Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Maritiem District

Het Maritiem District staat inmiddels bekend als het hoogbouwcentrum van Rotterdam. Hier komen water, historie en de moderne stad bij elkaar. In totaal worden er zo’n 1.900 nieuwe woningen gebouwd, waarvan een ruim deel al klaar is.

Het Maritiem District staat inmiddels op de kaart als het hoogbouwcentrum van Rotterdam. Hierdoor transformeert het gebied steeds meer van kantoorgebied naar woongebied.

Er wordt ook flink geïnvesteerd in de buitenruimte: meer groen, beter kadegebruik, betere verbindingen en minder geparkeerde auto’s op straat. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om te spelen en voor terrassen aan het water. Water, historie en de moderne stad komen hier bij elkaar. Het Maritiem District wordt hiermee een zichtbaar, levendig en aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad.

In 2022 staat er weer veel te gebeuren in het Maritieme hart van de Rotterdamse binnenstad. 

Woningbouwprojecten

Deze projecten zijn of komen in uitvoering in 2022:

 • Ontwikkelaar Review Real Estate bouwt een woongebouw met 2 torens van 110 meter en 50 meter.
 • Ongeveer 275 woningen in verschillende categorieën.
 • Planning: start bouw staat gepland in het derde kwartaal van 2023.

Dit is een sloop-nieuwbouwproject. In de twee nieuwe woontorens van 76 meter en 106 meter worden 342 huurappartementen gecreëerd.
Planning: bouw gestart in het tweede kwartaal van 2020. Oplevering gepland in 2024.

 • 110 meter hoge woontoren van 35 verdiepingen en een daktuin van 1500 vierkante meter.
 • In de woontoren komen 116 koopappartementen.
 • Planning: bouw gestart. Oplevering gepland vierde kwartaal 2022.
 • 87 studio’s voor studenten.
 • Planning: bouw gestart in het 3e kwartaal van 2021. Oplevering gepland oktober 2022.
 • Transformatieproject: laagbouw wordt getransformeerd tot woningen en commerciële voorzieningen in de plint.
 • Er wordt een woontoren toegevoegd van 106 meter hoog met 143 appartementen.
 • Planning: start asbest sanering december 2022. Oplevering gepland in vierde kwartaal 2024.
 • Op het terrein van het Havenziekenhuis komen ongeveer 500 nieuwbouwwoningen.
 • Het gaat vooralsnog om huurwoningen in verschillende categorieën met een nadruk op middelhoge en hoge huur.
 • Er komen twee torens: een toren aan de oostzijde van 110 meter en een toren aan de westzijde van 70 meter.
 • Het monumentale deel van het ziekenhuis blijft behouden.
 • Sloop-nieuwbouw van studentenflat De Hoge Wiek.
 • Er worden 450 studentenwoningen gebouwd.
 • Planning: de bouw start in 2025.
 • Stadswonen is de eigenaar.

De verbinding met het water

Rotterdam ontleent een groot deel van haar identiteit aan de rivier en de havens. In het Maritiem District is deze identiteit ruimtelijk waarneembaar, hier dringt de haven door tot in het hart van de stad.

Samen met de stichting Erfgoedhavens werkt de gemeente de beleving van het water in het Maritiem District en het toegankelijk maken er van. Door de getijdewerking van het water is de afstand tot het water vaak letterlijk groot, daarom wordt er met verschillende projecten geprobeerd die afstand te verkleinen en het recreëren aan het water mogelijk te maken.

Enkele jaren geleden zijn de drijvende trappen aan de kop van de Leuvehaven gerealiseerd, die toegang bieden tot het water en de kidsmarina. In de Wijnhaven is in 2021 een lounge ponton neergelegd om bij het water te kunnen verblijven. Mogelijk komen er in de toekomst meerdere pontons en daarmee een doorgaande route over het water.

Het gebied op ooghoogte

Vanaf een grote afstand vallen de diverse woontorens van het Maritiem District al op in de Rotterdamse skyline. Maar deze buurt in het stadscentrum staat niet alleen bekend door zijn hoogbouw. Het Maritiem Museum Rotterdam, de vestigingen van de Hogeschool, de horecavestigingen, kantoorgebouwen en het binnenhavens trekken veel vaste en eenmalige bezoekers. De bouw van de woontorens gaat gepaard met een groei van het aantal inwoners, in het gebied. In alle leeftijdscategorieën groeit het aantal bewoners. Voor al deze bewoners en bezoekers geldt dat zij eisen stellen aan de beleving van het gebied op straatniveau.

In 2021 heeft de gemeente samen met de huidige bewoners en ondernemers een visie op Ooghoogte opgesteld. Deze visie geeft een vijftal aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk.

Visie op Ooghoogte bekijken? Dat kan via de link hieronder:

Buitenruimte

Door alle nieuwbouw komen er dus steeds meer bewoners in het Maritiem District. En deze trend zet zich de komende jaren voort. Dat betekent dat er ook steeds meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte. En niet alleen de bewoners. Het Maritiem District heeft door de bijzondere combinatie van historie en moderne architectuur en de relatie met het water en de haven, een grote aantrekkingskracht op bezoekers en toeristen.
Het is daarom belangrijk we de buitenruimte goed inrichten. Daarom zijn er plannen voor herinrichting van de buitenruimte met meer groen, minder parkeren en meer verbinding met de kades en het water.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe binnenstadsbewoners in de nieuwe torens aan de Wijnhaven komen wonen. De toename van woningen en daarmee bewoners, vraagt om investeringen in het aantrekkelijker maken van het gebied.

De gemeente is daarom gestart met het maken van een plan om de buitenruimte van de noordzijde van de Wijnhaven opnieuw in te richten. Met een digitale enquête zijn wensen van bewoners en ondernemers is het gebied opgehaald. Meer groen, meer gebruik van de kades en het water, betere verbindingen met andere wijken, minder parkeren op straat en daarmee meer mogelijkheden voor terrassen aan het water.

Voor de nieuwe inrichting is in 2021 een programma van eisen opgesteld. In 2022 is vervolgens een Voorlopig ontwerp opgesteld. Dit is gepresenteerd op de informatieavond van 30 maart 2022 in het Maritiem Museum. Tijdens de zeer geslaagde Pop-up informatiemiddag afgelopen augustus, die plaatsvond op de Wolfshoek, konden bewoners en ondernemers uit het gebied bij het projectteam terecht met hun vragen en suggesties.
Wilt u het ontwerp inzien, neem dan een kijkje op mijn.rotterdam.nl onder de kop projecten, gebied centrum, wijk Cool-Scheepvaartkwartier-Stadscentrum. Waarschijnlijk worden de definitieve plannen van de Wijnhaven begin 2023 gepresenteerd op dit platform.

Aan de Hertekade worden tussen de kantoorpanden van Rijkswaterstaat en de Willemswerf twee nieuwe woontorens gebouwd: Clubhouse Boompjes en de Terraced Tower. De laatste is opgeleverd in juli 2021. Samen voegen deze bouwprojecten bijna 700 woningen en ruim 2.200 vierkante meter aan commerciële ruimten toe.

Inrichting buitenruimte

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om de buitenruimte van de Hertekade en een deel van de Boompjes opnieuw in te gaan richten. Daarmee komt er minder ruimte voor parkeren op straat, maar meer ruimte voor wandelen en verblijven langs de kade en voor groen. De komende jaren wordt in fases de nieuwe inrichting van de buitenruimte gebouwd. We starten vanaf 2022. Na de oplevering van Clubhouse Boompjes leggen we de laatste fase aan.

In het derde kwartaal van 2022 start de gemeente naar verwachting met het vervangen van de Hertekade en de reparatie van de aan deze kade grenzende Ibisbrug.

De Hertekade en de Ibisbrug zijn zodanig beschadigd dat de kade vervangen moet worden en de brug dient te worden gerenoveerd.

De Ibisbrug zal door de werkzaamheden een jaar lang buiten gebruik zijn.

De werkzaamheden zijn naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 klaar.

Overlast door de werkzaamheden

Het werk zal (geluids)overlast veroorzaken. Er is weliswaar gekozen voor de meest stille technisch mogelijke bouwwijze maar geluidsoverlast is onvermijdelijk. 

Andere mogelijke overlast:

 • Er wordt een bouwplaats ingericht. Transport van bouwmaterialen vindt zoveel mogelijk over het water plaats om de overlast op de kade zoveel mogelijk te beperken.
 • Het werk veroorzaakt trillingen.
 • De eerste 5 tot 7 meter vanaf de waterkant is de kade tijdens de bouwwerkzaamheden niet toegankelijk.
 • Fietsers en voetgangers die gebruik willen maken van de Ibisbrug worden omgeleid omdat ze gedurende de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van de brug.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kan de planning worden aangepast.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Loes van der Weerd via ibisbrughertekade@deomgevingsverbinder.nl of 010 307 23 92.

Het nieuwe Leuvepaviljoen is opgeleverd in juli 2021. De omliggende buitenruimte van het paviljoen wordt pas vanaf 2023/2024 aangepakt. In verband met de gestegen bouwprijzen wordt het plan aangepast om binnen het budget te blijven.

De benedendijkse kade (Leuvehaven) wordt van Maritiem Museum tot en met het Mainport/Inntel hotel opnieuw ingericht. Bezoekers en bewoners kunnen daar straks genieten van een groen en uniek stukje Rotterdam aan het water.

Waar nu de kaderand is komen groene velden, omgeven door bomen en bloemenvelden. U kunt daar ontspannen en spelen. Langs de kade wordt de bestaande wandelroute door het buitengedeelte van het Maritiem Museum opnieuw ingericht. Rond het paviljoen komen 2 terrassen voor horeca.

Boven op de Schiedamsedijk wordt de voetgangersoversteekplaats verbreed om de verbinding tussen Cool-Zuid en het Maritiem District te verbeteren.

De Kraneschipbrug is een pontonbrug en ligt in de Leuvehaven bij het Maritiem Museum Rotterdam. De brug deed oorspronkelijk dienst in het Merwedekanaal bij Meerkerk.