Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Maritiem District

Het Maritiem District staat inmiddels bekend als het hoogbouwcentrum van Rotterdam. Hier komen water, historie en de moderne stad bij elkaar. In totaal worden er zo’n 1.900 nieuwe woningen gebouwd, waarvan een ruim deel al klaar is. Het Maritiem District verandert hierdoor steeds meer van kantoorgebied naar woongebied.

Er wordt flink geïnvesteerd in de buitenruimte: meer groen, beter kadegebruik, betere verbindingen en minder geparkeerde auto’s op straat. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om te spelen en voor terrassen aan het water. Water, historie en de moderne stad komen hier bij elkaar. Het Maritiem District wordt steeds meer een zichtbaar, levendig en aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad.

Ook in het komende jaar staat er weer veel te gebeuren in het maritieme hart van de Rotterdamse binnenstad. 

Woningbouwprojecten

De laatste jaren zijn al veel woongebouwen opgeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Terraced Tower aan de Boompjes, The Muse en Casa Nova aan de Wijnhaven, Our Domain aan de Blaak, Uptown in de Jufferhof en Vitro aan de Glashaven. 

De navolgende projecten zijn nog in ontwikkeling of in uitvoering, danwel tijdelijk ‘on hold’ gezet. 

De verbinding met het water

Rotterdam ontleent een groot deel van haar identiteit aan de rivier en de havens. In het Maritiem District is deze identiteit ruimtelijk waarneembaar, hier dringt de haven door tot in het hart van de stad.

Samen met de stichting Erfgoedhavens werkt de gemeente aan de beleving van het water in het Maritiem District en het toegankelijk maken ervan. Door de getijdewerking van het water is de afstand tot het water vaak letterlijk groot, daarom wordt er met verschillende projecten geprobeerd die afstand te verkleinen en het recreëren aan het water mogelijk te maken.

Enkele jaren geleden zijn de drijvende trappen aan de kop van de Leuvehaven gerealiseerd, die toegang bieden tot het water en de kidsmarina. In de Wijnhaven is in 2021 een lounge ponton neergelegd om bij het water te kunnen verblijven. Mogelijk komen er in de toekomst meerdere pontons en daarmee een doorgaande route over het water.

Het gebied op ooghoogte

Vanaf een grote afstand vallen de diverse woontorens van het Maritiem District al op in de Rotterdamse skyline. Maar deze buurt in het stadscentrum staat niet alleen bekend door zijn hoogbouw. Het Maritiem Museum Rotterdam, de vestigingen van de Hogeschool, de horecavestigingen, kantoorgebouwen en het binnenhavens trekken veel vaste en eenmalige bezoekers. De bouw van de woontorens gaat gepaard met een groei van het aantal inwoners, in het gebied. In alle leeftijdscategorieën groeit het aantal bewoners. Voor al deze bewoners en bezoekers geldt dat zij eisen stellen aan de beleving van het gebied op straatniveau.

In 2021 heeft de gemeente samen met de huidige bewoners en ondernemers een visie op Ooghoogte opgesteld. Deze visie geeft een vijftal aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk.

Als u die visie wilt bekijken, stuur dan een mail naar MaritiemDistrict@Rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U krijgt het dan opgestuurd.

Buitenruimte

Door alle nieuwbouw komen er dus steeds meer bewoners in het Maritiem District. En deze trend zet zich de komende jaren voort. Dat betekent dat er ook steeds meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte. En niet alleen de bewoners. Het Maritiem District heeft door de bijzondere combinatie van historie en moderne architectuur en de relatie met het water en de haven, een grote aantrekkingskracht op bezoekers en toeristen.
Het is daarom belangrijk we de buitenruimte goed inrichten. Daarom zijn er plannen voor herinrichting van de buitenruimte met meer groen, minder parkeren en meer verbinding met de kades en het water.