Extra parkeerplaatsen in Noord
Gepubliceerd op: 06-08-2019
Geprint op: 19-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-in-noord/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Uit onderzoek is gebleken dat de parkeerdruk in Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk erg hoog is. Eerder zijn maatregelen genomen om de parkeerdruk te verminderen.

Zoals het gebruik van de stallingsgarage Insulindeplein, de Buurauto, minder vergunningen uitgeven in een groter gebied en een parkeerapp ‘ParkeerSlim’. Dit heeft nog niet tot het gewenste effect geleid. Vooral ’s avonds en ‘s nachts is het vaak moeilijk een vrije parkeerplaats te vinden. Daarom wil de gemeente Rotterdam meer parkeerplekken in Bergpolder en het Liskwartier realiseren.

Vier maatregelen

Dit is mogelijk door een viertal maatregelen. De gemeente gaat ongebruikte inritten en ongebruikte bushaltes ombouwen tot parkeerplaatsen. Verder wordt in sommige straten nu op de stoep geparkeerd. Dit gaan we legaliseren. Dat betekent dat er borden en belijning komen, waar je met twee wielen op de stoep mag staan. Hieronder kunt u de adressen vinden waar het om gaat. Tot slot gaan we de 2e rijstrook van de Bergselaan ombouwen tot parkeerplaatsen. Het gaat vooral om tijdelijke maatregelen voor ongeveer 5 jaar. Als blijkt dat het niet naar wens is, kan het weer teruggebracht worden naar de oude situatie.

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is om ongebruikte inritten om te bouwen tot parkeerplaatsen. Het gaat om inritten in de:

 • Rodenrijsestraat ter hoogte van huisnummer 27
 • Willibrordusstraat ter hoogte van huisnummer 56 - 68, 126 en 132
 • Obreenstraat ter hoogte van huisnummer 16
 • Jacob Loisstraat ter hoogte van huisnummer 49
 • Van der Sluijsstraat ter hoogte van huisnummer 516.

De uitvoering van deze maatregelen is naar verwachting in november 2019.  

Een andere manier is om ongebruikte bushaltes om te bouwen tot parkeerplaatsen. Het gaat om de bushaltes in de:

 • Bergselaan ter hoogte van huisnummer 9, 72 en 180
 • Stadhoudersweg ter hoogte van huisnummer 75 en 78

De uitvoering van deze maatregelen is gepland het voorjaar 2020.

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is door het parkeren met twee wielen op de stoep legaal te maken. Eigenlijk wordt al lange tijd illegaal geparkeerd op de stoep en is dit door de parkeercontroleurs gedoogd. Door het legaal maken wordt het duidelijker waar je mag staan. Ook worden borden geplaatst en belijning aangebracht. Op de hoeken mag niet geparkeerd worden. Op andere plekken in de stad is eerder goede ervaring opgedaan met het legaal maken van stoepparkeren. Het gaat om de volgende straten:

 • Berkelselaan tussen nummer 102 en 108 (Noordzijde)
 • Berkelselaan tussen nummer 112 en 118 (Noordzijde)
 • Stadhoudersplein tussen nummer 10 en 22 (aan de stoepzijde van de rijbaan)
 • Kappeynestraat (Oostzijde)
 • Van Houtenstraat tussen nummer 3 en 29 (beide zijden van de straat)
 • Nolenstraat tussen nummer 58 en 76
 • Kolkmanstraat aan beide zijden van de rijbaan
 • Statensingel tussen nummer 111 en 123 (Zuidzijde)
 • Doezastraat tussen nummer 2 en 36 (Noordzijde)
 • Jan van Troyenstraat (Oostzijde)

De uitvoering van deze maatregelen is gepland in november 2019. De parkeermaatregelen worden in 2021 geëvalueerd.

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is door de 2e rijstrook van de Bergselaan om te bouwen tot parkeerplaatsen. Het gaat om het weggedeelte tussen nummer 271 en 325 en om het weggedeelte tussen nummer 338 en 388. Bij beide weggedeelten gaat het om de rijstrook naast de middenberm.

Het opheffen van deze rijstrook levert meer parkeerplaatsen en heeft volgens verkeersonderzoek nauwelijks invloed op de verkeersdoorstroming. Verder heeft het een snelheid remmend effect. Voor voetgangers is het oversteken korter. Vlak voor de oversteekplaatsen worden geen parkeerplaatsen aangelegd maar wordt het trottoir verbreed, zodat er voldoende uitzicht is voor voetgangers en automobilisten. De uitvoering van deze maatregelen is gepland het voorjaar 2020.

Extra parkeerplekken

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat in het gebied Noord extra parkeerplekken komen. Als dit ten koste gaat van het groen, moet dat gecompenseerd worden. In principe is de gemeente Rotterdam terughoudend als het gaat om het realiseren van extra parkeerplekken. Parkeren moet namelijk altijd concurreren met andere voorzieningen als groen, fietsparkeren en speelplekken. De gemeente probeert de balans te bewaren tussen de verschillende voorzieningen in de openbare ruimte.

In Bergpolder en het Liskwartier komen nu extra parkeerplekken, in de binnenstad worden straatparkeerplaatsen verwijderd. Zo zorgen we voor een betere spreiding. Ook een deelauto gebruiken of uw auto delen kan bijdragen om de parkeerdruk te verminderen.

Meer informatie

Omwonenden hebben een brief ontvangen over de maatregelen. Op woensdag 9 oktober was een inloopbijeenkomst. Voor meer informatie kunt u bellen met projectleider Joppe Kant, 06 - 383 194 36. Of mail naar je.kant@rotterdam.nl.