Common Green
Gepubliceerd op: 31-03-2021
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/common-green/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam gaan samen 116 woningen bouwen op de locatie Common Green in de wijk Nesselande.

Er komen 62 sociale huurwoningen, waarvan maximaal 60% is bestemd voor ouderen, en 54 huurwoningen in de middenhuur categorie. Het nieuwbouwproject krijgt de naam Finesse.

De woningen worden gebouwd in het gebied tussen de Wollefoppenweg en de Corsicalaan. De woningen worden verdeeld over drie appartementengebouwen.

Let op: op dit moment is nog niet bekend wanneer u zich als geïnteresseerde kunt inschrijven voor een woning. Zodra dat bekend is. komt het op deze webpagina te staan.

Informatieavond 18 mei over ontwerp buitenruimte rondom nieuwe woningen Common Green

De gemeente organiseert op woensdag 18 mei van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst op de locatie van de Common Green, om het eerste ontwerp voor de buitenruimte rondom de nieuwe appartementen aan u te laten zien.  U kunt langskomen op het moment dat u het beste uitkomt. U kunt zich aanmelden voor de inloopbijeenkomst via onderstaand aanmeldformulier. De exacte locatie van de Common Green vindt u op de plattegrond hieronder. Bij slecht weer wordt de bijeenkomst verplaatst naar zorgcentrum De Kristal aan het Korfoepad 233.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Woningbouw Common Green/Finesse

Common Green is de laatste grote woningbouwlocatie in Nesselande. De locatie is geschikt voor de bouw van appartementen. Er komen 54 huurappartementen in het middensegment, met een huurprijs tussen de 752 en 1.060 euro per maand (prijspeil 2021). De overige 62 appartementen worden sociale huurwoningen, waarvan maximaal 60% voor ouderen, met een huurprijs tot 752 euro (prijspeil 2021).

De gemeente heeft voor Common Green een nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten die de gemeente meegeeft aan Woonstad voor de bouw van de appartementengebouwen en de bijbehorende parkeerplaatsen.

Bij de ontwikkeling van het bouwplan voor Common Green houdt de gemeente rekening met de verschillende karakters van de gebieden rondom de toekomstige woningbouw.

Common Green wordt omringd door:

 1. Het Rietveldpark met het metrostation.
 2. Het centrumgebied met grootschalige bebouwing, winkelvoorzieningen, het strand en de Zevenhuizerplas.
 3. Het groene Oeverpark met sport- en spelvoorzieningen.
 4. De kleinschalige historische bebouwing aan de Wollefoppenweg.

Op de projectpagina van Woonstad kunt u het ontwerp bekijken voor de woningbouw.

Inrichting van de buitenruimte

De inrichting van de buitenruimte rondom de nieuwe appartementen moet zoveel mogelijk bijdragen aan het ontspannen en overwegend groene karakter van Nesselande en het Oeverpark. De gemeente heeft een programma van eisen voor de buitenruimte gemaakt. Hieronder staan de belangrijkste punten.

We zien de buitenruimte rondom de nieuwe appartementengebouwen als een belangrijke groene plek met veel kwaliteit op een belangrijk punt in Nesselande. We willen de huidige kwaliteit zo veel mogelijk vasthouden: zo groen mogelijk, met behoud van bomen, en zicht op de Zevenhuizerplas vanaf de metro. De parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwbouw worden aangelegd op eigen terrein. Er is veel hoogteverschil op het terrein. Door het hoogteverschil kunnen de parkeerplaatsen half verdiept worden aangelegd.Daardoor zijn ze zoveel mogelijk uit het zicht. Ten zuiden van de bouwlocatie ligt de Wollefoppenweg, een weg met een lange historie. De nieuwe buitenruimte moet goed aansluiten op het karakter van deze weg.

 • Ervoor zorgen dat de openbare ruimte goed aansluit op de nieuwbouw van Common Green. Denk bijvoorbeeld aan de entrees en paden.
 • Er moet plek zijn voor ondergrondse afvalcontainers.
 • De openbare ruimte moet goed te gebruiken zijn door ouderen.
 • Er moet plek zijn voor pakketdiensten.
 • De woningen moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.
 • Het uitzicht vanaf de metro op de Zevenhuizerplas moet behouden blijven.
 • Het nieuwe parkeerterrein op eigen terrein moet zoveel mogelijk uit het zicht blijven vanaf de Wollefoppenweg, door het aanplanten van nieuwe bomen.
 • Het wandelpad op de voormalige Huismanskade wordt verbeterd. Er komen extra bomen en we zorgen voor meer biodiversiteit.
 • Bekijk de plattegrond hieronder. In het rood omkaderde gebied komen de drie appartementengebouwen. De rest van het gebied blijft groen:

 

Bestemmingsplan

De bouw van de woningen past binnen het huidige bestemmingsplan voor het gebied: ten noorden van de Wollefoppenweg mag volgens het bestemmingsplan nog een strook met woningen worden gebouwd. Het bestemmingsplan voor dit gebied is in 2014 vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Vul bij de zoekterm 'adres' in: Wollefoppenweg, Rotterdam. Dan verschijnt het bestemmingsplan voor Nesselande en Zevenkamp uit 2014. Dit is nog steeds het geldende bestemmingsplan.

Planning

Naar verwachting gaat de bouw van de woningen van start in het vierde kwartaal van 2022. In januari 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwplan. Naar verwachting wordt deze vergunning eind mei gepubliceerd. Dit gebeurt op officiëlebekendmakingen.nl. U kunt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning bezwaar maken en in beroep gaan. Meer informatie hierover vindt u op officiëlebekendmakingen.nl. Vul bij de zoekterm 'adres' het volgende in: Wollefoppenweg, Rotterdam.

Voorafgaand aan de bouw maakt de gemeente de grond op de woningbouwlocatie bouwrijp. We starten met deze werkzaamheden in juli 2022.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die op de bewonersavond van 6 juli 2021 zijn gesteld. Heeft u nog andere vragen? Mail die dan naar NesselandeSO@rotterdam.nl.

Algemene vragen

De exacte planning is nog niet bekend. Op dit moment gaan we uit van start van de bouw in het vierde kwartaal van 2022. De bouw neemt ongeveer 16 tot 18 maanden in beslag.

De bouwwerkzaamheden zullen waarschijnlijk enige overlast geven. Daar valt helaas niet aan te ontkomen.  We proberen de overlast voor u echter zoveel mogelijk te beperken. We informeren u voor de start van de bouw over de bouwwerkzaamheden. Ook hoort u van ons waar u terecht kunt als u vragen of klachten heeft.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina onder het kopje Planning.

De gemeente maakt geen aparte afspraken met de woningcorporatie om de woningen aan bijzondere doelgroepen en/of statushouders te verhuren.

Wonen

De 54 middenhuurwoningen krijgen een huurprijs tussen de 752 euro en 1060 euro per maand (prijspeil 2021). De 62 sociale huurwoningen krijgen een huurprijs tot 752 euro per maand.

De verhuur van de sociale huurwoningen verloopt via WoonnetRijnmond. De middenhuurwoningen worden, net zoals de sociale huurwoningen, ontwikkeld door woningcorporatie Woonstad. De middenhuurwoningen worden waarschijnlijk via een speciale projectwebsite te huur aangeboden. Deze projectsite wordt te zijner tijd via verschillende communicatiekanalen bekend gemaakt.

Maximaal 60% van de sociale huurwoningen in Common Green is bedoeld voor ouderen. Dat wil zeggen voor huishoudens waarvan ten minste één persoon (bij voorkeur) 65 jaar of ouder is (Woonstad Rotterdam hanteert een ondergrens van minimaal 55 jaar). Voor de overige huurwoningen geldt geen leeftijdsgrens. 

Het gaat om huishoudens waarvan ten minste één persoon (bij voorkeur) 65 jaar of ouder is. (Woonstad Rotterdam hanteert een ondergrens van minimaal 55 jaar).

Buitenruimte

Ontwerp van de woongebouwen

Het merendeel van de woningen heeft drie kamers, maar er zijn ook woningen met twee kamers.

Verkeer en parkeren

Er komt een halfverdiepte niet-overdekte parkeerplaats aan de zuidzijde van de woongebouwen.

Bij het project Common Green is ervoor gekozen om de parkeerplekken op hetzelfde terrein als de woningen aan te bieden.

In de opzet van Nesselande is destijds zowel rekening gehouden met de aanleg van het Noorderstrand als met de bouw van Common Green. Er komt een parkeervoorziening op eigen terrein voor de bewoners van Common Green.

Eerste ontwerpschetsen van de woongebouwen

Tijdens de informatieavond op 6 juli 2021 lieten we de eerste ontwerpschetsen zien van de nieuwe appartementengebouwen. Het gaat hier om een voorlopig ontwerp. De schetsen van architectenbureau Geurst en Schulze waren vooral bedoeld om u een eerste indruk te geven.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het bouwplan en de inrichting van de buitenruimte? Neem dan contact op met het projectteam via e-mail: NesselandeSO@rotterdam.nl.