Nieuwe inrichting leefomgeving Prinsessenflats en Bramanteplein
Gepubliceerd op: 25-06-2020
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bramante/
Ga naar de hoofdinhoud

Een aantrekkelijke, groene, duurzaam ingerichte leefomgeving, met goed toegankelijke looproutes, waar iedereen veilig gebruik van kan maken.

Zo moet de buitenruimte rondom de Prinsessenflats en de toekomstige Berninitoren en het Bramantecarré in Prinsenland er gaan uitzien.

Ruimte voor fietsers, voetgangers, groen en parkeren

De gemeente wil voor een fijne leefomgeving zorgen voor de huidige bewoners van de Prinsessenflats, andere omwonenden en voor de toekomstige bewoners van de nieuwe woongebouwen de Berninitoren aan de Prinsenplas en de Bramantecarré aan het Bramanteplein. De Berninitoren bestaat uit 96 nieuwe appartementen aan de oever van de Prinsenplas (zie voor meer informatie berninirotterdam.nl). Het Bramantecarré bestaat uit 24 nieuwe appartementen aan het Bramanteplein. Wat is belangrijk voor een fijne leefomgeving?

  • Voldoende ruimte voor groen en recreatie.
  • Veilige routes voor voetgangers en fietsers.
  • Een goede doorstroming van het verkeer en voldoende parkeerplaatsen.
  • Een openbare ruimte die goed toegankelijk is voor ouderen en minder validen.

Inloopbijeenkomst inrichtingsplan Bramanteplein

Op 2 juni 2022 organiseerde gemeente Rotterdam een inloopbijeenkomst om het voorlopig ontwerp van de buitenruimte rondom de nieuwe appartementengebouwen te laten zien en reacties te horen van de omwonenden.

De inloopbijeenkomst is goed bezocht en het voorlopig ontwerp werd over het geheel genomen positief ontvangen. Door middel van post-its hebben de omwonenden hun tips, ideeën en opmerkingen op het voorlopig ontwerp kunnen achterlaten. Hier is veel gebruik van gemaakt. Hieronder geven wij de meest voorkomende punten aan:

  • Het (dringende) verzoek geen bankjes te plaatsen voor de Prinsessenflats is door veel omwonenden ingediend. De angst zit bij de omwonenden in de overlast. Genoemd wordt dat hangjongeren of verslaafden gebruik zullen maken van de bankjes en niet de bewoners zelf.
  • Het parkeren is ook een veel terugkomend punt van aandacht. Volgens omwonenden is er op dit moment, op gezette tijden, te weinig parkeergelegenheid. Er wordt aandacht gevraagd voor de parkeerdrukte vanuit het zwembad. Door deze drukte lukt het de bewoners vaak niet om dichtbij huis te kunnen parkeren. De bewoners zien hier graag een oplossing voor.
  • Als laatste veel gehoorde opmerking is de overlast van ganzenpoep. Kan de gemeente Rotterdam hier iets aan doen? In het artikel van afgelopen 30 juni in het AD ‘Rotterdam wil meer doen tegen ‘ganzenterreur’ en richt zich op de eieren', is te lezen dat er meer aandacht aan dit type overlast wordt gegeven.

We gaan met de opgehaalde opmerkingen aan de slag. Komende periode wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp. Bij de presentatie van het definitieve ontwerp geven wij weer uitleg over het ontwerp én op de keuzes die gemaakt zijn om opmerkingen wel of niet mee te nemen in het ontwerp.

Waar staan we nu?

Tussen 10 juli en 15 augustus 2020 kon u uw mening geven over de inrichting van de leefomgeving rond de Prinsessenflats en het Bramanteplein. In totaal zijn er bijna 80 reacties binnengekomen van bewoners van de Prinsessenflats en andere omwonenden.

Het programma van eisen, met daarin de randvoorwaarden voor de nieuwe inrichting van de leefomgeving, is in december 2021 vastgesteld. In januari 2022 zijn we gestart met een eerste ontwerp voor de buitenruimte rondom de Prinsessenflats en de toekomstige Berninitoren en het Bramantecarré.

Meer informatie

Hebt u vragen, opmerkingen of andere suggesties? Stuur dan een e-mail naar prinsenlandso@rotterdam.nl.