Uw gegevens bij Werk en inkomen
Gepubliceerd op: 16-07-2018
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/uw-gegevens-bij-w-en-i/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

Vanaf het moment dat u een uitkering of een werkvoorziening aanvraagt, verwerkt de gemeente Rotterdam uw persoonsgegevens om u goed van dienst te zijn.

Dit is nodig om verschillende wetten goed uit te voeren. Bijvoorbeeld bij de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Met uw persoonsgegevens kunnen wij:

 • controleren of u recht heeft op een uitkering
 • de hoogte van uw uitkering bepalen
 • de vorm van uitkering vaststellen
 • teveel verstrekte uitkering terugvorderen, verrekenen of verhalen
 • u helpen bij het vinden van werk en uw arbeidsontwikkeling
 • passende ondersteuning en (werk)arrangementen bieden als u een arbeidsbeperking heeft.

Om welke gegevens gaat het?

De gemeente mag alleen persoonsgegevens vragen en verwerken die noodzakelijk zijn om u van dienst te zijn en om ons werk te kunnen doen.

Het gaat om gegevens, zoals uw:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • voor- en achternaam (van gehuwden de geboortenaam)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • woonsituatie (inclusief medebewoners)
 • contact- en adresgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, huisadres)
 • bankrekeningnummer(s)
 • inkomsten uit werk, (onder)verhuur of een andere bronnen
 • werk(gevers)informatie en afspraken om aan het werk te komen
 • opleidings- en werkverleden
 • recht op studiefinanciering, alimentatie of uitkering van een andere instantie
 • recht op teruggave(n) van de Belastingdienst

Ook verzamelt de gemeente gegevens over uw vermogen, zoals: geld op een bankrekening, of er een auto, motor, scooter of boot op uw naam staat, of u grond of een woning in Nederland of het buitenland heeft en of u een erfenis of geldprijs heeft gekregen. Al deze gegevens samen vormen uw dossier.

Medische gegevens en bijstand

Het kan zijn dat werken of een baan zoeken niet gaat omdat u lichamelijke klachten heeft. Kunt u laten zien dat u om medische redenen niet aan de slag kunt, dan gelden er ook regels. U kunt op de pagina Uw medische gegevens en bijstand hier meer over lezen.

Veelgestelde vragen

De gemeente gebruikt uw gegevens enkel waarvoor ze bedoeld zijn. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd, alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel en worden niet langer bewaard dan nodig is voor ons werk.

Voor een groot deel geeft u de gegevens zelf door tijdens uw aanvraag. Ook kunnen wij, als dit noodzakelijk, relevant en toegestaan is, gegevens halen uit de bestaande gegevensbronnen van overheidsorganisaties of bij andere instanties of personen. Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Personen, Belastingdienst, RDW, de Sociale Verzekeringsbank en UWV.

Ja. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan andere instanties door te geven. Bijvoorbeeld aan UWV, de Sociale Verzekeringsbank of het Openbaar Ministerie. Of aan bijvoorbeeld een re-integratiebedrijf om u te helpen bij uw arbeidsontwikkeling.

Uw volledige privacy rechten vindt u in de privacyverklaring van de gemeente Rotterdam op de pagina Hoe gaat de gemeente om met uw gegevens?

Ja, u kunt uw persoonsgegevens inzien. Dit kan via een inzage verzoek bij de gemeente. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

Bij een verzoek om inzage geeft u duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, op die manier kunnen wij uw vraag gericht beantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil mijn persoonsgegevens zien die horen bij mijn laatste aanvraag bijstandsuitkering die ik heb gedaan.’

Ja, dat kan. Daar is wel een goede reden voor nodig, bijvoorbeeld dat uw gegevens niet juist of volledig zijn. Als wij de gegevens hebben gekregen van anderen, bijvoorbeeld over het bezit van een auto, kunt u de gegevens daar laten aanpassen. Ze worden dan ook bij cluster Werk en inkomen aangepast. Geeft u daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt wijzigen.

Veel gegevens mogen wij niet verwijderen, omdat deze nodig zijn voor ons werk. De gegevens die we niet nodig hebben (bijvoorbeeld voor het vinden van werk of het ontvangen van een uitkering), mogen we wel verwijderen. Geeft u daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt verwijderen en waarom.

Als u een gesprek met een medewerker van de gemeente heeft gehad, wordt dat opgeslagen in uw dossier. De medewerker schijft daarin wat voor u belangrijk is voor het vinden van werk of het ontvangen van de uitkering. Deze teksten kunt u niet laten aanpassen of verwijderen.

U kunt online een verzoek indienen, ga naar de pagina Aanvraag tot inzage in of wijziging van persoonsgegevens.

Wilt u per post uw verzoeken indienen?

Dan kunt u het formulier ‘Verzoek inzage of wijziging gebruik persoonsgegevens’ op deze pagina downloaden, uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar postadres:

Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Postbus 1130
3000 BC Rotterdam

Let op: voor een verzoek per post moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. Hiervoor maken wij een afspraak met u. Als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, kan uw verzoek helaas niet in behandeling genomen worden.

Dat is nu niet mogelijk. De gemeente dient bij uw verzoek uw identiteit vast te kunnen stellen. Omdat een e-mailverbinding niet altijd veilig is, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een kopie van een ID-bewijs mee te sturen.

Nee, u hoeft hier niet voor te betalen.

Binnen een maand krijgt u een besluit op uw verzoek. Lukt dit niet, dan krijgt u tijdig bericht.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.