Cameratoezicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/cameratoezicht/
Ga naar de hoofdinhoud

Om geweld, straatroof, drugshandel en andere overlast op straat tegen te gaan, hangen op heel veel plaatsen in Rotterdam camera’s van de gemeente.

De burgemeester kan besluiten camera's te plaatsen als een gebied vaak problemen met de openbare orde heeft. De camera’s houden de omgeving in de gaten. Samen met de politie kan de gemeente op deze manier snel ingrijpen als dat nodig is. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van cameratoezicht een preventieve werking heeft.

Operators

De ruimte waar de camerabeelden worden bekeken, bevindt zich in een van de gemeentelijke panden. Hier staan schermen waarop operators de beelden van de camera’s bekijken en de camera’s aansturen. Zeven dagen per week, dag en nacht bekijken operators van Stadsbeheer de beelden die daar binnenkomen. Incidenten geven zij door aan de meldkamer van de gemeente of aan de politie. Zo kan handhaving of politie als er iets aan de hand is, snel ter plaatse zijn.

Camerabeelden

De beelden worden veertien dagen bewaard. Deze kunnen ook achteraf gebruikt worden bij de opsporing van daders van strafbare feiten. Het opvragen en veiligstellen van beelden is alleen mogelijk met een aangifte bij de politie. Dit moet binnen zeven dagen gebeuren. De Rotterdamse Elektrische Tram (RET) beschikt over camera’s in en om het metronetwerk. Deze camerabeelden worden bij incidenten doorgeschakeld naar cameratoezicht.

Strikte voorwaarden

Cameratoezicht is aan allerlei regels gebonden. Met de camera’s wordt alleen de openbare ruimte bekeken. Politie en justitie mogen alleen onder strikte voorwaarden gebruik maken van de opgenomen beelden. Ze gebruiken de beelden alleen als ondersteuning van de bewijsvoering bij een strafbaar feit.

Rotterdammers positief

Uit een enquête blijkt dat de meeste Rotterdammers (84 procent) weten dat de gemeente cameratoezicht inzet om de openbare orde te herstellen. Bijna een kwart van de Rotterdammers (23 procent) staat zeer positief staat tegenover cameratoezicht en 65 procent is positief. Maar 3 procent is negatief, 1 procent zeer negatief.

Aanvraag cameratoezicht

Eind 2020 is het beleidskader cameratoezicht door de gemeente vastgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer de inzet is toegestaan en wat er allemaal bij komt kijken. Bij een aanvraag voor cameratoezicht door de veiligheidspartners kunnen overlastmeldingen van bewoners worden meegenomen. Bewoners kunnen zich hiertoe richten tot de politie (via 0900 - 88 44), de gebiedscommissie of wijkraad, een e-mail sturen aan het veiligheidsloket van de gemeente of onderstaand formulier invullen:

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Meer informatie

Als er in een gebied camera’s worden geplaatst, informeert de gemeente de buurtbewoners met een brief. In het gebied plaatst de gemeente borden die de cameratoezicht aankondigen. Ook via het Gemeenteblad worden nieuwe camera’s aangekondigd.