeling woog zwaarder dan de koopprijs.

'Ik ben blij met de creatieve plannen voor de kop van de Keilehaven  in een markant industrieel gebouw. We werken aan een nieuw type stadswijk waar wonen en werken worden gemengd. Dit nieuwe initiatief met een mooie mix van ondernemen en cultuur bindt toekomstige bewoners aan het gebied', zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Kadernota Vastgoed

Hoe zet de gemeente het vastgoed in om haar doelen te bereiken? Wanneer besluiten we zelf nieuw vastgoed te ontwikkelen? Wanneer laten we het aan de markt over? En hoe zit het met de huurprijzen? Dit is allemaal vastgelegd in de Kadernota Vastgoed. Dit document geeft kaders aan het gemeentelijk vastgoedbeleid. Het is in 2019 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De kadernota is een openbaar document en daardoor voor iedereen beschikbaar.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hoe beter de leeromgeving, des te beter leerlingen functioneren. Daarom spant de gemeente zich om in de onderwijshuisvesting goed te onderhouden en waar nodig te verbeteren en verduurzamen. Meer informatie vindt u op de pagina Onderwijshuisvesting in Rotterdam.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

De panden die niet tot de kernportefeuille behoren zoals sommige kantoren, winkels, of bedrijfsruimten worden verkocht. Het verkoopproces is openbaar en iedereen kan een bod uitbrengen. Het geld dat een verkoop oplevert is hard nodig voor de stad, dat kan de gemeente weer gebruiken voor uitkeringen of onderwijs. Het aanbod van gemeentelijk vastgoed is te vinden op de website Bouwen aan Rotterdam.

Onderhandse gunningen

De gemeente Rotterdam publiceert alle voornemens tot onderhandse verkoop van onroerend goed (gebouwd en ongebouwd) tijdig en voorafgaand aan de verkoop op deze website. Hierin staan onder andere de details van het perceel, een onderbouwing van het voornemen en ook de contactgegevens en de termijn waarbinnen u kenbaar kunt maken het niet met het voornemen eens te zijn.

De gemeente Rotterdam komt hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021.

Openbare tenders

De gemeente Rotterdam informeert de markt over aankomende openbare tenders voordat ze open staan voor inschrijving. Zo kunnen marktpartijen zich voorbereiden op de officiële publicatie op het aanbestedingsplatform Negometrix.

Openbare verkoop gemeentelijk vastgoed en zelfbouwkavels

Heeft u een woningbouwplan en zoekt u nog een geschikte locatie? Kijk eens of ons gemeentelijk aanbod van bouwgrond of vastgoed aansluit bij uw plannen.
De gemeente Rotterdam publiceert een lijst met het huidige aanbod.

Heeft u vragen over gronduitgiften? Stel ze per e-mail via MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl.

Coöperatieve woonvormen

Een wooncoöperatie is een organisatievorm van wonen waarbij de zeggenschap primair bij de bewoners zelf ligt. De structuur heeft die van een vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de leden. De gemeente heeft begin 2020 een actieplan Coöperatieve Woonvormen gelanceerd en onderzoekt nu welk gemeentelijk vastgoed

Privaat Ontwikkel Initiatief

Een Privaat Ontwikkel Initiatief (POI) wordt in het Engels ook wel ‘unsolicited proposal’ genoemd. Het is een ongevraagd voorstel van een marktpartij om een pand of stuk grond van de gemeente te kopen en te ontwikkelen. Normaal zet de gemeente een vraag uit aan de markt om iets te ontwikkelen. Bij een POI gaat het andersom en komt het initiatief voort uit creatieve ondernemers of corporaties die de gemeente contacteren. Meer informatie vindt u op de pagina Privaat ontwikkelinitiatief.

Wijkplanner

Omdat er veel maatschappelijke initiatieven zijn in Rotterdam, maar weinig beschikbare locaties, is de gemeente gestart met de pilot ‘Wijkplanner’ in Bospolder-Tussendijken.

Een wijkplanner vormt een belangrijke schakel door actief de verbinding te leggen tussen een maatschappelijk initiatief in de stad en de benodigde voorziening (bijvoorbeeld gemeentelijk vastgoed).

De wijkplanner helpt bij de zoektocht naar een geschikte ruimte en is een soort ruimtemakelaar met een groot netwerk binnen de gemeente, maar ook in de stad met organisaties en marktpartijen.

Voor maatschappelijke initiatieven in de stad, die ondersteuning zoeken bij de gemeente voor het vinden van een geschikte ruimte, is de wijkplanner het eerste aanspreekpunt. Neem contact op met wijkplannerSO@rotterdam.nl.

Veiling brandstofverkooppunten

De afdeling Vastgoed beheert ook de tankstations in de stad, de zogenoemde brandstofverkooppunten. Elk jaar veilt de gemeente de 15-jarige huurrechten op één of meerdere locaties. Meer informatie vindt u op de pagina Veiling brandstofverkooppunten.

Meer informatie

Bent u huurder en wilt u bijvoorbeeld een onderhoudsmelding doen of een vraag stellen over uw huurcontract? Bent u geïnteresseerd in het huren van gemeentelijk vastgoed of wilt u een ligplaatsvergunning aanvragen voor een woonboot? Met al uw vragen kunt u terecht bij ons loket.