Schouwburgplein
Gepubliceerd op: 05-09-2019
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schouwburgplein/
Ga naar de hoofdinhoud

Wie kent niet het Schouwburgplein? Een ideaal plein om op een bank in het zonnetje te zitten, waar kinderen met de bedriegertjes spelen en waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd.

Met rondom culturele instellingen als De Doelen, Theater Rotterdam en Pathé. Met een parkeergarage onder het plein en terrassen eromheen. Het is ook een plek die soms tot discussie leidt of het plein nu wel aantrekkelijk en gezellig genoeg is.

Programma van Eisen vastgesteld

Het college van B&W heeft in januari 2022 het Programma van Eisen voor het Schouwburgplein (PvE) vastgesteld. Het Schouwburgplein wordt een bruisende plek voor alle Rotterdammers. Het plein wordt aantrekkelijker met meer groen, meer cultuur, echt een plek om elkaar te ontmoeten. Voetgangersroutes worden niet meer onderbroken door straten of rijbanen en een fietsenstalling maakt het aantrekkelijk om op de fiets te komen.

Om te komen tot dit PvE is er door de gemeente samen met de Vereniging Verenigd Schouwburgplein in 2021 bij ondernemers, omwonenden en voorbijgangers de vraag gesteld ‘Hoe ziet uw ideale Schouwburgplein eruit?' Ruim duizend mensen hebben een reactie gegeven en de ideeën en tips zijn - waar het mag en kan - verwerkt in het Programma van Eisen (PvE).

Het PvE is met de reacties van het publiek de basis voor het Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan. Dit zal voorjaar 2022 klaar zijn. Ook dan wordt de omgeving benaderd om een reactie te geven. Dit leidt dan tot een Definitief Ontwerp, dat eind 2022 gereed is.

Het plein was ooit onderdeel van het Basisplan voor de Wederopbouw uit 1946. Voor de oorlog lag er om het plein een dichtbevolkte stadswijk. Door het bombardement op 14 mei 1940 brandde deze wijk af, op de bebouwing van de Mauritsweg na.

In 1966 werd de parkeergarage onder het plein geopend en sinds die tijd zijn er veel plannen gemaakt voor het plein, waarvan er uiteindelijk twee zijn uitgevoerd. Tot begin jaren ’90 lagen er pierenbadjes waar kinderen in het water speelden en in 1996 is het plein ingericht naar een ontwerp van West8. Daarna heeft de Vereniging Verenigd Schouwburgplein, het samenwerkingsverband van de culturele instellingen, ondernemers en bewoners aan het plein, meer reuring gebracht door allerlei activiteiten te organiseren. Ook heeft de gemeente het plein aangepast om het aantrekkelijker te maken om te verblijven. Het Flying Grass Carpet is daar een voorbeeld van.

En nu is het tijd om het plein opnieuw in te richten! Slijtage en een lekkend dak van de parkeergarage maken dat het plein op de schop moet. Dit is hét moment om te verzinnen of het plein hetzelfde blijft, of dat het anders moet.

De gemeente maakt de plannen voor de herinrichting in samenwerking met de Vereniging Verenigd Schouwburgplein en met 7 Square Endeavour (www.7square-endeavour.nl/) (groep van overheden en bedrijven die tot doel heeft om van het Schouwburgplein een internationale showcase te maken voor duurzame stadspleinen).

Het plein wordt straks één geheel, van de gevel van de Schouwburg tot aan de gevel van De Doelen stap je straks zό vanuit de gebouwen het plein op. De terrassen die nu nog wat aan de zijkanten verstopt liggen, maken straks ook echt onderdeel uit van het plein. Het plein wordt het domein voor voetgangers en aantrekkelijk voor fietsers en alleen nog maar toegankelijk voor noodzakelijk autoverkeer. Een nieuwe inrichting zorgt ervoor dat het plein nog aantrekkelijker wordt om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Zo komt er midden op het plein een plek waar u onder bomen lekker op gras kunt zitten.

Fietsers welkom

Om ervoor te zorgen dat fietsers zich welkom voelen op het plein en om een stuwmeer aan geparkeerde fietsen te voorkomen, komt er een fietsenstalling voor zo’n 700 fietsen, met plek voor scooters en voor fietsen die niet in gewone rekken passen. De stalling ligt in de parkeergarage, met een goede ingang en is veilig doordat er toezicht aanwezig is.

Podium van de stad

Het nieuwe Schouwburgplein is het podium van de stad. Op het plein komt nog meer dan nu, ruimte voor culturele activiteiten en zijn er voorzieningen die het gebruik voor culturele activiteiten eenvoudig maken. Het plein brengt bewoners vanuit de hele stad en bezoekers van buiten de stad samen. Dit zie je terug in de programmering op het plein, die is voor een breed publiek, met high culture en straatcultuur, met kleine en grote evenementen.

Duurzaam plein

Het nieuwe Schouwburgplein wordt een duurzaam plein. Door extra bomen, minder autogebruik en het stimuleren van fietsen en wandelen verbetert de luchtkwaliteit. Het plein is klimaatbestendig: het regenwater dat op het plein valt, wordt opgevangen zodat er geen overlast optreedt bij stortbuien. Dat regenwater kan dan weer worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het groen. Verder heeft 7 Square Endeavour een waterplan, een energieplan en wordt gewerkt aan groene daken rondom het plein.

Meer informatie

Wilt u rechtstreeks contact met de gemeente over het herinrichtingsplan voor het Schouwburgplein? U kunt de projectorganisatie bereiken via e-mail: SchouwburgpleinSO@rotterdam.nl.