Duurzame bruggen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/duurzame-bruggen/
Ga naar de hoofdinhoud

Stel: je hebt een brug nodig. De oude is aan vervanging toe of er moet een nieuwe komen. Voor bruggen die veel verkeer dragen, levert een uitgebreide duurzaamheidsanalyse veel rendement op.

Maar voor kleinere voet- en fietsersbruggen - Rotterdam beheert er zo’n achthonderd - kan het ook anders. Sneller en goedkoper. Met een handige tool: een duurzaamheidshandleiding.

De handleiding berekent de milieubelasting van een brug. Het belangrijkste is de materiaalkeuze. De handleiding laat met bewezen technieken zien wat de beste keuze is op basis van het globale ontwerp en de uitgangspunten. Deze snelle aanpak maakt ook inzichtelijk welke effecten de brugrenovatie heeft op het milieu, zoals de uitstoot van CO2 en fijnstof. Het Ingenieursbureau Rotterdam nam het initiatief tot deze handleiding en werkte daarin samen met Stadsbeheer en de TU-Delft. Agentschap NL zorgde grotendeels voor de financiering.

Een mooi voorbeeld is het vervangen van veel kleine bruggen, daarvoor zijn composietbruggen ontworpen. Zo werken wij aan minder milieubelasting.

Composietbruggen

Bruggen van hout, staal of beton, daaraan zijn we gewend.Maar bruggen van vezelversterkte kunststoffen, oftewel composiet, zijn nog vrij nieuw. Zo nieuw dat er zelfs nog geen standaardnormering voor is. Rotterdam heeft vooralsnog als enige gemeente in Nederland de kennis in huis om composietbruggen op kwaliteit en veiligheid te kunnen toetsen. Het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam kan composietbruggen beoordelen, construeren en ontwerpen.

Video 'Duurzame brug in Rotterdam'(februari 2011)

Nieuw bouwmateriaal met vele voordelen

Composiet bruggen hebben een lange levensduur, kunnen in zeer korte tijd geplaatst worden en zijn licht in gewicht en vrijwel onderhoudsvrij. Maar omdat het om een nieuw bouwmateriaal gaat, is het niet eenvoudig de kwaliteit van een composietbrug te beoordelen. Veel opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw zijn hiertoe nog niet in staat. Rotterdam kan zich inmiddels koploper noemen op het gebied van composietbruggen, omdat de stad al jaren geleden begonnen is met kennisverwerving.

Composiet als alternatief voor hout

De aanleiding voor het gebruik van composiet ontstond bij de sector Buitenruimte van gemeente Rotterdam, die belast is met het beheer van de bruggen in de stad. Rotterdam moet honderden fietsers- en voetgangersbruggen, meestal van hout, vervangen. Maar door de fors gestegen prijs van (FSC-)hout is dit materiaal minder aantrekkelijk dan voorheen. Bovendien is de levensduur ervan beperkt. Composiet kan dan een goed alternatief zijn. Sinds 2008 zijn er al enkele tientallen composietbruggen geplaatst in de stad.

Beoordeling van composietbruggen

Het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam heeft in 2009 in samenwerking samen met TU Delft en Hogeschool Rotterdam een innovatiestudie opgezet om de mogelijkheden van het nieuwe materiaal te onderzoeken. Die kennis, gekoppeld aan de opgedane praktijkervaring, stelt het Ingenieursbureau in staat om andere gemeenten en marktpartijen van advies te dienen en ontwerpen van derden te beoordelen.

Ontwikkeling normering

Bij gebrek aan een specifieke normering worden composietbruggen op dit moment nog conform  beton- en staalconstructies beoordeeld. Daarom werkt het Ingenieursbureau ook mee aan de ontwikkeling van CUR-aanbevelingen en normeringen voor composietbruggen. Het doel is in de toekomst de constructie op basis van een composietnorm te kunnen ontwerpen en beoordelen.

Meer informatie

Meer weten over de vervanging van bruggen? Neem dan contact op met William Schutte, telefoon 06 - 831 681 80. Bij de kennisontwikkeling rondom composietbruggen zijn onder meer ingenieur Mozafar Said (projectleider), ingenieur Willam Schutte (constructeur) en doctor ingenieur Cees Blom (adviseur) betrokken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mozafar Said, telefoon 010 - 489 77 34.