Spring naar het artikel

In een groen Rotterdam is het fijn wonen, werken en recreëren. De komende jaren gaat de gemeente, samen met de Rotterdammers, de stad verder vergroenen. Er komt bovendien meer verschillend groen in de stad.

Dat past bij de diversiteit van de Rotterdamse wijken en buurten, is fijn voor Rotterdammers en bezoekers van de stad maar ook voor de natuur, denk aan insecten en vogels. Meer verschil in het groen zorgt voor meer belevingswaarde en natuurwaarde.

Ontwerp en beheer

De ideeën voor meer variatie in het Rotterdamse groen zijn vastgelegd in de Beheeraanpak openbaar groen. Deze beheeraanpak is richtinggevend voor het ontwerp en beheer van het Rotterdamse groen. Zowel de gebruiks- en beeldkwaliteit van het groen als de consequenties voor beheer en onderhoud zijn in de aanpak uitgewerkt. De Beheeraanpak openbaar groen is een aanvulling op de Rotterdamse Stijl. De Rotterdamse Stijl is de basis voor ontwerp, uitvoering en beheer van de Rotterdamse openbare ruimte.

Stedelijk concept

Het centrum, de stadswijken rond het centrum en de wijken aan de randen van de stad krijgen ieder een eigen groene uitstraling. Die groene uitstraling wordt beschreven in beheerbeelden: een natuurlijk beheerbeeld voor de wijken aan de randen van de stad, een cultuurlijk beheerbeeld voor de stadswijken rond het centrum en een exclusief beheerbeeld voor het centrum. Het concept onderstreept de overgang van de verdichte stad naar het omliggende landschap.
Voor elk beheerbeeld is een palet aan beplantingstypen ontwikkeld. Er zijn er veel mogelijkheden en variaties, die in het ontwerp en het beheer oplossingen kunnen bieden.

In een groen Rotterdam is het fijn wonen, werken en recreëren.

Wijk- en buurtuitwerkingen

Groen moet passen in de omgeving. Voor elk gebied in de stad wordt het concept uitgewerkt tot op wijk- en buurtniveau.  Binnen de wijken wordt daarbij rekening gehouden met de ligging, functie en gebruik van het groen. Een fijn voetbalveld in de buurt houdt een strakke grasmat die regelmatig wordt gemaaid.  Bij het winkelcentrum passen mooie bloembakken, op andere plekken is meer plaats voor natuur. De diverse vormen van groen zijn uitgewerkt in drie beheerbeelden.

Minder maaien voor meer diversiteit en natuurwaarde

In het  voorjaar en deze zomer maait de gemeente het gras minder vaak.  Zo kunnen langzaam andere plantensoorten groeien, waar bijvoorbeeld bijen en vlinders op af komen.

Proef met gevarieerd groen hondenuitlaatzones

In Prinsenland onderzoekt de gemeente hoe hondenuitlaatzones en een natuurlijk groenbeeld samengaan. Dit voorjaar start een proef aan de Corrie Hartonglaan en Nancy Zeelenbergsingel. Door gedeeltes van beide gazons minder vaak te maaien, ontstaat een bloemrijk grasland met een rijkere variatie aan flora en fauna. Dit proces duurt enkele jaren. Hondenbezitters kunnen hun hond gewoon blijven uitlaten in de uitlaatzones.

In Nederland komen we hem steeds vaker tegen: de Japanse Duizendknoop. Het is een zogenaamde invasieve exoot: een plant die hier van nature niet voorkomt, maar toch inmiddels ‘gevestigd’ is.

Andere voorbeelden zijn de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien. Ze zijn vaak als sierplanten geïmporteerd. De soorten kunnen door hun dominantie inheemse planten verdringen. Bovendien kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid (de reuzenberenklauw of 'blarenplant') of lopen gebouwen en wegen kans op schade.

Er is nog geen effectieve manier om de Japanse Duizendknoop te bestrijden in de openbare ruimte. Bij de Universiteit van Wageningen is landelijk onderzoek gedaan naar de aanpak van de exoot. Rotterdam heeft zich aangesloten bij de resultaten van dit onderzoek naar effectieve bestrijdingsmethodes. Dit probleem speelt namelijk in het hele land en ook daarbuiten.

Stadsbeheer brengt nu zo goed mogelijk in beeld op welke locaties de Duizenknoop en andere exoten zich in Rotterdam bevinden en hoe zij zich ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle gebiedskennis die beschikbaar is bij groenbeheerders en ecologen. Tot nu toe is de Duizendknoop op een paar honderd plekken in de stad gesignaleerd.

Verder doen we kleinschalige proeven met verschillende bestrijdingsmethodes, die er vooralsnog op gericht zijn om verdere verspreiding te voorkomen en te onderzoeken welke aanpak in de stad in de praktijk het beste werkt.

Rotterdammers en andere grondeigenaren kunnen locaties melden via de Buitenbeter App of 14010. Zodra er een effectieve aanpak bekend is, kan Stadsbeheer de bestrijding starten.

Als u op uw eigen terrein een Japanse Duizendknoop meent te herkennen, dan kunt u voor tips voor de bestrijding ervan terecht op de website bestrijdingduizendknoop.