Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Knooppunt Beurs

Rotterdam wordt steeds drukker en er komen steeds meer reizigers. Daarom vernieuwen we de komende jaren het knooppunt Beurs. Dat is het metrostation Beurs maar ook de directe omgeving. Rotterdammers en reizigers kunnen hierover meedenken.

Wat is het knooppunt Beurs?

Knooppunt Beurs bestaat uit het gehele metrostation Beurs, dus ook met alle in- en uitgangen. Boven de grond horen ook de tramhaltes op de Coolsingel erbij. En het deel van de Coolsingel tussen Churchillplein en de Beurstraverse (‘de Koopgoot’).

Studiegebied knooppunt Beurs
Op het kaartje ziet u de grens getekend van het gebied.

Hoe kunt u meedenken?

Tot voor kort was het mogelijk voor Rotterdammers, reizigers en bezoekers van onze stad hun mening en ideeën te geven over knooppunt Beurs via de gratis app Gemeentepeiler. Het onderzoek via deze app is nu gesloten.

Mocht u toch nog uw mening of ideeën aan ons willen meegeven over de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid van het metrostation en de omgeving. Mail dit dan naar knooppuntbeurs@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Wat doen we met uw reacties?

Met uw reacties laat u ons weten wat u belangrijk vindt voor een toekomstbestendig knooppunt Beurs. Tijdens deze verkenning gebruiken we uw reacties om de verschillende mogelijkheden te beschrijven. Door mee te denken helpt u ons het metrostation en omgeving van de toekomst te maken. 
Op deze pagina kunt u straks onder andere de uitkomsten van de vragenlijsten lezen. En hoe we deze uitkomsten gebruiken.  

Waarom pakken we knooppunt Beurs aan? 

In Rotterdam worden steeds meer woningen en kantoren gebouwd. Daarmee komen er ook meer reizigers die naar verwachting ook meer het OV gaan gebruiken. Onze stad moet ook in de toekomst goed bereikbaar blijven. Daarom moeten we goed nadenken over verkeer en vervoer. In de stad moet ruimte zijn voor de auto, maar ook steeds meer voor voetgangers en fietsers. En er moet goed openbaar vervoer zijn voor iedereen.

Verkenning

Eerst onderzoeken we hoe Beurs er straks uit moet zien. Zodat daar meer reizigers gemakkelijk kunnen instappen, uitstappen of overstappen. 
We doen dit onderzoek in 2024 en 2025 samen met De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de RET. Zo’n onderzoek wordt een verkenning genoemd.

Tijdens de verkenning onderzoeken we wat er minimaal gedaan moet worden om knooppunt Beurs voor te bereiden op de toekomst. Ook kijken we wat er allemaal kan als we dit combineren met andere wensen en plannen voor dit gebied. Daar komen dan verschillende mogelijkheden uit. Verder onderzoeken we hoe we de vernieuwing straks zo gunstig mogelijk kunnen uitvoeren. Belangrijk hierbij is om te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor de stad tijdens de uitvoering. En ervoor te zorgen dat de metro’s en trams (zoveel mogelijk) kunnen blijven rijden.

Start in 2033 

Deze verkenning doen we in 2024 en 2025. Daarna besluiten de MRDH en de Rotterdamse gemeenteraad over de volgende stap: het maken van een ontwerp. De uitvoering van deze vernieuwingsplannen start niet eerder dan 2033. 

Drukste en grootste metrostation van Nederland

Elke (regionale) metrolijn komt langs metrostation Beurs. Dat maakt Beurs het grootste en belangrijkste station in het ov-netwerk van de regio Rotterdam en omgeving. Elke dag stappen er 100.000 mensen in of uit. En 20.000 mensen stappen er over. Daarmee is Beurs zelfs het drukste en grootste metrostation van Nederland. En kun je het vergelijken met de treinstations Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal.

Knooppunt Beurs ligt midden in het bruisende hart van Rotterdam. Het is voor Rotterdammers en bewoners van onze buurgemeenten een belangrijke toegangspoort naar het centrum. Alle metrolijnen en verschillende tramlijnen komen er immers samen. Maar de huidige ruimte, de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, het comfort en de uitstraling van Beurs passen niet bij hoe een knooppunt van openbaar vervoer er, op zo’n belangrijke plek, uit zou moeten zien.

Boven de grond

Knooppunt Beurs is meer dan alleen het metrostation. Ook boven de grond zijn er veel plannen zoals Hart 010, een openbare fietsenstalling en de ontwikkeling van de Beurstraverse. We onderzoeken welke kansen dit biedt om van knooppunt Beurs dé toegang tot de stad te maken. Zowel onder als boven de grond.

Metrostation Beurs
Metrostation Beurs

Wat is er tot nu toe gedaan?

 Samen met MRDH en RET onderzochten we in 2022 al wat de mogelijkheden zijn om knooppunt Beurs te vernieuwen. We bekeken wat er nu allemaal in de omgeving is. En wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren en welke invloed dit heeft op het knooppunt. Deze pre-verkenning was bedoeld om te bekijken of vernieuwing van het knooppunt wel of niet verder onderzocht zou worden. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam zeiden daar gezamenlijk met de MRDH ‘ja’ tegen.  Dus dat gaat nu gebeuren in een zogenaamde verkenning.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over knooppunt Beurs? Stuur die dan naar knooppuntbeurs@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.