Extra parkeerplaatsen in Noord
Gepubliceerd op: 06-08-2019
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-in-noord/
Ga naar de hoofdinhoud

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat in het gebied Noord extra parkeerplekken zouden komen. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat de parkeerdruk in Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk erg hoog is.

De 51 extra plekken zijn inmiddels gerealiseerd door een drietal maatregelen. Het gaat vooral om tijdelijke maatregelen voor ongeveer 5 jaar. Als blijkt dat het niet naar wens is, kan de maatregel weer teruggebracht worden naar de oude situatie.

Bekijk hier de 51 nieuwe parkeerplekken:

De 3 maatregelen die gebruikt zijn, zijn:

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is om ongebruikte inritten om te bouwen tot parkeerplaatsen. Onderstaande inritten zijn omgebouwd tot parkeerplaatsen.

  • Willibrordusstraat ter hoogte van huisnummer 56 - 68, 126 en 132.

Een andere manier is om ongebruikte bushaltes om te bouwen tot parkeerplaatsen. Onderstaande ongebruikte bushaltes zijn omgebouwd tot parkeerplaatsen:

  • Bergselaan ter hoogte van huisnummer 9, 72 en 180.

Een derde manier om meer parkeerplekken te realiseren is door de tweede rijstrook van de Bergselaan om te bouwen tot een parkeerstrook. Het gaat om het weggedeelte tussen nummer 271 en 325 en om het weggedeelte tussen nummer 338 en 388. Bij beide weggedeelten gaat het om de rijstrook naast de middenberm.

Vergroenen

Als de nieuwe parkeerplekken ten koste zouden gaan van bestaand groen, moest dit gecompenseerd worden. De plekken die zijn gerealiseerd, zijn in geen enkel geval ten koste gegaan van groen.

Desondanks is er wel voor gekozen om op twee centrale plekken het bestaande groen een impuls te geven, als compensatie voor de extra parkeerplekken. De plekken die hiervoor zijn uitgekozen zijn het Stadhoudersplein en het groenvak op de kruising van de Gordelweg - Bergselaan.

De eerste werkzaamheden bij het groenvak op de kruising van de Gordelweg - Bergselaan zijn inmiddels uitgevoerd. De bloembollen zullen komend najaar worden ingepland, zodat deze in het voorjaar zullen bloeien.

Ditzelfde geldt voor het Stadhoudersplein. Ook hier zullen de bloembollen dit najaar worden gepland, zodat deze in het voorjaar zullen uitkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Joppe Kant.