Drijvend groen in het Buizengat
Gepubliceerd op: 30-06-2020
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buizengat/
Ga naar de hoofdinhoud

Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam willen minimaal 750 vierkante meter extra drijvend groen realiseren. Locatie hiervoor is de historische binnenhaven Buizengat in Kralingen.

De gemeente heeft een Voorlopig Ontwerp van het drijvend groen gemaakt.

Uitstraling

Drijvend groen wordt gemaakt om de waterkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Dit is één van de belangrijkste doelen van Rijkswaterstaat. Daarnaast zorgt drijvend groen ervoor dat rivieren en oude binnenhavens zoals het Buizengat weer levendiger, natuurlijker en aantrekkelijker worden.

In het Buizengat ligt al een 'eiland' van drijvend groen. Hier willen wij nog meer drijvend groen aan toevoegen. Het nieuwe drijvend groen willen we zoveel mogelijk langs de oevers en kademuren aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat de historische binnenhaven een rustige en vriendelijke uitstraling heeft.

Hiervoor is een Voorlopig Ontwerp opgesteld.

Geslaagde inloopinformatiemiddag

Bewoners en belanghebbenden hebben op woensdag 15 juli 2020 tijdens een inloopinformatiemiddag het Voorlopig Ontwerp kunnen zien. Meer dan 40 bewoners hebben zich laten informeren over het Voorlopig Ontwerp. Daarnaast zijn op de inloopinformatiemiddag én via de mail meerdere reacties binnengekomen.

De inloopinformatiemiddag was een succes! De hoge opkomst laat de betrokkenheid van de buurt zien.

Op woensdag 15 juli 2020 is een inloopinformatiemiddag georganiseerd voor het project ‘Drijvend Groen Buizengat’. De inloopinformatiemiddag vond van 16.00 tot 18.00 uur plaats bij Podium aan de Maas, gelegen naast het Buizengat. Omwonenden kregen in de buitenlucht de mogelijkheid om de plannen voor het drijvend groen te bekijken. Met een opkomst van meer dan 40 bewoners en belangstellenden was de inloopinformatiemiddag een succes.

Het project ‘Drijvend Groen Buizengat’ is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam voor de realisatie van drijvend groen in de oude binnenhaven Buizengat in Kralingen. Het Voorlopig Ontwerp is tweemaal op A0-formaat uitgeprint en gedurende de inloopinformatiemiddag toegelicht door Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. Ook de directeur van Stichting Erfgoedhavens, die het beheer van het Buizengat voor haar rekening neemt, was aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Bewoners en belangstellenden konden op een bord hun ideeën, reacties en aandachtspunten noteren, en dit was het resultaat:

 • Maximale snelheidsbord 6 kilometer per uur
 • Boven water op proef vervangen door moerasvegetatie
 • Drijfvermogen: zinken met nijlganzen(nest) + zwanen
 • Alleen watervegetatie
 • Veel bloemen
 • Oude ponton/steiger weghalen
 • Enquête-app: gemeentepeiler
 • Veilig voor kinderen?
 • Uitstekende terrassen van een paar meter van 2 woningen in het complex Koffiebranderij
 • Drijvend groen op afstand van Specerijenhof in verband met onderhoud buitenkant Koffiebranderij/Specerijenhof
 • Besluitvorming, participatie vóór aanbesteding

Naar aanleiding van de inloopinformatiemiddag zullen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam nogmaals het Voorlopig Ontwerp bekijken en waar nodig met de input van bewoners aanpassen.

Er zal nog een vervolgoverleg met een afvaardiging van de bewoners van de Specerijenhof worden georganiseerd. Het aangepaste Voorlopig Ontwerp zal nogmaals worden toegelicht. Zo hebben bewoners van de Specerijenhof een extra mogelijkheid om hun opmerkingen te plaatsen en hun zorgen te uiten.

Wat ons betreft was de inloopinformatiemiddag een succes. Op naar realisatie van het drijvend groen!

Planning

Alle reacties worden verzameld en samengevoegd in een reactiedocument. Het Voorlopig Ontwerp wordt ook gedeeld met de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Wij vragen de gebiedscommissie te adviseren over het Voorlopig Ontwerp.

Daarna wordt het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt. Samen met Rijkswaterstaat is ervoor gekozen om een aanbesteding te starten. Wij vragen marktpartijen om het ontwerp van het drijvend groen te maken.

Als alles volgens plan gaat, wordt het drijvend groen in het voorjaar van 2021 gerealiseerd.