Spring naar het artikel

Het verkeer in Rotterdam is een van de grootste veroorzakers van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert Rotterdam het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig.

Hierdoor dragen ze bij aan een gezondere en aantrekkelijke leefomgeving.

Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen zijn inmiddels ruim 2.000 laadpunten geplaatst in Rotterdam. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan laadpunten.

De gemeente speelt hierop in met het aanvraagportaal www.laadpaalnodig.nl. Via deze website kunnen automobilisten die elektrisch rijden eenvoudig een nieuwe openbare laadpaal in de buurt aanvragen. Ook toont laadpaalnodig.nl een overzicht van alle openbare laadpalen binnen de gemeente.

Zelf een laadpaal aanvragen?

Woont of werkt u in Rotterdam en bent u (binnenkort) in het bezit van een volledig elektrisch voertuig (vierwielig) of een plug-in hybride voertuig (vierwielig) en heeft u geen eigen parkeerterrein? Dan bestaat de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen. Via laadpaalnodig.nl kunt u de voorwaarden bekijken en gemakkelijk een nieuwe laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres aanvragen.

Laadpas

De openbare laadpalen werken met een laadpas. Deze pas krijgen elektrisch rijders bij het afsluiten van een laadabonnement. Er zijn verschillende bedrijven die laadabonnementen en -passen leveren. In Rotterdam exploiteert ENGIE de openbare palen. ENGIE biedt ook een laadpas aan. U laadt met deze pas, op de in Rotterdam geplaatste openbare laadpalen van ENGIE, voor € 0,26 of € 0,28 per kWh (excl. BTW). De energieprijs is afhankelijk van de plaatsingsdatum van de laadpaal. Met de laadpas va ENGIE betaalt u geen additionele servicekosten.

Een laadpas aanvragen kan via de website van ENGIE.

Storing

Werkt de laadpaal niet? Bel het storingsnummer: 088 – 3692914 (staat ook op de laadpaal). U krijgt dan direct een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Dit (EVB-P)-nummer staat op de paal. In veel gevallen kan de monteur de storing op afstand verhelpen. Kan het niet op afstand dan komt de monteur zo snel mogelijk naar de betreffende locatie.

Veelgestelde vragen over Elektrisch rijden

Op dit moment zijn er ruim 1.700 openbare laadpunten op straat. Daarnaast staan er ongeveer 450 private laadpunten bij bewoners en gemeentelijk terreinen zoals parkeergarages en P&R terreinen. Het totaal van de laadpunten komt daarmee uit op circa 2.200 binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.

De laadpalen in uw omgeving kunt u via verschillende manieren vinden, bijvoorbeeld via laadpaalnodig.nl, RotterdamOnderweg.nl of via de app van uw laaddienstverlener. Het streven van de gemeente is dat de laadpalen maximaal worden gebruikt. Via bijvoorbeeld de Social Charging App kunnen gebruikers van elektrische voertuigen met elkaar communiceren over het gebruik en de beschikbaarheid van een laadpaal.

Locaties van laadpalen buiten gemeente Rotterdam kunt u vinden op oplaadpalen.nl.

Laadpunten in parkeergarages en op P&R-terreinen
In 10 van de 17 openbare stadsgarages vindt u 50 laadpunten. Op 4 van de 5 P&R-terreinen zijn er 22 laadpunten. Meer informatie over parkeergarages.

Ja, er zijn twee snelladers.

  • City Rent aan het Couwenburg 58 (nabij Hofplein)
  • Argos Oil tankstation aan de Colloseumweg 470

Waarom plaatst de gemeente niet overal snelladers in plaats van gewone laadpunten?
Nog niet alle (gedeeltelijk) elektrische auto’s kunnen snelladen. Ook zijn snelladers voor gebruikers relatief duur in vergelijk met gewone laadpunten (hogere prijs met kWh). Dit komt door de hoge exploitatiekosten.

Om elektrisch rijders te faciliteren bij het afleggen van grotere afstanden (vergroten actieradius) is een aantal snelladers geplaatst in de stad. Daarnaast is er langs de snelwegen rondom Rotterdam ook een aantal snelladers.

U kunt een laadpaal aanvragen via laadpaalnodig.nl. Het onafhankelijke aanvraagportaal laadpaalnodig.nl is ontwikkeld door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. De gemeente is opdrachtgever voor de uitbreiding van het openbare laadnetwerk en werkt hierbij samen met diverse partijen zoals de netbeheerder. Op dit moment levert, onderhoudt en exploiteert ENGIE de openbare laadpalen op straat.

Voor het aanvragen van een openbare laadpaal moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont of werkt in Rotterdam.
  • U heeft geen eigen (bedrijfs)parkeerterrein waar u kunt opladen.
  • Er is binnen 250 meter loopafstand geen laadpaal waar u gebruik van kunt maken.
  • U bezit (of heeft een aankoop-/leasecontract voor) een volledig elektrische auto of plug-in hybride voertuig (vierwielig).
  • U bent in het bezit van een parkeervergunning als de locatie waarvoor u de aanvraag indient een betaald parkeren gebied is.
  • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch (dit is ongeveer 2.000 kWh geladen stroom per jaar).

Na het plaatsen van de laadpaal wordt het gebruik gemonitord. Het is mogelijk dat een laadpaal wordt weggehaald of verplaatst wanneer blijkt dat er minder dan 2.000 kWh wordt geladen op jaarbasis.

ENGIE maakt, in overleg met de gemeente, een voorstel voor een locatie voor de laadpaal. De netbeheerder (bv Stedin) doet een netcheck. De gemeente maakt daarna een verkeersbesluit, waar een reactie/bezwaartermijn van 6 weken aan verbonden is. De netbeheerder maakt vervolgens een planning voor plaatsing en aansluiting van de laadpaal. Tot slot plaatst ENGIE de laadpaal.

Bij het voorstel voor de locatie wordt o.a. rekening gehouden met de verkeersveiligheid, zichtbaarheid van de laadlocatie, aanwezigheid van laagspanningskabel, de breedte van het trottoir (minimaal 1.50 m) en het ontbreken van grote bomen (en boomwortels).

De doorlooptijd van aanvraag tot realisatie van een laadpaal is zo’n 4 tot 6 maanden. Alle partijen streven naar een zo kort mogelijk doorlooptijd.

U vraagt een laadpas aan bij ENGIE, uw autodealer of een willekeurige dienstverlener van elektrisch vervoer. Met deze laadpas kunt u uw elektrische voertuig opladen bij alle openbare laadpunten in Nederland. Om op te laden houdt u uw laadpas voor het scanoog van het laadpunt en volgt vervolgens de instructies. Het scherm geeft aan dat u de stekker kunt aansluiten op het stopcontact van het laadpunt. Nadat de stekker is vergrendeld verschijnt de tekst ‘opladen bezig’ op het scherm.

Rijden op elektriciteit is goedkoper dan bijvoorbeeld rijden op benzine. Eén kWh elektriciteit van een Rotterdamse laadpaal kost 26 tot 28 eurocent (ex btw). Op deze ene kWh kan een elektrische auto nu al 8 kilometer rijden. Een liter benzine kost ongeveer € 1,60 en een zuinige auto rijdt hier ongeveer 20 kilometer op. Daarmee is elektrisch rijden ruim 2 keer goedkoper dan rijden op benzine.

Op dit moment is de aanschafprijs van een elektrische auto nog hoger dan die van een benzineauto. Maar de verwachting is dat deze komende jaren snel gaat dalen. Dit komt door de toenemende vraag en door het toenemend aanbod van tweedehands elektrische auto’s.

Nee, voor laadpunten is geen landelijke subsidie beschikbaar. Wel kunnen er financiële (belasting)voordelen zijn voor de aanschaf en het gebruik van een elektrische auto. Uw dealer kunt u hierover adviseren.

Nee. Voor snelladen heeft u een andere pas nodig. Snelladen staat op dit moment nog los van uw ‘gewone’ laadabonnement. Hiervoor kunt u afzonderlijk een abonnement afsluiten bij de verschillende aanbieders.

U mag zolang u laadt bij een laadpaal geparkeerd staan. Is uw accu vol? Verplaats dan uw auto zodat een volgende elektrisch rijder gebruik kan maken van de laadpaal.

Woont u in een buurt waar u de enige elektrisch rijder bent? Dan zou u uw auto nadat deze volgeladen is, kunnen laten staan om de parkeerdruk niet onnodig te verhogen. Anders houdt u én de laadplek én de andere ‘gewone’ parkeerplaats bezet.

Met de laadpas van ENGIE laadt u, op de in Rotterdam geplaatste openbare laadpalen van ENGIE, voor € 0,26 of € 0,28ct per kWh exclusief BTW (afhankelijk van de plaatsingsdatum). Wanneer u gebruik maakt van een ENGIE laadpas betaalt u geen additionele servicekosten. Een andere serviceprovider brengt deze kosten (zoals start- of transactiekosten) mogelijk wel in rekening. U kunt daar ook een ander laadtarief betalen, afhankelijk van uw abonnement.

Let op! Staat de laadpaal in een betaald parkeren gebied? Dan betaalt u ook het reguliere parkeertarief.

De palen die wij plaatsen zijn alleen bestemd voor de openbare ruimte. Een VvE valt hier niet onder. Neem contact op met uw VvE om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Als gebruiker van een elektrische auto mag u met een laadpas gebruik maken van openbare laadpalen op straat, parkeergarages en P+R terreinen in Rotterdam. Ook niet-Rotterdammers.

Goed om te weten; de laadpaal die u aanvraagt is geen ‘eigen’ laadpaal, maar voor iedereen toegankelijk.

Een openbaar toegankelijk laadpunt op privaat terrein van bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Denk aan parkeergarages op parkeerterreinen van bedrijven. De laadpunten zijn te gebruiken tijdens de openingstijden van het bedrijf of de instelling.

Voor elektrisch vervoer betekent interoperabiliteit dat elke laadpas bij elk openbaar laadpunt werkt. Zo heeft u voor heel Nederland, en straks misschien ook wel daarbuiten, maar één pas nodig.

Ja, het gebruik van groene energie is een van de voorwaarden die de gemeente Rotterdam stelt aan de elektriciteitsleverancier van de laadpalen. Het gaat dan om gecertificeerde groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen, zoals: zon, wind en biomassa, waterkracht en stortgas afkomstig uit Nederland.

Op het moment dat er geen auto aan de laadpaal is aangesloten, is het laadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aangesloten is. Als de kabel is aangesloten, vergrendelt de stekker. Daarna gaat de stroom pas lopen. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat de stroom uit en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus erg veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Er zal geen elektrische schok zijn als het stopcontact van de paal wordt aanraakt.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan een uitbreiding van het openbaar laadnetwerk met een laadpaal bij u in de buurt. De gemeente stimuleert het gebruik van elektrisch vervoer. Maar het is niet de bedoeling om zonder opgaaf van reden uw aanvraag voor een laadpaal te annuleren, of geen gebruik te maken van de laadpaal. De uitbreiding van het laadnetwerk kost de gemeente wel geld en daarom moet de laadpaal ook gebruikt worden.

De laadpassen van laaddienstverleners in Nederland zijn met elkaar uitwisselbaar (interoperabel), dat betekent dat u met elke pas bij elk openbaar laadpunt kunt laden. Lukt dit niet, neem dan contact op met de aanbieder van uw laadpas.

Elektrische voertuigen dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn stil in gebruik. Door elektrisch vervoer te stimuleren werken we aan een aantrekkelijk en gezond Rotterdam. Als we in de nabije toekomst het elektriciteitsnet kunnen ontlasten en tegelijkertijd maximaal kunnen profiteren van zelfopgewekte, duurzame energie dragen we bij aan de energietransitie. De verwachting is dat elektrisch vervoer ook veel nieuwe werkgelegenheid zal creëren.

Het rendement van een elektrische aandrijving over de gehele keten is 30-60%, waar dit bij een conventionele aandrijving 15-20% is. De CO2-winst van elektrische auto's is 30-55% ten opzichte van conventionele auto's, uitgaande van de huidige Nederlandse stroomopwekking. Dit is bij duurzame stroom dus nog hoger. De gemeente biedt uitsluitend groene stroom aan op haar laadpunten.

Om 20.000 kilometer te rijden, de gemiddelde afstand die een auto in Nederland jaarlijks aflegt, is 13.000 kilowattuur nodig (benzine omgerekend in stroom). Een elektrisch aangedreven auto heeft voor dezelfde afstand genoeg aan 4.000 kilowattuur. Elektrische voertuigen veroorzaken bovendien geen lokale uitstoot van fijnstof en NOx en dragen daarmee bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.

De gemeente participeert in innovatieve projecten voor elektrisch rijden en opladen. Denk hierbij aan vernieuwingen in techniek, vormgeving, plaatsingsmethodiek, communicatie etc. Ook participeert de gemeente in Living Lab Smart Charging, een samenwerkingsverband met andere (markt)partijen gericht op slim laden. Kijk voor meer info op gezonderelucht.nl/actueel.

Zowel een waterstof auto als een elektrische auto rijdt op elektriciteit. Het verschil zit hem in de energiedrager. Elektrische auto’s halen de elektriciteit uit de opgeladen batterij. Waterstof auto’s halen dezelfde elektriciteit uit het omzetten van waterstof in elektriciteit en water. Dit water komt als reststof uit de uitlaat. Bij de één rijd je met een pakket batterijen rond, bij de ander met een tank waterstof. De aandrijving komt in beide gevallen uit een elektromotor.

Waterstof levert lokaal geen uitstoot op. We verwachten op lange termijn dat waterstof zorgt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. Voor personenvervoer wordt verwacht dat we allemaal overstappen op elektrisch rijden (wel of niet met waterstof aangedreven). Vanaf 2030 wil het kabinet dat alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch rijden.

In de koersnota Schone lucht 2015-2018 (PDF) staat hoe de gemeente Rotterdam de luchtkwaliteit op korte en op lange termijn wil verbeteren. 

Eén van de maatregelen uit de koersnota schone lucht is het stimuleren van elektrisch vervoer. Met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en te zorgen voor geluidsreductie door verkeer. ENGIE plaatst daarom vraaggestuurd laadpalen op straat voor elektrische voertuigen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een overzicht van laadpalen bij u in de buurt op laadpaalnodig.nl.