Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Instemmingsbesluit telecommunicatiekabels aanvragen

Een instemmingbesluit heeft u nodig voor de aanleg of het aanpassen van telecommunicatiekabels, (huis)aansluitingen en het aanbrengen van handholes. U kunt het instemmingsbesluit online en per post aanvragen bij het Leidingenbureau van de gemeente.

Vraag online een instemmingsbesluit aan via de knop Besluit aanvragen.

Meesturen bij uw online aanvraag

  • een digitaal exemplaar van de werktekening in formaat Autocad (maximaal versie 2009) met het geplande tracé in RD coördinaten
  • een machtiging als u namens de leidingexploitant het instemmingsbesluit aanvraagt
  • bij een boring: een boorplan met dimensioneringsberekening en sterkteberekening

Per post aanvragen

Stuur alles op naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Stedelijk beheer - Leidingenbureau
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

  • 7 setjes tekeningen van het aan te leggen, te verwijderen, te wijzigen tracé
  • een online exemplaar van de werktekening in formaat Autocad (maximaal versie 2009) met het geplande tracé in RD coördinaten
  • een machtiging als u namens de leidingexploitant het instemmingsbesluit aanvraagt
  • bij een boring: 5 setjes van een boorplan met dimensioneringsberekening en sterkteberekening
  • Aanvraagformulier instemmingsbesluit (pdf)

Waar u een instemmingsbesluit voor aanvraagt

  • het uitvoeren van werkzaamheden aan leidingen
  • het aanbrengen van ondergrondse objecten waarbij u een straat, berm of plantsoen moet openbreken

Kosten

De kosten voor de aanvraag staan in de Legesverordening 2023. Link opent een externe pagina.

Na de uitvoering van het werk moet u de straat, berm of plantsoen weer in goede staat terugbrengen. U mag dit in Rotterdam onder voorwaarden zelf doen.

Sleuven

Dit geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en sleuven van rioolaansluitingen. De vergunningaanvrager betaalt de kosten voor beheer, onderhoud en degeneratie van de gemaakte sleuf. De tarieven staan in de Schaderegeling Ingravingen. Link opent een externe pagina.

Hoe lang duurt het

U krijgt binnen 8 weken antwoord. U wordt via email op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag. Duurt de aanvraag langer, dan krijgt u hierover op tijd bericht.

Voor wie is het

De leidingexploitant of kabelexploitant vraagt deze vergunning aan. Vraagt u namens een exploitant de vergunning aan, dan stuurt u bij de aanvraag een machtiging mee. Deze machtiging ondertekent de exploitant. De vergunning staat alleen op naam van de leidingexploitant of kabelexploitant.

Voorwaarden

Vooroverleg en toets

Voordat u een aanvraag doet, zorg ervoor dat u eerst overlegt met een medewerker van het Leidingenbureau. In dit overleg worden de randvoorwaarden van de aanvraag uitgelegd. Hiernaast kan het door u gewenste tracé worden getoetst op de mogelijkheden. Maak een afspraak door te bellen naar het contact in het gebied waar u werkzaamheden wilt uitvoeren:

GebiedTelefoonnummer
Centrum, Delfshaven(010) 489 75 92
Kralingen, Crooswijk, Noord, Prins Alexander(010) 489 61 48
Hillegersberg, Schiebroek, Overschie(010) 489 79 71
Feijenoord, IJsselmonde(010) 489 46 06
Charlois, Hoek van Holland(010) 489 79 70
Rozenburg, Hoogvliet, Pernis(010) 489 61 49
Vierhaven, Eemhavengebied, Vondelingenplaat, Waalhaven(010) 489 61 55
Botlek, Pernis(010) 489 61 49
Europoort, Maasvlakte(010) 489 79 07

Beheerder buitenruimte

De voorgenomen werkzaamheden in de gebieden worden altijd besproken met de beheerder van de buitenruimte van dat gebied. Is het voorgenomen werk in het havengebied, dan wordt het werk besproken met het Havenbedrijf Rotterdam NV. Krijgt u dus na dit overleg het instemmingsbesluit van het Leidingenbureau, dan heeft u hiermee ook de toestemming van de beheerder.

Let op:

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan 14 010.