Spring naar het artikel

Het verkeer in Rotterdam is een van de grootste veroorzakers van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert Rotterdam het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig.

Voor elektrische auto’s is door heel Rotterdam een netwerk van 2.000 oplaadpunten aangelegd, dat worden er in de toekomst nog meer. U laadt op het publieke laadnetwerk voor 0,26 of 0,28 euro per KWh exclusief BTW. De energieprijs is afhankelijk van de originele plaatsingsdatum van de laadpaal. Daarnaast kan uw serviceprovider of leasemaatschappij andere kosten (zoals start- of transactiekosten) in rekening brengen voor uw laadsessie.

Rotterdam is een proeftuin voor allerlei innovaties en pilots. Daarmee toont Rotterdam haar ambitie voor duurzame mobiliteit.

Oplaadpaal aanvragen?

Bent u Rotterdammer en in het bezit van een volledig elektrisch voertuig (vierwielig) of een plug-in hybride voertuig (vierwielig)? Heeft u geen eigen parkeerterrein? Dan bestaat de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen. Via laadjeauto.nl kunt u de voorwaarden checken, kijken of er in de omgeving al een openbare paal staat èn gemakkelijk de aanvraag doen voor een openbare laadpaal:

Laadjeauto.nl is een samenwerkingsverband voor het aanvragen van uitbreiding van openbare oplaadpalen in zeventien gemeenten. De gemeente is opdrachtgever en werkt bij het plaatsen van laadpalen samen met andere partijen. Momenteel levert, onderhoudt en exploiteert ENGIE de oplaadpalen op straat.

Storing oplaadpaal

Wilt u een melding maken over een storing in een oplaadpaal? Bel dan het storingsnummer dat op de laadpaal vermeld staat. De storingsdienst is 24/7 beschikbaar. Mocht u onverhoopt niet goed geholpen worden, mail dan uw klacht naar elektrischrijden@gezonderelucht.nl.

Meer informatie op gezonderelucht.nl

Voor algemene informatie, zoals hoe elektrisch rijden werkt, informatie over laadpalen, stroomkosten tijdens opladen en andere uitgebreidere informatie, zie: www.gezonderelucht.nl en scroll door naar het dossier ‘Schoon rijden’.

Veelgestelde vragen over Elektrisch rijden

Op dit moment zijn er ruim 1.500 openbare laadpunten op straat. Daarnaast staan er ongeveer 500 private laadpunten bij bewoners en gemeentelijk terreinen zoals parkeergarages en P&R terreinen. Het totaal van de laadpunten komt daarmee uit op ruim 2.000 binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.

De laadpalen in uw omgeving kunt u via verschillende manieren vinden, bijvoorbeeld via laadjeauto.nl, RotterdamOnderweg.nl, oplaadpalen.nl of via de app van uw laaddienstverlener. Het streven van de gemeente is dat de laadpalen maximaal worden gebruikt. Via bijvoorbeeld de Social Charging App kunnen gebruikers van elektrische voertuigen met elkaar communiceren over het gebruik en de beschikbaarheid van een laadpaal.

Laadpunten in parkeergarages en op P&R-terreinen
In 12 van de 17 openbare stadsgarages  vindt u 54 laadpunten. Op 4 van de 5 P&R-terreinen zijn er 20 laadpunten. Meer informatie over parkeergarages. Kijk op RotterdamOnderweg.nl voor de laadpalen op straat.

U kunt een laadpaal aanvragen via de website www.laadjeauto.nl.

De voorwaarden voor een nieuw oplaadpunt bij u in de buurt zijn:

  • U woont of werkt in Rotterdam
  • U heeft geen eigen parkeerterrein
  •  Er is binnen 250 meter loopafstand geen laadpaal waar u gebruik van kunt maken
  • U bezit een elektrische auto (volledig of hybride met een stekker, 4-wielig) of u heeft een aankoop/leasecontract. Zodra u een auto heeft besteld kunt u dus al een aanvraag indienen. Zolang u het koop- of leasecontract maar kunt overleggen.
  • U bent in bezit van een parkeervergunning, als de locatie waarvoor u de aanvraag indient een betaald parkeren gebied is
  • Kijk voor het aanvragen van een laadpaal op laadjeauto.nl.

Kijk op RotterdamOnderweg.nl voor de laadpalen in Rotterdam.

ENGIE maakt een voorstel voor een locatie voor de oplaadpaal. Voor het bepalen van een locatie van een oplaadpaal wordt altijd contact opgenomen met het verkeersoverleg in het gebied en wordt hun instemming/advies gevraagd. Er wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, zichtbaarheid van de oplaadlocatie, aanwezigheid van laagspanningskabel, de breedte van het trottoir (minimaal 1.50 m) en het ontbreken van grote bomen (en boomwortels).

Moet ik betalen wanneer ik een laadpaal aanvraag bij mij in de buurt?
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan uw verzoek voor een uitbreiding van het openbaar laadnetwerk met een laadpaal bij u in de buurt. De gemeente stimuleert het gebruik van elektrisch vervoer. Maar het is niet de bedoeling om zonder opgaaf van reden uw aanvraag voor een laadpaal te annuleren, of geen gebruik te maken van de laadpaal. De uitbreiding van het laadnetwerk kost de gemeente wel geld en daarom moet de laadpaal ook gebruikt worden. Goed om te weten; de laadpaal die u aanvraagt is niet een ‘eigen’ laadpaal, maar voor iedereen toegankelijk.

ENGIE maakt een voorstel voor een locatie voor de oplaadpaal. Voor het bepalen van een locatie van een oplaadpaal wordt altijd contact opgenomen met het verkeersoverleg in het betreffende gebied en wordt hun instemming/advies gevraagd. Er wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, zichtbaarheid van de oplaadlocatie, aanwezigheid van laagspanningskabel, de breedte van het trottoir (minimaal 1,50 m)  en het ontbreken van grote bomen (en boomwortels).

De doorlooptijd van aanvraag tot realisatie van een laadpaal is zo’n 4 tot 6 maanden (120 tot 160 kalenderdagen).

In het proces hebben verschillende partijen een rol. ENGIE zoekt een locatie en de gemeente moet haar goedkeuring geven. De netbeheerder (bv Stedin) doet een netcheck. De gemeente maakt daarna een verkeersbesluit, waar een reactie/bezwaartermijn van 6 weken aan verbonden is. De netbeheerder maakt dan een planning voor plaatsing en aansluiting van de oplaadpaal.

Alle partijen streven ernaar echter om deze doorlooptijd te verkorten. Kijk ook op laadjeauto.nl.

Ja, er zijn twee snelladers. 

  • City Rent aan het Couwenburg 58 (nabij Hofplein)
  • Argos Oil tankstation aan de Colloseumweg 470

Waarom komen er niet meer snelladers in plaats van gewone laders?
Onze laadpalen zijn normaal-laders. Voor specifieke doelen kan de snellader een aanvullende rol vervullen. De snelladers voorzien vooral in de behoefte van de zogenaamde ‘destination laders’ om lange afstanden te kunnen maken. Daarom worden de snelladers vooral langs de snelwegen geplaatst. Ook binnen Rotterdam zijn er 2 snelladers.

U mag zolang u laadt bij een laadpaal geparkeerd staan. Is uw accu vol? Verplaats dan uw auto zodat een volgende elektrisch rijder gebruik kan maken van de laadpaal.

Woont u in een buurt waar u echt de enige elektrisch rijder bent? Dan zou u uw auto nadat deze volgeladen is, kunnen laten staan om de parkeerdruk niet onnodig te verhogen. Anders houdt u én de laadplek én de andere ‘gewone’ parkeerplaats bezet.

Wordt de parkeerdruk hoger, nu er meer laadpalen komen voor elektrische auto's?
De gemeente kijkt per locatie goed naar de parkeerdruk en andere omstandigheden in de buurt.

Bij de laadpalen betaalt u in Rotterdam 26 of 28 cent per kWh, als u gebruik maakt van de oplaadpas van EV-Box. Bij andere laaddienstverleners kunt u ook te maken krijgen met de kosten voor de laaddienstverlening (denk aan KWh-prijs, starttarief, uurprijs en abonnementskosten oplaadpas).

Let op!  Laadt u in een betaald parkeren gebied? Dan betaalt u ook het reguliere parkeertarief.

De palen die wij plaatsen zijn alleen bestemd voor de openbare ruimte. Een VVE valt hier niet onder. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw VVE om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Als gebruiker van een elektrische auto mag u met een oplaadpas gebruik maken van openbare laadpalen op straat, parkeergarages en P+R terreinen.

Iedereen met een elektrische auto en een geldige oplaadpas kan gebruikmaken van openbare laadpalen in Rotterdam. Ook niet-Rotterdammers.

U krijgt bij uw aanvraag voor een laadpaal een oplaadpas aangeboden van ENGIE. U kunt een pas aanvragen via EVBox. Hierdoor betaalt u 26 of 28 cent per kWh.

Kan ik mijn laadpas overal gebruiken?
De oplaadpassen van laaddienstverleners in Nederland zijn met elkaar uitwisselbaar (interoperabel), dat betekent dat u met elke pas bij elk openbaar oplaadpunt kunt laden. Lukt dit niet, neem dan contact op met de aanbieder van uw oplaadpas.
Dit geldt niet voor snellaadpunten. Hiervoor kunt u afzonderlijke abonnementen afsluiten bij de verschillende aanbieders.

Kan ik mijn oplaadpas ook gebruiken voor snelladen?
U heeft een andere pas of abonnement nodig; snelladen staat op dit moment nog los van uw ‘gewone’ oplaadabonnement.

Een openbaar toegankelijk oplaadpunt op privaat terrein van bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Denk aan parkeergarages op parkeerterreinen van bedrijven. De oplaadpunten zijn te gebruiken tijdens de openingstijden van het bedrijf of de instelling.

Elektrische voertuigen zijn schoon, stil en zuinig. Door elektrisch vervoer te stimuleren, verbetert de luchtkwaliteit en daardoor de leefbaarheid in en om Rotterdam. Met het stimuleren van elektrisch vervoer dragen we bij aan de energietransitie. De verwachting is dat dit ook veel nieuwe werkgelegenheid zal creëren.

Is elektrisch vervoer echt schoon?
Het rendement van een elektrische aandrijving over de gehele keten is 30-60%, waar dit bij een conventionele aandrijving 15-20% is. De CO2-winst van elektrische auto's is 30-55% ten opzichte van conventionele auto's, uitgaande van de huidige Nederlandse stroomopwekking. Dit is bij duurzame stroom dus nog hoger; de gemeente biedt uitsluitend groene stroom aan op haar oplaadpunten.

Om 20.000 kilometer te rijden, de gemiddelde afstand die een auto in Nederland jaarlijks aflegt, is 13.000 kilowattuur nodig (benzine omgerekend in stroom). Een elektrisch aangedreven auto heeft voor dezelfde afstand genoeg aan 4.000 kilowattuur. Elektrische voertuigen veroorzaken bovendien geen lokale uitstoot van fijnstof en NOx, en dragen daarmee bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.

Hoe gaat de gemeente om met innovaties in het elektrisch vervoer?
De gemeente participeert in innovatieve projecten voor elektrisch rijden en opladen. Denk hierbij aan vernieuwingen in techniek, vormgeving, plaatsingsmethodiek, communicatie etc. Ook participeert de gemeente in Living Lab Smart Charging, een samenwerkingsverband  met (andere markt) partijen gericht op slim laden. Kijk voor info op gezonderelucht.nl/actueel.

Wat is het verschil tussen een elektrische en een waterstofauto?
Zowel een waterstof auto als een elektrische auto rijdt op elektriciteit. Het verschil zit hem in de energiedrager: waar de huidige elektrische auto’s de elektriciteit halen uit de opgeladen batterij, halen waterstof auto’s dezelfde elektriciteit uit het omzetten van waterstof in elektriciteit en water. Dat laatste komt als reststof uit de uitlaat. Bij de één rijd je met een pakket batterijen rond, bij de ander met een tank waterstof. De aandrijving komt in beide gevallen uit een elektromotor.

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van waterstof?
Waterstof levert lokaal geen uitstoot op. We verwachten op lange termijn dat waterstof zorgt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. Voor personenvervoer wordt verwacht dat we allemaal overstappen op elektrisch rijden (wel of niet met waterstof aangedreven). Vanaf 2030 wil het kabinet dat alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch rijden.

In de koersnota Schone lucht 2015-2018 (PDF) staat hoe de gemeente Rotterdam de luchtkwaliteit op korte en op lange termijn wil verbeteren. 

Eén van de maatregelen uit de koersnota schone lucht is het stimuleren van elektrisch vervoer om de luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en te zorgen voor geluidsreductie door verkeer. ENGIE plaatst daarom vraaggestuurd laadpalen op straat voor elektrische voertuigen. Meer info: laadjeauto.nl.

Voor elektrisch vervoer betekent interoperabiliteit dat elke oplaadpas bij elk openbaar laadpunt werkt. Zo heeft u voor heel Nederland, en straks misschien ook wel daarbuiten, maar één pas nodig. Interoperabiliteit is een gebruikelijke vakterm in de bank-, telefonie- en energiewereld.

Ja, het gebruik van groene energie (met gecertificeerde groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen zoals: zon, wind en biomassa, waterkracht en stortgas afkomstig uit Nederland) is een van de voorwaarden die de gemeente Rotterdam stelt aan de elektriciteitsleverancier van de laadpalen.

Op het moment dat er geen auto aan de laadpaal is aangesloten, is het oplaadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aangesloten staat. Als de kabel wordt aangesloten, vergrendelt eerst de stekker. Daarna gaat de stroom pas aan. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat de stroom uit en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Er zal geen elektrische schok zijn als het stopcontact van de paal wordt aangeraakt.