Spring naar het artikel

Regelmatig snoeit de gemeente bomen, struiken en bosplantsoen. Door regelmatig snoeien blijft het groen in vorm, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere bomen en struiken meer ruimte en licht.

Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Overhangende takken over het trottoir, fietspad of de weg worden verwijderd.

Hoe vaak snoeien?

Het is niet nodig om bomen, struiken en bosplantsoen in de stad elk jaar te snoeien. We snoeien bomen bijvoorbeeld eens per drie of zes jaar. Hoe vaak er gesnoeid wordt hangt af van de leeftijd en het soort bomen en struiken.

Hart voor de natuur

De gemeente beheert het groen met hart voor de natuur. Zo is er oog voor wettelijk beschermde natuurwaarden en worden bijvoorbeeld broedvogels ontzien bij het snoeien van bomen. Struiken worden buiten het broedseizoen gesnoeid (in de periode november tot en met februari). Als struiken door zacht winterweer al vroeg in de knop staan passen we de snoeiplannen daar uiteraard op aan. Soms is het vanwege veiligheid nodig te snoeien in het broedseizoen. Ook dan houden we rekening met broedende vogels.

Waar en wanneer

U kunt op kaart bekijken of en waar er bij u in de buurt dit jaar struiken gesnoeid worden. Vul op de kaart met snoeiwerkzaamheden aan heesters een adres in en zoom in op de buurt. Op rood en blauw aangegeven locaties worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.
We proberen bij het uitvoeren van de werkzaamheden overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.