Snoeien
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/snoeien/
Ga naar de hoofdinhoud

Regelmatig snoeit de gemeente bomen, struiken en bosplantsoen. Door regelmatig snoeien blijft het groen in vorm, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere bomen en struiken meer ruimte en licht.

Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Overhangende takken over het trottoir, fietspad of de weg worden verwijderd.

Gezonde bomen

Het snoeien van bomen gebeurt alleen wanneer het nodig is, dus niet elk jaar. Wat welke boom nodig heeft, wordt elke drie jaar bekeken. Dat betekent voor alle 30.000 bomen in Prins Alexander dat per boom wordt bepaald wat nodig is. De gemeente houdt de bomen zo in goede conditie.

Veiligheid en natuur

De gemeente snoeit ook bomen die onveilige situaties kunnen opleveren. Bijvoorbeeld takken die te laag hangen boven de weg of bomen die te dicht op een woning staan.  Er wordt ook rekening gehouden met eerder gemaakte meldingen. Uiteraard houdt de gemeente rekening met mogelijke vogelnesten en verblijfplaatsen van vleermuizen in of in de buurt van de bomen. Dat wordt dagelijks gecontroleerd.

Hoe vaak snoeien?

Het snoeien gebeurt van bomen en beplantingen alleen wanneer het nodig is en dat is niet standaard ieder jaar. Hoe vaak er gesnoeid wordt hangt onder andere af van de leeftijd, de soorten en het beoogde kwaliteitsbeeld. Voor bomen worden deze zogenaamde snoei- of onderhoudsbehoefte eens in de drie jaar vastgesteld. Maar bij andere beplanting kan dat jaarlijks zijn.

Hart voor de natuur

De gemeente beheert het groen zorgvuldig met hart voor de natuur. Zo is er oog voor wettelijk beschermde natuurwaarden en wordt rekening gehouden met broedplaatsen. Heesters worden daarom meestal tussen november en maart, gesnoeid. Als heesters door zacht winterweer al vroeg in de knop staan passen we de snoeiplannen daar op aan. Soms is het vanwege veiligheid nodig te snoeien tussen maart en november. Ook dan houdt de gemeente rekening met broedende vogels en verblijfplaatsen van onder andere vleermuizen, die in of nabij bomen aanwezig kunnen zijn.

Waar en wanneer

U kunt op kaart bekijken of en waar er bij u in de buurt dit jaar struiken gesnoeid worden. Vul op de kaart met snoeiwerkzaamheden aan heesters een adres in en zoom in op de buurt.

De gemeente probeert bij het uitvoeren van de werkzaamheden overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.