Beheeraanpak openbaar groen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beheeraanpak-openbaar-groen/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer diversiteit in het Rotterdamse groen, dat is het doel van de beheeraanpak.

De diverse groene uitstralingen zijn uitgewerkt in drie beheerbeelden: natuurlijk, cultuurlijk en exclusief beheerbeeld.

Natuurlijk beheerbeeld

Natuurlijk beheerbeeld biedt groen met een natuurlijke uitstraling, dat het best past bij de wijken aan de rand van de stad, waar voldoende ruimte is. Er is veel groen aanwezig dat de stad en de omgeving met elkaar verbindt. Mengsels van verschillende planten zorgen voor natuurlijk, kleurrijk en gevarieerd groen. Dat heeft ecologische potentie: er komen allerlei insecten op af.

Cultuurlijk beheerbeeld

Het cultuurlijke beeld wordt voornamelijk zichtbaar in de stadswijken. Hier is er minder ruimte voor groen. Op deze plekken moet het groen passen bij een intensiever gebruik van de buitenruimte. Een breed palet aan beplantingstypen zorgt voor veel variatie in het groen en dat biedt kansen voor de natuur.

Exclusief beheerbeeld

Groen met een exclusieve uitstraling hoort bij de drukbezochte en imagobepalende plekken van de stad. In het centrum is dit het visitekaartje van Rotterdam waarmee de stad zich onderscheidt. In gebieden zijn dit de wijkcentra of bijzondere plekken. De exclusieve beplantingstypen zijn gericht op een intensief gebruik en een optimale, verzorgde (kleurrijke) uitstraling.