Riolering Abelenlaan
Gepubliceerd op: 04-04-2019
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/riolering-abelenlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf half april 2021 start het groot onderhoud aan de Abelenlaan en omgeving. Stedin Netbeheer, Evides Waterbedrijf en gemeente Rotterdam werken hierin samen. We verwachten ongeveer eind 2022 het werk in deze buurt af te ronden.

Stedin vervangt de gasleiding en elektrakabels, Evides de waterleiding en de gemeente Rotterdam het riool. Wanneer het werk in de ondergrond klaar is, maken we de bestrating weer netjes.

Ontvang alle updates op uw telefoon of tablet

Download gratis de Rotterdam aan de slag!-app via de Appstore of Playstore en ontvang alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.

Hoek Abelenlaan/Raadhuisstraat startpunt

Maandag 19 april start het groot onderhoud aan de Abelenlaan en omgeving. We starten op de hoek van de Abelenlaan met de Raadhuisstraat. Eerst vervangt Van Vulpen de kabels en leidingen. Deze liggen in de stoep. Vanaf 3 juni werkt Van Gelder aan het riool. Die ligt in de rijweg. Vanaf de hoek Abelenlaan/Raadhuisstraat werken we stap voor stap verder in de wijk. In iedere fase vervangen we eerst de kabels en leidingen en vervolgens het riool. Daarna maken we de buitenruimte weer netjes.

Fasering van het groot onderhoud

We doen dit werk in fases. Tot eind 2021 werken we aan fase 1 tot en met 3, het gele, blauwe en bruinige vlak in de tekeningen.

  • Kabels, leidingen en riool
    • Fase 1: Abelenlaan en Dahliastraat
    • Fase 2: Goudenregenstraat en Esdoornlaan 2 tot en met 38
    • Fase 3: Beukenlaan, Leliestraat en Rozenstraat
  • Geen riool, wel kabels en leidingen
    • Fase 2b: Anemonelaan

De gele borden op straat geven aan waar u niet mag parkeren en vanaf wanneer dat geldt. Zo kunt u zien wanneer we bij u in de straat werken.

Vanaf januari 2022 werken we aan de andere fases. Het grijze deel in de tekening. De planning en fasering hiervoor volgt rond half december 2021. Door nu alleen fase 1 tot en met 3 te plannen, is het werk van beide aannemers strakker op elkaar te plannen. Dat beperkt de overlast voor de wijk.

Voorbereidende werkzaamheden

Tijdens het groot onderhoud in fase 1 tot en met 3, werken Stedin en Evides verder aan de voorbereidende werkzaamheden. Dat betekent dat zij in de rest van de wijk verder gaan met het vervangen van de huisaansluitingen van gas en water in de woningen. Net als in fase 1 tot en met 3 kunnen we dan in de volgende fases ook vlotter doorwerken tijdens het groot onderhoud.

Zowel de voorbereidende werkzaamheden als het groot onderhoud, doen we in de Abelenlaan, Beukenlaan, Leliestraat, Goudenregenstraat, Esdoornlaan, Dahliastraat, Rozenstraat, Freesiastraat, Narcissenstraat, Magnoliastraat, Molenweg en Tulpenstraat. De Raadhuisstraat breken we gedeeltelijk open. Zowel vanuit de Esdoornlaan als vanuit de Abelenlaan sluiten we namelijk aan op het riool in de Raadhuisstraat.

Stedin en Evides hebben ook werk in de Anemonelaan, de gemeente niet. Dat betekent dat we in deze straat alleen de kabels en leidingen vervangen en niet het riool.

Een goed functionerend rioolstelsel

Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het eind van de levensduur. Om ook in de toekomst een goed functionerend rioolstelsel te houden, vervangen we binnen de gemeente Rotterdam 40 kilometer rioolbuis per jaar. Dit jaar en volgend jaar vervangen we het riool in de Abelenlaan en omgeving.

Groot onderhoud betekent samenwerken

Om aan de kabels, leidingen en het riool te kunnen werken, breken we in het openbare gebied de straat open. We doen dit tot de erfgrens. Meestal betekent dat van tuin tot tuin. En als er geen voortuin is, van gevel tot gevel. In de Abelenlaan en omgeving werken we samen met Stedin en Evides. Het voordeel  hiervan is dat we dan met z’n allen maar een keer de straat hoeven open te breken om ons werk te kunnen doen.

Onderdeel van de samenwerking is dat de aannemers nauw met elkaar samenwerken. In dit project zijn dat er twee: Van Gelder en Van Vulpen. Van Gelder werkt in opdracht van de gemeente en Van Vulpen in opdracht van de Nutsbedrijven, Stedin en Evides.

Stedin vervangt 3,3 kilometer aan gasleiding en 1,1 kilometer aan elektrakabels. In totaal vervangen zij in 318 woningen de huisaansluiting van gas en elektra. Stedin heeft een wettelijke verplichting om voor 2027 alle gietijzeren leidingen te vervangen. Ongeacht de wens tot een aardgasvrij Rozenburg in 2035.

Evides vervangt bijna 4 kilometer aan leidingen in dikte verschillend van 2 t/m 10 centimeter. Daarnaast vervangt Evides 330 huisaansluitingen en zet zij 425 huisaansluitingen over op de nieuwe leiding.

Voordat we starten met het groot onderhoud maakt Fides Expertise foto vooropnames van de panden. Ze letten daarbij vooral op bestaande scheuren, lekkages en dergelijke. Dit beschrijven en fotograferen zij. Mocht tijdens het werk aan de wijk schade ontstaan, dan kunnen gemeente en bewoners met behulp van de foto vooropnames de situatie vergelijken. Zo voorkomen we onduidelijkheid over wanneer eventuele schade is opgetreden.

Het is nodig dat Fides Expertise een pand van binnen en van buiten inspecteert. In de brief van Fides Expertise staat hoe u hiervoor zelf een afspraak kunt maken. En in diezelfde brief staat hoe u via www.fides-expertise.nl het rapport van uw eigen woning kunt inzien.

Tekening die laat zien hoe de twee aparte buizen in de grond liggen.

In de Abelenlaan en omgeving ligt nu nog een gemengd riool. Dat betekent dat het afvalwater uit de woningen en het regenwater samenkomen in het riool. En vervolgens gezamenlijk naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie gaan.

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de huidige buis voor twee buizen. Een buis voor het afvalwater vanuit de woningen en een voor het regenwater. Alleen het afvalwater vanuit de woningen gaat dan nog via de vuilwaterleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  En het regenwater gaat naar de singel in de buurt. Dit gebeurt via een drain infiltratietransportleiding die is aangesloten op de putten in de stoep. Een gescheiden riolering voorkomt zo dus vervuiling van het water in sloten, singels en vijvers. En is ook nog eens energiezuinig omdat we het regenwater niet hoeven te zuiveren.

Bewoners kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het schoonhouden van het oppervlakte water. Enkele tips daarvoor vindt u op de pagina Riolering.

Buitenruimte weer netjes

Foto’s die laten zien hoe straat, stoep en wandelpad er straks uitzien.

Als het werk aan de kabels, leidingen en het riool klaar is, maken we de buitenruimte weer netjes. Dit betekent dat we de weg en stoep opnieuw bestraten. We proberen zoveel mogelijk het materiaal van de rijweg te hergebruiken.  Ook voegen we groen en beplanting toe aan de buurt. In de Esdoornlaan verplaatsen we een paar bomen, dan staan ze netter bij elkaar in een groep. De straatlantaarns zijn kortgeleden al vervangen voor LED. De exacte locatie kan mogelijk nog wat verschuiven. Voor de nieuwe parkeerplaats ten noorden van de Rozenstraat haalden we twee kleinere bomen weg. Anders kunnen daar geen auto’s staan.

In heel Nederland zakt de grond. Ook in het Rijnmondgebied. We gebruiken onderhoudsmomenten om de straat en stoep weer op de juiste hoogte te brengen. Uit metingen blijkt dat de grond in de Abelenlaan en omgeving bijna niet is gezakt. Slechts in enkele gevallen moeten we de rijweg iets ophogen. Dat zal hooguit een paar centimeter zijn. Voor de tuinen en de woningen is dit verwaarloosbaar

Nieuwe inrichting vanuit bewonersparticipatie

Tijdens twee avonden in oktober 2018 konden bewoners van de Abelenlaan en omgeving meedenken over de nieuwe inrichting van hun buurt. In april 2019 presenteerden we het conceptplan en konden de buurtbewoners daarop reageren. Sinds juni 2019 is het ontwerp definitief.

Werktijden en mogelijke overlast

We werken van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en 17.00 uur. In uitzonderlijke gevallen werken we langer door. De werkzaamheden kunnen geluid(soverlast), stof en voelbare trillingen opleveren. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Buurtmaatje

De aannemer werkt in dit project met een Buurtmaatje. Hij houdt de werkomgeving schoon en ordelijk. Heeft u vragen hierover, dan kunt u het Buurtmaatje aanspreken. En, heeft u hulp nodig bij het verplaatsen van uw kliko langs de opengebroken straat? Of, wilt u weten waar u uw kliko kunt neerzetten? Ook daarvoor kunt u terecht bij het Buurtmaatje. Het Buurtmaatje is bijna elke werkdag van 7.00 tot 16.00 uur in de wijk.

Wegafsluiting en bereikbaarheid

Het gebied waar we werken, sluiten we af voor verkeer. Gele omleidingsborden wijzen de weg. In de opgebroken gedeeltes leggen we rijplaten. Die zijn uitsluitend bedoeld voor brandweer, ambulance en politie. Het is verboden hierop te parkeren. Hulpdiensten kunnen er dus altijd langs.

Bijzondere gebeurtenis

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar abelenlaan@rotterdam.nl. Of door te bellen met telefoonnummer 14 010.

Invalidenparkeerplaats

Ook in geval van een invalidenparkeerplaats in het werkgebied, zoeken we samen een oplossing. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar abelenlaan@rotterdam.nl. Of door te bellen met telefoonnummer 14 010.

Afval en grofvuil

De vuilniswagens kunnen de straten die zijn opgebroken niet bereiken. Afvalcontainers kunnen op de gebruikelijke dag aan de weg worden gezet, buiten het werkgebied.  De ondergrondse containers worden tijdelijk boven de grond geplaatst. In de buurt van hun oorspronkelijke plek, maar wel buiten het werkgebied. Tijdens groot onderhoud is het ophalen van grofvuil soms niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de pagina Grofvuil of via telefoonnummer 14 010.

Huisaansluiting riool tot de erfgrens

Als we het gemeenteriool vervangen, vervangen we ook (deels) de buis die naar de woningen loopt. Deze buis noemen we de huisaansluiting.

De gemeente vervangt het deel van de huisaansluiting dat in gemeentegrond ligt. Heeft u een (voor)tuin? Dan vervangen wij uw huisaansluiting tot aan de erfgrens. Het kan nodig zijn dat u zelf het deel vervangt dat onder uw eigen terrein ligt. Heeft u geen tuin of eigen grond aan de voorzijde van uw woning? Dan vervangen we de huisaansluiting tot aan de gevel.

Maak ruimte voor de werkzaamheden

Om de buitenruimte weer netjes te kunnen maken, verwijderen we alle tegels in het openbaar gebied. Zorg dat de aannemer zijn werk kan doen en verwijder eigen plantenbakken en obstakels als deze in de openbare ruimte staan. Snoei hagen terug tot aan de erfgrens. De gehele breedte van het trottoir moet vrij zijn om nieuwe tegels te kunnen leggen en de buitenruimte weer netjes te maken.

Bouwdepot

Sinds eind oktober 2020 is het grasveld tussen de laatste huizenblokken van de Abelenlaan tegen de Wilgensingel aan, ingericht als bouwdepot voor Van Vulpen. Dit geldt voor de voorbereidende werkzaamheden en voor het groot onderhoud zelf. Het bouwdepot van Van Gelder komt aan de Eikenlaan, richting de Boulevard.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Abelenlaan? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via abelenlaan@rotterdam.nl of stel uw vraag via 14 010. U kunt ook online een melding over de buitenruimte maken.