Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Leidingvergunning aanvragen

Een leidingvergunning heeft u nodig voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen, weghalen van kabels, buizen en objecten onder grond.

Voor kleine werkzaamheden of werkzaamheden die onder de Telecommunicatiewet vallen, gelden andere regels. Deze vindt u op deze pagina onder 'Meer informatie'. Vraag online een leidingvergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Daar kunt u zich aanmelden of registreren als u nog geen account heeft van het Leidingen en Ingravingen Systeem (LIS).

Per post aanvragen

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Stedelijk Beheer - Leidingenbureau
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

Het formulier staat onder het kopje 'Meesturen'.

Meer informatie

Geen leidingvergunning nodig

In 3 gevallen hoeft u geen leidingvergunning aan te vragen:

 1. Telecommunicatiewet
  Voor kabels, buizen en objecten onder de grond, die onder de Telecommunicatiewet vallen, heeft u een instemmingsbesluit nodig.
 2. Kleine werkzaamheden
  Soms is een melding aan het gebiedskantoor van Stadsbeheer in het gebied waar het werk gaat gebeuren genoeg. Doet u deze melding minimaal 4 dagen voor de start van:
  • het maken van alleen (huis)aansluitingen korter dan 25 meter in de openbare ruimte
  • het maken van lasgaten en het uitvoeren van kleine reparaties
 3. Rioolaansluiting
  Als u een aansluiting wilt maken of (grond)water wilt lozen op het gemeentelijk riool vraagt u geen leidingvergunning, maar een rioolaansluitvergunning aan (behalve in de 4 op die site genoemde gevallen dat er wel een leidingvergunning nodig is).

Wel leidingvergunning nodig

Vraag altijd een leidingvergunning aan voor:

 • alle werkzaamheden in het havengebied binnen de gemeente Rotterdam
 • aansluitingen van stadsverwarmingsleidingen
 • aansluitingen van hoogspanningsleidingen
 • alle bouwaansluitingen

Schade

U kunt een aanvraag doen voor een Nadeelcompensatieschaderegeling kabels en leidingen als:

 • er schade is door werkzaamheden van anderen
 • de al aan u verleende vergunning wordt ingetrokken of aangepast
 • u schade lijdt

Kosten

De kosten voor de aanvraag staan in de Legesverordening 2023, hoofdstuk 9.

Na de uitvoering van het werk moet u de straat, berm of plantsoen weer in goede staat terugbrengen. U mag dit in Rotterdam onder voorwaarden zelf doen.

Dit geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en sleuven van rioolaansluitingen. De vergunningaanvrager betaalt de kosten voor beheer, onderhoud en degeneratie van de gemaakte sleuf. De tarieven staan in de Schaderegeling Ingravingen.

Verder betaalt u voor het hebben van kabels en buizen in de openbare grond elk jaar precariobelasting.

Meesturen

Vergunning online aanvragen

 • een digitaal exemplaar van de werktekening in formaat Autocad (maximaal versie 2009) met het geplande tracé in RD-coördinaten
 • een machtiging als u namens de leidingexploitant de vergunning aanvraagt
 • als het Leidingenbureau hierom vraagt: een leidingberekening
 • bij een boring: een boorplan met dimensioneringsberekening en sterkteberekening

Vergunning per post aanvragen

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • 1 setje tekeningen van het aan te leggen, te verwijderen, te wijzigen tracé
 • een online exemplaar van de werktekening in formaat Autocad (maximaal versie 2009) met het geplande tracé in RD-coördinaten
 • een machtiging als u namens de leidingexploitant de vergunning aanvraagt
 • als het Leidingenbureau hierom vraagt: een leidingberekening
 • bij een boring: 1 setje van een boorplan met dimensioneringsberekening en sterkteberekening

Hoe lang duurt het

U krijgt binnen 8 weken antwoord.
U wordt via mail op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag.
Duurt de aanvraag langer, dan krijgt u hierover op tijd bericht.

Voor wie is het

De leidingexploitant of kabelexploitant vraagt deze vergunning aan.
Vraagt u namens een exploitant de vergunning aan, dan stuurt u bij de aanvraag een machtiging mee. Deze machtiging ondertekent de exploitant. De vergunning staat alleen op naam van de leidingexploitant of kabelexploitant.

Voorwaarden

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag indient, kunt u overleggen met een medewerker van het Leidingenbureau.
In dit overleg worden de voorwaarden van de aanvraag uitgelegd. Hiernaast kan het door u gewenste tracé worden getoetst op de mogelijkheden.

Mail naar leidingenSB@rotterdam.nl om een afspraak te maken. Geef in de email aan waar u werkzaamheden wilt uitvoeren.

De voorgenomen werkzaamheden in de gebieden worden altijd besproken met de beheerder van de buitenruimte van dat gebied.
Is het voorgenomen werk in het havengebied, dan wordt het werk besproken met het Havenbedrijf Rotterdam NV. Krijgt u na dit overleg de vergunning van het Leidingenbureau, dan heeft u hiermee ook de toestemming van de beheerder.

Let op:

 • Is de aanvraag in behandeling en heeft u nog geen vergunning, zorg ervoor dat u niet met de werkzaamheden start!
 • Vraag minimaal 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een melding ingraving aan. Dit is uw toestemming om de werkzaamheden te mogen starten. Dit is 1 van de voorwaarden van de vergunning.
 • Zonder vergunning werk uitvoeren aan kabels is strafbaar.
 • Voor kabels die onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u een instemmingsbesluit nodig.
 • De leidingvergunning wordt gegeven op basis van de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam.
 • Overige technische voorschriften vindt u in de documenten hieronder.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.