A16 Rotterdam
Gepubliceerd op: 08-08-2018
Geprint op: 25-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/a16/
Spring naar het artikel

De Groene Boog, een combinatie van o.a. Besix, Dura Vermeer, Van Oord en TBI, legt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein.

De elf kilometer A16 Rotterdam moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Ook draagt de nieuwe verbinding bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

De aanleg start naar verwachting eind 2019. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Wat gaat er nu precies gebeuren?

  • Er komt een nieuwe snelweg langs de noordoostrand van Rotterdam. De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/u.
  • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe A16. Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
  • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg.
  • In het Lage Bergse Bos komt een verdiepte tunnel, deze gaat onder de Rotte en de Grindweg door.
  • Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra geluiddempend asfalt gebruikt (tweelaags zoab-fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen.
  • De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden.

Een goede inpassing

Rijkswaterstaat richt zich op de realisatie van de rijksweg zelf en de inpassing ervan. De partners Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de aangrenzende gebieden, zoals het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos, de Vlinderstrik en de Schieveense Polder.

Aandacht voor gebiedskenmerken

De noordrand van Rotterdam kent veel afwisseling. Naast woonwijken en bedrijventerreinen zijn er recreatiegebieden, sportvelden, open weidelandschappen en natuur. Deze typische kenmerken van de verschillende gebieden worden zoveel mogelijke behouden of versterkt.

Bijdrage regio

Ook de regio investeert in de A16 Rotterdam. Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassing van de rijksweg. Dat extra geld wordt onder meer besteed aan de tunnel in het Lage Bergse Bos, de recreatieve verbindingen tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik en aan meer en hogere geluidsschermen dan de wettelijke norm.

Saldo nul

De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben bij de totstandkoming van het ontwerp van de rijksweg geëist dat er geen verslechtering van luchtkwaliteit, geluidbelasting en zicht rond de toekomstige A16 Rotterdam mag optreden. Naast de extra maatregelen voor de geluidschermen wordt extra stil asfalt, tweelaags zoab-fijn, toegepast. De waarden van de luchtkwaliteit blijven binnen de wettelijke norm.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002. Of bezoek de website www.a16rotterdam.nl.