Gemeentelijk vastgoed
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vastgoed/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam heeft vastgoed in haar bezit. Denk bijvoorbeeld aan basisscholen, zwembaden, milieustraten, musea, parkeergarages, de kantoren waarin de ambtenaren werken en het stadhuis.

De afdeling Vastgoed beheert, verhuurt en ontwikkelt al dit vastgoed. De afdeling Vastgoed heeft in totaal zo’n 3.000 objecten in bezit. Het bezitten van gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de toekomst van de stad. Zo zorgt de gemeente ervoor dat Rotterdammers kunnen leren, sporten en recreëren.

Een deel van het vastgoed is nodig voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Dit noemen we de kernportefeuille: al het vastgoed waarvan de gemeente vindt dat in eigen bezit moet blijven. Dit vastgoed wordt door de gemeente kostendekkend verhuurd aan  gebruikers. De gemeente maakt dus geen winst of verlies op het verhuren van haar vastgoed.

Alle panden die niet tot de kernportefeuille behoren, worden de komende jaren door de gemeente verkocht. Waar nodig herontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.

Corona

De huidige coulancemaatregel voor huurders van gemeentelijk vastgoed die vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen de huur (tijdelijk) niet meer kunnen betalen, wordt verlengd tot eind van 2020. Dat heeft het college van B&W op 1 september besloten omdat veel ondernemers en instellingen nog niet in staat de huurbetaling te hervatten. Lees meer informatie in het nieuwsbericht Gemeente helpt huurders gemeentelijk vastgoed (Archiefweb).

Kadernota Vastgoed

Hoe zet de gemeente het vastgoed in om haar doelen te bereiken? Wanneer besluiten we zelf nieuw vastgoed te ontwikkelen? Wanneer laten we het aan de markt over? En hoe zit het met de huurprijzen? Dit is allemaal vastgelegd in de Kadernota Vastgoed. Dit document geeft kaders aan het gemeentelijk vastgoedbeleid. Het is in 2019 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De kadernota is een openbaar document en daardoor voor iedereen beschikbaar.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hoe beter de leeromgeving, des te beter leerlingen functioneren. Daarom spant de gemeente zich om in de onderwijshuisvesting goed te onderhouden en waar nodig te verbeteren en verduurzamen. Meer informatie vindt u op de pagina Onderwijshuisvesting in Rotterdam.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

De panden die niet tot de kernportefeuille behoren zoals sommige kantoren, winkels, of bedrijfsruimten worden verkocht. Het verkoopproces is openbaar en iedereen kan een bod uitbrengen. Het geld dat een verkoop oplevert is hard nodig voor de stad, dat kan de gemeente weer gebruiken voor uitkeringen of onderwijs. Het aanbod van gemeentelijk vastgoed is te vinden op de website Bouwen aan Rotterdam.

Coöperatieve woonvormen

Een wooncoöperatie is een organisatievorm van wonen waarbij de zeggenschap primair bij de bewoners zelf ligt. De structuur heeft die van een vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de leden. De gemeente heeft begin 2020 een actieplan Coöperatieve Woonvormen gelanceerd en onderzoekt nu welk gemeentelijk vastgoed

Privaat Ontwikkel Initiatief

Een Privaat Ontwikkel Initiatief (POI) wordt in het Engels ook wel ‘unsolicited proposal’ genoemd. Het is een ongevraagd voorstel van een marktpartij om een pand of stuk grond van de gemeente te kopen en te ontwikkelen. Normaal zet de gemeente een vraag uit aan de markt om iets te ontwikkelen. Bij een POI gaat het andersom en komt het initiatief voort uit creatieve ondernemers of corporaties die de gemeente contacteren. Meer informatie vindt u op de pagina Privaat ontwikkelinitiatief.

Veiling brandstofverkooppunten

De afdeling Vastgoed beheert ook de tankstations in de stad, de zogenoemde brandstofverkooppunten. Elk jaar veilt de gemeente de 15-jarige huurrechten op één of meerdere locaties. Meer informatie vindt u op de pagina Veiling brandstofverkooppunten.

Meer informatie

Bent u huurder en wilt u bijvoorbeeld een onderhoudsmelding doen of een vraag stellen over uw huurcontract? Bent u geïnteresseerd in het huren van gemeentelijk vastgoed of wilt u een ligplaatsvergunning aanvragen voor een woonboot? Met al uw vragen kunt u terecht bij ons loket.