Beverwaard
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beverwaard/
Ga naar de hoofdinhoud

De Beverwaard ligt oostelijk van de A16. Het is een vrij nieuwe wijk, gebouwd tussen 1978 en de jaren 1990. De wijk en is ruim opgezet met veel groen, waterpartijen en speelvoorzieningen.

De bebouwing bestaat vrijwel uitsluitend uit rijtjeshuizen en appartementen, waardoor de wijk een relatief hoge woningdichtheid heeft. Er wonen zo’n 12.000 inwoners. De Beverwaard heeft een zogenaamde ‘bloemkoolstructuur’: de hoofdstronk bestaat uit grote straten en een trambaan die dwars door de wijk loopt, de buurten daaromheen vormen de zijtakken.

Activiteiten

Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Nieuws hierover leest u op de gebiedspagina van IJsselmonde in de Stadskrant die elke twee weken verschijnt in de Havenloods en de Facebookpagina van het gebied. Op de site van Pit010 vindt u een agenda met alle activiteiten en evenementen in o.a. het Huis van de Wijk Focus.

Aan de Oude Watering ligt het centrale winkelcentrum van de Beverwaard. Het is in 2006 gerenoveerd. Regelmatig worden in de wijk activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals het jaarlijkse wijkfeest. Het aanbod voor ouderen is goed in ontwikkeling, o.a. in de IJsselburgh. Het aanbod voor jongeren en kleine kinderen is nog verder te ontwikkelen en heeft de aandacht.

In de zuidpunt van de wijk ligt de tramremise van de RET. Op het dak ervan vindt u een P+R-voorziening met 500 parkeerplaatsen. De Beverwaard is met tramlijn 23 vanaf Rotterdam Centrum in ongeveer een half uur te bereiken.

Het gebied waar de Beverwaard ligt is een van de oudst bewoonde gebieden van Nederland. Uit archeologische vondsten wordt geconcludeerd dat dit gebied al in het Mesolithicum, 2.500 jaar voor onze jaartelling, werd bewoond door mensen.

Begin jaren 60 werd de A16 aangelegd. Door de aanleg kreeg het gebied waar de Beverwaard nu ligt, de vorm van een puntzak. Wegens een gebrek aan geschikte woningen vertrokken in de jaren 60 en 70 veel gezinnen met kinderen uit Rotterdam naar de randgemeenten. Bij de zoektocht naar bouwlocaties voor geschikte woningen voor deze groep Rotterdammers, kwam de gemeente uit bij deze puntzaklocatie langs de A16. In 1978 werd hier de eerste paal geslagen en in 1979 werden de eerste woningen opgeleverd.

De Beverwaard is in meerdere opzichten een unieke wijk. Het betreft een geïsoleerd gebied dat in ongeveer tien jaar is volgebouwd. De rijksweg vormt een barrière naar de rest van het gebied IJsselmonde. Erlangs kwam over de gehele lengte van de wijk een geluidswal te liggen. In totaal zijn er in de Beverwaard vier buurtparken gerealiseerd. Vanaf de wal loopt er over de rijksweg een brug voor langzaam verkeer naar de rest van IJsselmonde.

Meer informatie

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen of bent u op zoek naar informatie dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager of wijknetwerker.

\