(Brom)fietsstalling
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/(brom)fietsstalling/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam zijn meerdere mogelijkheden om uw fiets te stallen. Zo zijn er (gratis) fietsenstallingen, buurtstallingen, fietsenrekken, fietstrommels, parkeergarages en fietsvlonders.

Vanaf 1 september checkt Handhaving op ongebruikte fietsen

Na een periode van niet handhaven in verband met minder gebruik van fietsen, bromfietsen en snorfietsen tijdens corona, pakt Handhaving de controle van ongebruikte fietsen weer op.

Zo is er meer plek voor uw fiets rond OV-stations en in gemeentelijke fietsenstallingen.
Ernstig hinderlijke geparkeerde fietsen, bromfietsen of snorfietsen verplaatst Handhaving. Als verplaatsing niet mogelijk is dan wordt het verwijderd.

Fiets weg? Check Fietspunt!

 • Coolsingel
  Coolsingel 215, 3012 AG
  Toezicht: ja (op beperkte tijden)
  Aantal plekken: 140
  Openingstijden: 24 uur
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
  Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen
 • Meent
  Meent 151, 3011 JH
  Toezicht: ja (op beperkte tijden)
  Aantal plekken: 250
  Openingstijden: 24 uur
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
  Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen, brommers en scooters, beperkt aantal plekken voor brommers en scooters
 • Blaak
  Verlengde Nieuwstraat 1, 3011 GX
  Toezicht: ja (op beperkte tijden)
  Aantal plekken: 950
  Openingstijden: 24 uur
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
  Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen, fietspomp en fietsreparatiezuil aanwezig, geen plek voor bromfietsen, scooters en bakfietsen
  Vanwege verdiepte ligging van de stalling niet geschikt voor gehandicapten.
 • Capelsebrug
  Abraham van Rijckevorselplein 48
  Toezicht:ja
  Aantal plekken: 660
  Openingstijden: maandag tot en met zondag van 6.00 tot 1.00 uur
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Hoogstraat
  Hoogstraat 170, ingang Zijl 10A
  Toezicht: ja, met camera’s
  Aantal plekken: 192
  Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 7.00 tot 20.30 uur, zondag van 10.00 tot 18.30 uur
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
 • Hoogvliet
  Langs de Baan 94, 3191 TP
  Toezicht: ja (op beperkte tijden)
  Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 7.00 tot 20.30 uur
  Aantal plekken: 350
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
  Extra info: gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen, beperkt aantal plekken voor brommers en scooters, voor toegang buiten openingstijden kunt u een toegangspas aanvragen
 • Meentgarage
  Binnenrotte 15, 3011 HB
  Toezicht: ja, met camera’s
  Aantal plekken: 60
  Openingstijden: 24 uur
  Stallingstermijn: niet langer dan 28 dagen
  Extra info: alleen voor fietsen, niet voor brommers, gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen
 • Lijnbaan
  Lijnbaan 30
  Toezicht: geen toezicht in tijdelijke situatie
  Aantal plekken (per 12 juli 2021):150 in tijdelijke situatie
  Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 7.00 tot 20.30 uur, zondag van 10.00 tot 18.30 uur
  Stallingstermijn: maximaal 28 dagen
  Extra info: in het najaar 2021 wordt de volledig nieuwe stalling opgeleverd met 450 plekken.

Een buurtfietsenstalling is dé oplossing voor huishoudens die niet beschikken over een eigen fietsenberging. Bekijk hier de locaties van buurtfietsenstallingen. U kunt een aanvraag doen om uw fiets er te stallen.

 • Walenburgerweg in Blijdorp
  Walenburgerweg 80, 3033 AG
  Contact: Walenburgerweg
  Prijs: 4,94 euro per fiets per maand
 • Zoomstraat
  Zoomstraat 11, 3036 RE Rotterdam
  Contact: Zoomstraat
  Prijs: 4,94 euro per fiets per maand
 • Taandersstraat in Delfshaven
  Taandersstraat 59, 3027 PT
  Aantal plekken: 38
  Prijs: 8,50 euro per fiets per maand, 7 euro voor een tweede fiets en 6 euro voor studenten
  Contact: fietsenstallingMweg@gmail.com
 • Mathenesserdijk in Delfshaven
  Mathenesserdijk 449, 3026 GH
  Aantal plekken: 50
  Prijs: 12,50 euro per fiets per maand
  Contact: rinivermeulen@hotmail.com
 • Kabeljauwsestraat in het Oude Noorden
  Kabeljauwsestraat 43, 3036 LT
  Aantal plekken: 73
  Prijs: 10 euro per fiets per maand
  Contact: info@buurtfietsenstalling.nl
 • Entrepotgebouw
  Kop van Zuid
  Aantal plekken: 32 (waarvan 5 voor fietsen met afwijkende maat of elektrische fietsen)
  Contact: info@uwvvebestuurder.nl
  Prijs:

  • 10 euro per fiets per maand – op basis van een kwartaalabonnement: dus 4x per jaar een factuur van 30 euro

  • 7,50 euro per fiets per maand – op basis van een jaarabonnement: dus vooraf 1x per jaar een factuur van 90 euro

  • 5 euro per fiets per maand – op basis van afkoop voor 5 jaar: dus vooraf 1x een factuur van 300 euro

 • Prins Frederik Hendrikstraat
  Hillegersberg-Schiebroek
  Aan de Prins Frederik Hendrikstraat bevinden zich twee buurtfietsenstallingen
  Aantal plekken: 18 (eerste locatie) en 10 (tweede locatie)
  Prijs: 6 euro per fiets per maand
  Contact: fietsenstallingbloemenbuurt@gmail.com

 • Van der Meydestraat 26
  Blijdorp
  Aantal plekken: 149 (fietsen, scooters en motoren)
  Contact: jf.dejong@tiscali.nl en 06 - 533 020 42
  Prijs: fiets: 36,85 euro per kwartaal, scooter: 73,30 euro per kwartaal en motor: 95,60 euro per kwartaal

Heeft u behoefte aan (meer) fietsrekken in uw straat? Neem dan contact op met gemeente Rotterdam via 14 010. Uw aanvraag wordt dan door het gebied waar u woont in behandeling genomen. U ontvangt bericht vanuit het gebied of uw verzoek kan worden opgepakt.

Met een abonnement op een fietstrommel kunt u uw fiets vlakbij uw huis neerzetten. Een fietstrommel is een losse unit die geplaatst kan worden in de straat of buurt waar u woont. U kunt een of meer abonnementen op een fietstrommel aanvragen via de gemeente.

Algemene Voorwaarden Gebruik Fietstrommel

Voor het gebruik van een fietstrommel gelden de volgende algemene voorwaarden:

 1. De abonnementhouder (hierna: gebruiker) is abonnementsgeld verschuldigd over een volledige kalendermaand. Bij het niet betalen van het abonnementsgeld wordt het abonnement beëindigd
 2. Bij opzegging van het abonnement wordt na het inleveren van de sleutel restitutie van het abonnementsgeld verleend over de volledig niet verstreken kalendermaanden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand
 3. Bij het niet inleveren van de sleutel is de gebruiker de gemeente Rotterdam 50 euro verschuldigd
 4. Opzegging kan alleen ingaan op de eerste dag van de maand. De gebruiker dient dit minimaal een maand van tevoren aan te geven. Dit kan digitaal door in te loggen op Mijn Loket of schriftelijk. Voor het schriftelijk opzeggen kan het opzeggingsformulier worden gebruikt
 5. Bij verlies of diefstal van een sleutel kan deze digitaal worden aangevraagd via Mijn Loket op www.rotterdam.nl/parkeren. Hier kan ook het noodzakelijke formulier worden gedownload. Een nieuwe sleutel kost 50 euro
 6. De sleutel voor een fietstrommel is niet overdraagbaar aan derden
 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de fietstrommel. Per abonnement mag slechts 1 fiets (of 1 rolstoel) in de fietstrommel worden geplaatst. De gebruiker mag ook geen fietsen (of rolstoelen) van derden verwijderen of beschadigen. Er mag geen schade worden toegebracht aan de fietstrommel. De gebruiker mag ook geen andere zaken stallen in de fietstrommel dan een fiets (of rolstoel).
 8. De gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van een fiets (of rolstoel) uit een fietstrommel en ook niet aansprakelijk voor schade aangericht door derden
 9. De kosten die ontstaan door foutief gebruik van de fietstrommel kunnen op de gebruiker worden verhaald
 10. De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om bij oneigenlijk gebruik het abonnement zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen
 11. De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om een fiets (of rolstoel) en rolstoelen of andere goederen die niet rechtmatig in de fietstrommel zijn geplaatst te verwijderen. De kosten voor de verwijdering en de opslag hiervan worden door de gemeente op de veroorzaker herhaald
 12. Bij een minimaal gebruik van de fietstrommel (1 fiets) behoudt de gemeente zich het recht voor het abonnement in te trekken.

Wilt u in uw straat meer plek om de fiets te stallen? Doe dan een aanvraag voor een fietsvlonder. Een fietsvlonder is een tijdelijke parkeervoorziening voor fietsen en bestaat uit een plateau waarop fietsrekken zijn gemonteerd. Een fietsvlonder wordt in een parkeervak geplaatst en bij uitzondering op het trottoir. De vlonder biedt plaats aan 10 fietsen. Een fietsvlonder wordt drie tot zes maanden op een autoparkeerplaats neergezet. Hiermee wordt getest of er behoefte is aan meer plek voor de fiets én of de buurt met minder parkeerplek voor de auto verder kan.

Fiets stallen bij Centraal Station

Bekijk de fietsenstallingen bij en rondom het Centraal Station.

Leenbuggy

Op vertoon van uw paspoort of identiteitskaart kunt u een buggy lenen bij de stallingen Blaak, Meent en Coolsingel. Telefonisch reserveren van een buggy is mogelijk op de dag zelf. De buggy is alleen bestemd voor gebruikers van deze fietsenstallingen.

Doe-het-zelf fietsreparatie

Bij de fietsenstallingen Coolsingel, Meent en Blaak kunt u zelf kleine reparaties aan de fiets uitvoeren. Er staat namelijk een fietsreparatiezuil. Voor gebruik hangt u de fiets aan de zadelpen voor een goede werkhoogte. Deze zuil is gratis te gebruiken. Moet uw band geplakt worden? Tijdens de uren waarop toezicht is, kunt u bij de toezichthouders terecht voor een bandenplaksetje. U kunt bij de toezichthouders ook vragen naar een fietspomp.

Fietspunt

Fiets kwijt of verwijderd? Het Fietspunt bewaart fout of hinderlijk geparkeerde (brom)fietsen en scooters maximaal 13 weken, wees(brom)fietsen en -scooters maximaal 6 weken.

Meld fietsoverlast

Staan er fietsen fout geparkeerd of heeft u fietsen gesignaleerd die er al heel lang staan? Met de MeldR-app meldt u een probleem snel en makkelijk bij uw gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u het signaleert!

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het stallen van uw fiets of fietsen in uw omgeving? Of over het plaatsen van een fietsrek? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010.