Cameratoezicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/cameratoezicht/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Om geweldpleging, straatroof, drugshandel en andere overlast op straat tegen te gaan, hangen op heel veel plaatsen in Rotterdam camera's.

De burgemeester kan besluiten camera's toe te staan als een gebied structurele problemen met de openbare orde problematiek heeft. Met de camera’s kunnen de politie en gemeente de omgeving goed in de gaten houden. Ze kunnen snel inspelen op overlast en eventuele incidenten. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van cameratoezicht een preventieve werking heeft.

Camerabeelden

De uitkijkruimte waar de camerabeelden worden bekeken, bevindt zich in het gemeentelijk pand van Stadsbeheer aan het Kleinpolderplein. Hier staan uitkijktafels, waarop de beelden van de toezichtcamera’s zichtbaar zijn en aangestuurd worden. Medewerkers van Stadsbeheer bekijken de beelden die daar binnenkomen dag en nacht, zeven dagen per week. Incidenten geven zij door aan de Gemeentelijke of politiemeldkamer. Zo kunnen de handhavers of politie als dat nodig is snel ter plaatse kan zijn. De beelden worden zeven dagen bewaard. Ze kunnen ook achteraf gebruikt worden bij de opsporing van daders van strafbare feiten. Het opvragen en veiligstellen van beelden is alleen mogelijk met een aangifte bij de politie. Dit moet binnen zeven dagen gebeuren. Ook de RET beschikt over camera’s in en om het metronetwerk. Deze camerabeelden worden bij incidenten doorgeschakeld naar cameratoezicht.

Rotterdammers positief

De meeste Rotterdammers (84%) weten dat de gemeente cameratoezicht inzet om de openbare orde te herstellen. Bijna een kwart (23 procent) staat zeer positief staat tegenover cameratoezicht en 65 procent is positief. Maar 3 procent is negatief, 1 procent zeer negatief.

Strikte voorwaarden

Cameratoezicht is aan allerlei regels gebonden. Met de camera’s wordt alleen de openbare ruimte bekeken. Politie en justitie mogen alleen onder strikte voorwaarden gebruik maken van de opgenomen beelden. Ze gebruiken de beelden alleen als ondersteuning van de bewijsvoering bij een strafbaar feit. Inwoners van Rotterdam worden via het Gemeenteblad geïnformeerd over de plaatsing van camera’s in een bepaalde buurt. Ook staan er borden met de tekst ‘cameratoezicht’.