Samen leven
Gepubliceerd op: 01-08-2022
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/samen-leven/
Ga naar de hoofdinhoud

'Wie in Rotterdam woont is een Rotterdammer en hoort erbij. In Rotterdam staan we open voor alle mensen. Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer, dat is waar wij ons op richten, met respect voor de verschillen.'

Dat is het doel van het college om van Rotterdam een nog inclusievere stad te maken. Hiermee trekt wethouder Faouzi Achbar de lijn door die zijn voorgangers inzetten met de actieprogramma’s Relax. Dit is Rotterdam (Rotterdam.notubiz.nl) (pdf) en Rotterdam tegen racisme (Rotterdam.notubiz.nl) (pdf). De hoofdlijnen kunt u lezen in het coalitieakkoord Eén stad (Gemeenteraad.rotterdam.nl) (pdf).

In het coalitie akkoord is onder meer aandacht hiervoor:

  • De gemeente Rotterdam strijdt tegen racisme en discriminatie.  Daar hebben we extra geld voor over. Dit betekent dat we doorgaan met de programma’s die bestaan en die ook uitbreiden. Meer mensen gaan werken aan het thema discriminatiebestrijding.
  • We werken aan meer veiligheid voor, voorlichting over, zichtbaarheid van en afstemming met LHBTIQA+-personen in Rotterdam.
  • We werken aan maatregelen om extremisme, discriminatie en racisme terug te dringen. Hierover maken we afspraken met maatschappelijke organisaties en met partners in het uitgaansleven en op de huizen- en arbeidsmarkt.  We gaan door met de  stadsmarinier discriminatie en racismebestrijding.. We werken samen met de politie om de bereidheid tot melden en aangifte doen te vergroten.
  • Bedrijven en organisaties die aantoonbaar en onherroepelijk zijn veroordeeld voor discriminatie, sluiten wij voor een periode van vijf jaar uit van samenwerking met de gemeente.
  • Wij staan pal voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Daarom werken we samen met organisaties in de stad aan de emancipatie agenda. Waarbij niet alleen vrouwenemancipatie centraal staat, maar ook anti-discriminatie, diversiteit en emancipatie van LHBTIQA+-personen.
  • We controleren algoritmen van de gemeente periodiek op discriminatie. De gemeente is open over de toepassing van algoritmen. De gemeente past geen algoritmen toe die direct of indirect beslissingen baseren op gegevens die terug te voeren zijn naar afkomst. We voorkomen daarmee situaties zoals bij de toeslagenaffaire.
  • De gemeentelijke organisatie spant zich in om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de brede samenleving. Vanzelfsprekend geeft kwaliteit in de werving van personeel altijd de doorslag.
  • In de eerste helft van 2023 volgt een nieuw actieprogramma met een uitwerking van deze hoofdlijnen.

Antiracisme / Antidiscriminatie

Discriminatie is bij wet verboden maar komt nog steeds voor. Rotterdam vindt dat niet goed en zet zich op verschillende manieren in om discriminatie tegen te gaan. Door niet weg te kijken, maar het uit te spreken, treden we samen op tegen discriminatie. Zie het, zeg het, meld het.

Een gedeelde geschiedenis

Rotterdam is een diverse stad met verschillende achtergronden, leefwijzen en overtuigingen. Daar zijn we trots op. Maar de stad van nu staat niet los van haar geschiedenis. Die geschiedenis werkt door in het heden. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam bood in 2021 excuses aan voor de rol van hun voorgangers in koloniale tijden vanaf de 17e eeuw.  De komende tijd zet de gemeente zich in om het verleden dat ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt.

Emancipatie

Rotterdam staat pal voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw, daarom werken we samen met organisaties in de stad aan de emancipatie agenda waarbij niet alleen vrouwenemancipatie centraal staat, maar ook anti-discriminatie, diversiteit en emancipatie van LHBTIQA+ Rotterdammers.

Toegankelijke stad

Toegankelijkheid is voor iedereen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het programma Rotterdam Onbeperkt werkt aan een nog toegankelijker en dus inclusiever Rotterdam. Hiervoor is een agenda toegankelijkheid samengesteld.

Downloads