Beverwaard
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beverwaard/
Ga naar de hoofdinhoud

De Beverwaard ligt oostelijk van de A16. Het is een vrij nieuwe wijk, gebouwd tussen 1978 en de jaren 1990. De wijk en is ruim opgezet met veel groen, waterpartijen en speelvoorzieningen.

De bebouwing bestaat vrijwel uitsluitend uit rijtjeshuizen en appartementen, waardoor de wijk een relatief hoge woningdichtheid heeft. Er wonen zo’n 12.000 inwoners. De Beverwaard heeft een zogenaamde ‘bloemkoolstructuur’: de hoofdstronk bestaat uit grote straten en een trambaan die dwars door de wijk loopt, de buurten daaromheen vormen de zijtakken.

Activiteiten

Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Nieuws hierover leest u op de gebiedspagina van IJsselmonde in de Stadskrant die elke twee weken verschijnt in de Havenloods en de Facebookpagina van het gebied. Op de site van Pit010 vindt u een agenda met alle activiteiten en evenementen in onder andere het Huis van de Wijk Focus.

Aan de Oude Watering ligt het centrale winkelcentrum van de Beverwaard. Het is in 2006 gerenoveerd. Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals het jaarlijkse wijkfeest. Het aanbod voor ouderen is goed in ontwikkeling, onder andere in de IJsselburgh. Het aanbod voor jongeren en kleine kinderen is nog verder te ontwikkelen en heeft de aandacht.

In de zuidpunt van de wijk ligt de tramremise van de RET. Op het dak ervan vindt u een P+R-voorziening met 500 parkeerplaatsen. De Beverwaard is met tramlijn 23 vanaf Rotterdam Centrum in ongeveer een half uur te bereiken.

Het gebied waar de Beverwaard ligt is een van de oudst bewoonde gebieden van Nederland. Uit archeologische vondsten wordt geconcludeerd dat dit gebied al in het Mesolithicum, 2.500 jaar voor onze jaartelling, werd bewoond door mensen.

Begin jaren 60 werd de A16 aangelegd. Door de aanleg kreeg het gebied waar de Beverwaard nu ligt, de vorm van een puntzak. Wegens een gebrek aan geschikte woningen vertrokken in de jaren 60 en 70 veel gezinnen met kinderen uit Rotterdam naar de randgemeenten. Bij de zoektocht naar bouwlocaties voor geschikte woningen voor deze groep Rotterdammers, kwam de gemeente uit bij deze puntzaklocatie langs de A16. In 1978 werd hier de eerste paal geslagen en in 1979 werden de eerste woningen opgeleverd.

De Beverwaard is in meerdere opzichten een unieke wijk. Het betreft een geïsoleerd gebied dat in ongeveer tien jaar is volgebouwd. De rijksweg vormt een barrière naar de rest van het gebied IJsselmonde. Erlangs kwam over de gehele lengte van de wijk een geluidswal te liggen. In totaal zijn er in de Beverwaard vier buurtparken gerealiseerd. Vanaf de wal loopt er over de rijksweg een brug voor langzaam verkeer naar de rest van IJsselmonde.

Nieuwsarchief

De inzending Het Kookboek van Team Zuzana heeft Panorama Beverwaard op 24 september 2020 gewonnen, een ontwerpprijsvraag om de wijk klaar te maken voor de toekomst.

De jury koos voor dit ontwerp: 'De kracht van dit plan komt uit de wijk zelf, met de jeugd als ambassadeur voor de toekomst.'

Inspiratie

Het winnende team heeft veel aandacht voor sociale interactie met bewoners. Als bron van inspiratie hebben ze een kookboek gemaakt met nieuwe smaken en recepten voor de Beverwaard. Hiermee willen ze een gezonde, veerkrachtige en klimaatbestendige stadsrand bereiden. Als basisingrediënten van de recepten gebruiken ze landschap en gemeenschap. De startrecepten zijn: Randpark, Dijkje, Singels, Wijkentrees, Wijkontsluiting, Wijkcentrum, Buurtparken, Woonerf en een Wijkwerkplaats, een fysieke ontmoetingsplek voor bewoners in het hart van de gemeenschap.

'Samen bereiken we meer'

Juryvoorzitter Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving: 'De metafoor van het kookboek is treffend gekozen. Over de ingrediënten is scherp nagedacht en het menu wordt samen met de bewoners gekookt.'

Wethouder Bert Wijbenga: 'Panorama Beverwaard draagt bij aan het toekomstbestendig maken van Beverwaard. Innovatie met respect voor het rijke verleden. Dit project is een gezamenlijk inspanning van partijen in samenwerking met wijkbewoners. Samen bereiken we meer!'

De wijk Beverwaard was geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal. Dit is een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wordt met een nieuw ontwerp ingezet om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Samenwerking

Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en de woningcorporaties Woonbron en Woonstad hadden de Beverwaard aangemeld voor deze prijsvraag om deze jaren 80 wijk, met de typische woonerven positief op de kaart zetten. De ontwerpteams die meededen gingen aan de slag in nauwe samenwerking met Buurt Bestuurt Beverwaard, bewoners, winkeliers en architecten.

Verbetering

De buitenruimte in Beverwaard verdient een aanpak om de wijk sterk te verbeteren. De singels zijn aan onderhoud toe en ook de riolering is in slechte staat. Daarbij moet de wijk aangepast worden op de voorspelde klimaatverandering, waarbij aandacht is voor waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.

Drie ontwerpteams

Drie ontwerpteams zijn aan de slag gegaan en hebben hun ideeën eind juni gepresenteerd aan onder andere de bewoners. Hun presentaties kunt u hier bekijken:

Wethouder Bert Wijbenga zat in de jury namens de gemeente Rotterdam. Zijn reden om mee te doen aan Panorama Lokaal is met de prijsvraag positief bijdragen aan het ‘op de kaart zetten’ van de wijk Beverwaard. Wijbenga: 'Het ontwerptraject in het kader van Panorama Lokaal draagt bij aan het agenderen, het verbinden, het innoveren en het uitdagen van betrokken partijen om deze stadsrand in stappen klaar te maken voor de toekomst.'

Het winnende team krijgt een vervolg opdracht en hun plan wordt meegenomen in de verdere ontwikkelingen om Beverwaard een toekomstbestendige wijk te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen of bent u op zoek naar informatie dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager of wijknetwerker.