Nieuw Kralingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuw-kralingen/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan het Kralingse Bos wordt concreet. Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Nieuw Kralingen vastgesteld als leidraad voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Gemeente Rotterdam zet samen met ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour in op de ontwikkeling van een nieuwe en duurzame woonwijk met maximaal 800 woningen aan de westkant van het Kralingse Bos.

Unieke ligging

De ligging van de te realiseren woonwijk is uniek. Aan het Kralingse Bos én vlakbij het bruisende centrum van Rotterdam. Hiermee komt de stad tegemoet aan de behoefte van gezinnen met hogere inkomens aan centraal gelegen ruime woningen. Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passend woonaanbod is, zodat ze de stad niet hoeven te verlaten. Deze groep Rotterdammers maakt de stad sterker. Het zijn mensen die willen en kunnen investeren in de stad.

Impressie van Nieuw Kralingen (film heeft geen gesproken tekst)

Woonprogramma aangepast

Er komen maximaal 800 woningen, waarvan het grootste deel uit koopwoningen bestaat. Het woonprogramma bestaat verder uit ongeveer 80 sociale huurwoningen specifiek voor ouderen, circa 80 middeldure huurwoningen en ongeveer 50 koopwoningen voor de doelgroep met een middeninkomen. Een klein deel van het totaal aantal woningen zal in de vorm van een woonzorgvoorziening ontwikkeld worden. Daarnaast wordt ook een deel van de woningen in de vorm van zelfbouw gerealiseerd. Het woonprogramma is hiermee iets aangepast voor een betere balans in het woningaanbod in de stad.

Planning

Na vaststelling van de gebiedsvisie gaf toenmalig wethouder Simons aan blij te zijn met het besluit van de gemeenteraad: 'De wens om te bouwen in Nieuw Kralingen is er al sinds 2007. Nu de gebiedsvisie is vastgesteld, kunnen we doorpakken. Waarschijnlijk kan de eerste heipaal al in 2020 de grond in. De vraag naar huizen in Rotterdam neemt alleen maar toe en het is mooi dat we eindelijk kunnen gaan bouwen.'

Grote variëteit in woningaanbod

Nieuw Kralingen wordt een gedifferentieerde wijk met een grote variëteit aan woningtypologieën. Hierbij wordt gekeken naar Kralingen-Oost. Met de ontwikkeling van Nieuw Kralingen kan de stad het woonaanbod aan centraal gelegen ruime woningen vergroten. Ook kan ze inspelen op de vraag van gezinnen en senioren met hogere inkomens. Aan de noordzijde van de woonwijk ontstaat een nieuwe bedrijvenstrook. Dit wordt een overgangszone tussen het huidige bedrijventerrein en de nieuwe woningen.

Verlegging Bosdreef

Om de kracht van het Kralingse Bos maximaal te benutten is een verlegging van de Bosdreef naar de noordkant van het plangebied noodzakelijk. Er ontstaat dan een nieuwe noordelijke ontsluitingsroute in het verlengde van de Gordelweg. Via deze route kan een groot deel van het bestaande verkeer op de Bosdreef van en naar het oosten (o.a. Alexanderpolder), het centrum en de gebieden Noord en Crooswijk.

Verplaatsing uitvoeringslocatie Stadsbeheer

De nieuwe wijk wordt voor het grootste gedeelte ontwikkeld op het braakliggende bedrijventerrein Boezembocht en op het terrein van de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. Dit terrein staat ook wel bekend als de kwekerij van de gemeente Rotterdam. Bijna alle bestaande bedrijven blijven in het gebied actief. De uitvoeringslocatie van Stadsbeheer verhuist naar de Melanchtonweg en de Fairoaksbaan. Daar is genoeg plek voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer.

Duurzaam

Nieuw Kralingen wordt een toekomstbestendige en duurzame wijk. In de Gebiedsvisie staan proces- en kwaliteitsafspraken. Hiermee worden de ambities voor duurzaamheid tijdens de hele gebiedsontwikkeling verzekert, maar er blijft een zekere flexibiliteit om nieuwe inzichten en technologieën mee te nemen in de uitwerking van de verschillende planfases. De focus ligt op deze thema's:

  • Energie
  • Water
  • Mobiliteit
  • Circulariteit
  • Sociaal
  • Groen

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u op de website Nieuw-Kralingen.