Beverwaard
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beverwaard/
Ga naar de hoofdinhoud

De Beverwaard ligt oostelijk van de A16. Het is een vrij nieuwe wijk, gebouwd tussen 1978 en de jaren 1990. De wijk en is ruim opgezet met veel groen, waterpartijen en speelvoorzieningen.

De bebouwing bestaat vrijwel uitsluitend uit rijtjeshuizen en appartementen, waardoor de wijk een relatief hoge woningdichtheid heeft. Er wonen zo’n 12.000 inwoners.

De Beverwaard heeft een zogenaamde 'bloemkoolstructuur': de hoofdstronk bestaat uit grote straten en een trambaan die dwars door de wijk loopt, de buurten daaromheen vormen de zijtakken.

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

Het Buurtsteunpunt (BSP) Beverwaard van het Leger des Heils organiseert wekelijks een sportavond in het Middachtenplantsoen. Jongeren uit Beverwaard kunnen er elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur meedoen aan verschillende sporten. Jonge vrijwilligers van het BSP begeleiden de activiteit.

Maikel Erkens, zet zich in bij het Leger des Heils: 'De jongeren kunnen onder andere voetballen, basketballen en volleyballen. Als er veel jonge kinderen komen, dan zorgen we ervoor dat ze met leeftijdgenoten kunnen spelen. Zij sporten dan tussen 19.00 en 20.00 uur, daarna is het tot 21.00 uur tijd voor de wat oudere jeugd.' Na afloop zorgen de vrijwilligers en deelnemers ervoor dat het plantsoen schoon achterblijft.

Zorg voor contact

'Niet alleen het sporten is het doel van deze avonden', vertelt Erkens. 'Door samen te spelen, krijgen de jongeren meer contacten. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker voor ze om over dingen te praten, als ze iets dwars mocht zitten.'

Iedereen is welkom

Het sporten gaat het hele jaar door. Het BSP heeft voor de donkere dagen een aantal lampen en palen die ze neer kunnen zetten. Erkens: 'Iedere jongere uit de Beverwaard is welkom. Het is niet nodig om je van tevoren aan te melden. Wil je een keer meesporten, dan kan je gewoon op een donderdagavond naar het Middachtenplantsoen toekomen.'

Samen met twee andere bewoners verzorgt mevrouw Lok iedere maandagavond een maaltijd in IJsselburg. 'Zo krijgen de senioren in de Beverwaard weer contact met elkaar', vertelt ze. 'Dat is fijn, zeker nadat iedereen twee jaar voornamelijk thuisgezeten heeft door de coronamaatregelen.' Dat er belangstelling is om samen te eten, bleek wel uit het feit dat bij een proef vijftig mensen aanwezig waren.

Mevrouw Lok en haar medeorganisatoren zorgen er met de maaltijd niet alleen voor dat de deelnemers minimaal een keer per week gezond en gevarieerd eten. Dat mensen elkaar bij het eten zien, maakt het ook makkelijker voor ze om, om hulp te vragen als dat nodig is. 'Bijvoorbeeld als er een lamp aan het plafond vervangen moet worden. Niet iedereen kan dat nog zelf', zegt mevrouw Lok. 'Maar nu er is altijd wel iemand die aanbiedt te helpen.'

Welkom

De maaltijd is iedere maandag om 18.00 uur in IJsselburg, Schinnenbaan 130. Zowel bewoners van de flat als senioren uit de wijk zijn welkom. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van 2 euro. Bewoners die hulp nodig hebben, worden gehaald en thuisgebracht.

Wilt u mee-eten dan moet u zich aanmelden. Dat kan bij mevrouw Lok op telefoonnummer 06 - 434 421 65.

Wijkraad

Vanaf 16 maart heeft uw wijk een wijkraad. De leden van de wijkraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Resul Avci

R. (Resul) Avci

Aad Broer (voorzitter)

A. (Aad) Broer

Marja van Heijzen-Berghout

M. (Marja) van Heijzen-Berghout

Ash Mathura

A.D. (Ash) Mathura

Leonard Pavion

D.L. (Leonard) Pavion

Engracia Vliet

E.J. (Engracia) Vliet

ej.vliet@wijkraadrotterdam.nl

Latoya van IJzendoorn

L. (Latoya) van IJzerdoorn

Voorzieningen

Aan de Oude Watering ligt het centrale winkelcentrum van de Beverwaard. Het is in 2006 gerenoveerd.
Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals het jaarlijkse wijkfeest. Het aanbod voor ouderen is goed in ontwikkeling, onder andere in de IJsselburgh. Het aanbod voor jongeren en kleine kinderen is nog verder te ontwikkelen en heeft de aandacht.

In de zuidpunt van de wijk ligt de tramremise van de RET. Op het dak ervan vindt u een P+R-voorziening met 500 parkeerplaatsen. De Beverwaard is met tramlijn 23 vanaf Rotterdam Centrum in ongeveer een half uur te bereiken.

Wijkhub

Als u de gemeente zoekt en u weet niet waar u moet zijn? Of heeft u vragen, zorgen over uw wijk of iets te melden over buitenruimte of veiligheid? Loop dan even binnen in onze Wijkhub aan de Oude Watering 204.

Huis van de Wijk

In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten.

Huis van de Wijk de Focus
Oude Watering 324
3077 RE Rotterdam
010 - 760 12 85
info@pit010.nl

Activiteiten

Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Nieuws hierover leest u op de Facebookpagina van het gebied. Op de site van Pit010 vindt u een agenda met alle activiteiten en evenementen in onder andere het Huis van de Wijk Focus.

Onderscheiding voor vrijwilligers in IJsselmonde

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze stad. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten nooit gebeuren. Om de waardering voor deze vrijwilligers te uiten is de IJsselmonde Speld in 2021 weer ingesteld. Met deze speld worden mensen die jarenlang iets doen of gedaan hebben voor IJsselmonde bedankt voor hun inzet.  

Onderscheiding voor vrijwilligers in IJsselmonde

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze stad. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten nooit gebeuren. Om de waardering voor deze vrijwilligers te uiten is de IJsselmonde Speld in 2021 weer ingesteld. Met deze speld worden mensen die jarenlang iets doen of gedaan hebben voor IJsselmonde bedankt voor hun inzet.

Lees meer over de IJsselmonde Speld

Afbeelding van de IJsselmonde Speld

Ontwikkelingen

De meeste Rotterdammers kunnen zichzelf redden. Soms met wat hulp van familie, buren of vrienden. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Denk aan stadsgenoten die geen mensen in hun omgeving hebben op wie ze (voldoende) kunnen terugvallen als het leven even tegenzit. Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, omdat zij in de war zijn, niet voor zichzelf kunnen zorgen, of in sommige gevallen zelfs dakloos zijn.

Zorg voor kwetsbare jonge Rotterdammers

Voor die kwetsbare Rotterdammers zorgen de Nico Adriaans Stichting (NAS) en de gemeente Rotterdam samen met hulp- en zorgverleners voor een plek waar ze zich veilig kunnen voelen.

Planning

Er moeten nog diverse procedures rondom vergunningen worden doorlopen en het pand moet nog worden verbouwd. Afhankelijk van de te volgen procedures en de verbouwing zal naar verwachting de locatie op zijn vroegst in 2023 in gebruik worden genomen.

Toekomstige bewoners

Op de Oude Watering 10 - in een voormalig schoolgebouw - is de gemeente Rotterdam in samenwerking met de NAS voornemens een thuis te bieden aan een groep kwetsbare bewoners. Het gaat om een beschermde woonvoorziening voor 21 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Dit zijn jongeren die het niet zelfstandig redden om woonruimte, werk en/of studie te vinden en te behouden. Het zijn jongeren die in staat zijn voor zichzelf te zorgen in een beschermde omgeving en die bereid zijn zich minimaal 4 dagdelen per week in te zetten voor (vrijwilligers)werk en/of dagbesteding. Doelstelling is om de bewoners te ondersteunen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, het aangaan van nieuwe of hernieuwde relaties en het vinden van een eigen plek om te wonen en te werken of studeren.

De jongeren zijn niet verslaafd aan drank of drugs. Er komen ook 5 plekken voor studenten in het pand, die de cliënten van de NAS een extra steuntje in de rug kunnen geven en die een goede buur en voorbeeld kunnen zijn.

24 uur toezicht en begeleiding

De NAS heeft veel ervaring met de huisvesting van deze kwetsbare Rotterdammers. Zij verzorgen 24 uur per dag toezicht en begeleiding. Ook kunt u bij eventuele vragen altijd bij de begeleiding terecht.

Samenwerking met de buurt

Het is belangrijk dat bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. De NAS en de gemeente Rotterdam willen hier actief aan bijdragen door een klankbordgroep op te richten. In deze klankbordgroep zitten onder andere medewerkers van de NAS, medewerkers van de gemeente, omwonenden, omliggende organisaties en de politie. In de klankbordgroep worden goede afspraken gemaakt en ervaringen gedeeld. En wordt een beheercommissie aangesteld en een beheerovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Extra informatie?

Voor meer informatie is er een lijst met meest gestelde vragen en antwoorden opgesteld. U vindt deze op de website van de Nico Adriaans Stichting.

Advies van de gebiedscommissie IJsselmonde op het voornemen van het college om een hbd-voorziening (huisvesting bijzondere doelgroepen) te plaatsen in de Oude Watering 10.

Heeft u nog vragen? Mailt u dan naar gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Beverwaard, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.