Re-integratie en ontwikkeling
Gepubliceerd op: 21-03-2019
Geprint op: 03-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/reintegratie-ontwikkeling/
Ga naar de hoofdinhoud

Wanneer u niet nog niet in staat bent om te werken, worden andere re-integratie afspraken met u gemaakt. Soms is het moeilijk omdat u bijvoorbeeld veel zorgen heeft of door lichamelijke klachten. Bij deze problemen ondersteunt de gemeente.

Heeft u last van lichamelijke, psychische of sociale problemen of misschien een combinatie daarvan? Samen met arbeidshulpverleners en arbeidskundigen kijkt u hoe u met problemen om kunt gaan en weer kunt werken. Een arbeidskundig onderzoek helpt om te kijken welk werk bij u past en wat u nog kunt doen.

Uw werkconsulent meldt u aan voor een gesprek met een arbeidshulpverlener, arbeidsdeskundige of voor een arbeidskundig onderzoek.

Heeft u (dreigende) financiële schulden? Dan kan een medewerker van de gemeente u doorverwijzen naar de Kredietbank Rotterdam. Na afloop van het traject bij de Kredietbank is het de bedoeling dat u geen schulden meer hebt en weer zelf uw geld beheert. Of dit lukt hangt af van uw eigen inzet, hoeveel geld u heeft en of mensen die nog geld van u krijgen meewerken.

Kunt u niet meedoen aan een werkervaringsplaats omdat u problemen heeft? Een ontwikkelnetwerk kan u helpen.

Als u geldproblemen heeft, een slechte gezondheid of conditie of u spreekt de Nederlandse taal niet goed, dan kunnen bijvoorbeeld een lifestyle-training, coaching, workshops, een beweegprogramma of vrijwilligerswerk u helpen.

Meedoen aan een ontwikkelnetwerk duurt maximaal een jaar. Het helpt om aan een werkervaringsplaats deel te nemen. Uw kans op betaald werk is groter. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam.

Met een werkervaringsplaats bouwt u arbeidsritme en werkervaring op en krijgt werknemersvaardigheden. U houdt uw uitkering.

Er zijn werkervaringsplaatsen op verschillende niveaus van omvang en werkzaamheden. Er zijn werkervaringsplaatsen vanaf 8 uur per week oplopend tot 32 uur per week.

Bij werkzaamheden kunt u denken aan onderhoud openbare ruimte, schoonmaak, beveiliging, bouw, catering, administratie en postbezorging. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam.

Een mentale training helpt u om problemen op te lossen die het vinden van werk moeilijk maken.

Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld gezondheid, zelfstandigheid, levensritme, weerbaarheid, omgaan met geld, persoonlijke ontwikkeling, sociale netwerken, communicatieve vaardigheden en persoonlijke presentatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam

Scholing vergroot uw kans op werk. Het scholingsaanbod bestaat uit taaltrainingen, ICT-trainingen en vakgerichte scholing.

  • Met taaltraining kunt u de Nederlandse taal verbeteren tot het niveau dat nodig is om aan het werk te gaan
  • Met ICT-trainingen leert u het bedienen van een computer. U leert bijvoorbeeld e-mailen, teksten maken, rekenen en presentaties maken
  • Met vakgerichte scholing kunt u een certificaat halen waardoor u in meer sectoren kunt solliciteren. Denk aan een certificaat voor hygiëne, veiligheid of heftruckbediening

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam.

De gemeente kan een prestatie010 vragen aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, voor 20 uur per week of wat u aankunt. Bij een prestatie010 doet u werkzaamheden (zonder betaling) die nuttig zijn voor de samenleving.

Arbeidshulpverlening

Arbeidshulpverleners helpen u als u door psychische problemen moeilijk werk kunt vinden. Zij geven extra hulp bij bijvoorbeeld veel zorgen over geld, ziekte of moeilijkheden in het gezin.

De arbeidshulpverleners zijn psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV). Zij werken bij de Parnassia Groep. Arbeidshulpverlening krijgt u als u door psychische problemen moeilijk kunt werken of helemaal niet aan de slag kunt.

Een arbeidshulpverlener is er voor:

  • het inschatten of u psychische of psychiatrische problemen heeft
  • het bepalen van uw ziekte of de problemen die er zijn
  • persoonlijke coaching om met problemen om te gaan
  • training in vaardigheden
  • doorverwijzing naar andere zorg.

Samen met de arbeidshulpverlener praat u over hoe het met u gaat en welke problemen er zijn. Geldproblemen, ziekte, werkloosheid of problemen in het gezin kunnen veel zorgen geven. Het is belangrijk dat u controle krijgt over uw problemen en u zo veel mogelijk zelf actie onderneemt. Een arbeidshulpverlener kan u daarmee helpen. De hulpverlener geeft advies aan u, de huisarts en uw werkconsulent. U betaalt niets voor het advies.

Als na gesprekken met uw werkconsulent blijkt dat u arbeidshulpverlening nodig heeft, dan meldt uw werkconsulent u aan. Binnen 2 weken ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek met de arbeidshulpverlener.

Voor het onderzoek zijn een of twee gesprekken nodig van ongeveer een uur. Als er meer gesprekken nodig zijn, dan bespreekt de hulpverlener dit eerst met u.

De gesprekken met de arbeidshulpverlener zijn vertrouwelijk. Hij of zij vertelt niet aan medewerkers van de gemeente waar u samen over praat. De arbeidshulpverlener geeft wel een advies aan de werkconsulent over de werkzaamheden die u kunt doen en wat knelpunten zijn. De hulpverlener bespreekt dit advies met u. U kunt aangeven als u nog iets wilt veranderen of toevoegen aan het advies. De hulpverlener stuurt het advies aan uw werkconsulent.

Als uw werkconsulent het advies heeft gekregen, bespreekt uw consulent dit met u. Tijdens deze afspraak kijkt u samen welke stappen u gaat zetten met het advies.

Komt u niet naar de afspraak met de arbeidshulpverlener zonder bericht vooraf of zonder geldige reden? Dan kan de werkconsulent u een maatregel opleggen. Dit betekent dat u een korting op uw uitkering kunt krijgen. In de uitnodigingsbrief staat wat u moet doen als u echt niet kunt.

Het kan zijn dat u gesprekken met een arbeidshulpverlener moeilijk vindt. U schaamt zich, heeft liever geen zwaar gesprek of u vertrouwt het niet. Misschien denkt u dat hulpverleners persoonlijke informatie doorgeven aan de gemeente. We begrijpen dat u deze zorgen heeft. Dit kunt u bespreken met de hulpverlener. Hij of zij legt eerst uit wat de bedoeling is. Daarna beslist u zelf of u arbeidshulpverlening wil.

Heeft u vragen over arbeidshulpverlening? Dan kunt u terecht bij uw werkconsulent. Deze kan ook de arbeidshulpverlener om advies vragen.

Arbeidsdeskundige

Als u door lichamelijke klachten niet kunt werken, en nu een bijstandsuitkering krijgt, krijgt u een extra onderzoek. Samen met een arbeidsdeskundige kijkt u wat u nog wel kunt doen.

Lukt het niet om betaald werk te doen, dan kunt u werkervaring opdoen met onbetaald werk.  Zoals vrijwilligerswerk bij een buurthuis of sportclub.

De arbeidsdeskundige kijkt in een gesprek met u welke baan of welk vrijwilligerswerk bij u past en hoeveel uren per week u kunt werken. Na dit gesprek geeft de arbeidsdeskundige een advies aan de werkconsulent. Hierin staat:

  • wat voor werk u kunt doen (betaald of onbetaald werk)
  • situaties om rekening mee te houden.

De arbeidsdeskundige weet welke verschillende banen er zijn. Ook weet de arbeidsdeskundige wat er nodig is om te werken en houdt rekening met uw lichamelijke klachten. De arbeidsdeskundige kan een verzekeringsarts om advies vragen. Als werk echt niet mogelijk is, krijgt u een tijdelijke vrijstelling.

Na gesprekken met u vraagt de werkconsulent een bezoek aan de arbeidsdeskundige aan bij het Educatiecentrum. Binnen enkele weken krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek.
Het gesprek duurt maximaal 1,5 uur.

10 werkdagen na het onderzoek ontvangt uw werkconsulent het rapport van de arbeidsdeskundige. In dit rapport staat het resultaat van het onderzoek. Soms is meer onderzoek nodig. Dan duurt het langer dan 10 werkdagen voordat uw werkconsulent het rapport heeft.

Als de werkconsulent het rapport van de arbeidsdeskundige heeft, maakt uw werkconsulent een afspraak met u. U bespreekt het rapport en kijkt met elkaar welke stap u nu gaat zetten.

We vinden het belangrijk dat u de gemeente vertrouwt. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel dat we met u bespreken. We delen sommige gegevens met anderen voor bijvoorbeeld uw vervolgtraject. Dit vraagt de gemeente altijd eerst aan u.

Komt u niet naar de afspraak voor het arbeidskundig onderzoek zonder bericht vooraf of zonder geldige reden? Dan kan de werkconsulent u een maatregel opleggen. Dit betekent dat u een korting op uw uitkering kunt krijgen. In de uitnodigingsbrief staat wat u moet doen als u echt niet kunt.

Het kan zijn dat u het bezoek aan de arbeidsdeskundige spannend vindt. Dat begrijpen wij en dit kunt u bespreken met de arbeidsdeskundige. Voor het onderzoek begint, krijgt u eerst informatie en kunt u vragen stellen.

Heeft u vragen over het bezoek aan de arbeidsdeskundige? Dan kunt u terecht bij uw werkconsulent.

Arbeidskundig onderzoek bij Educatiecentrum Rotterdam

Het kan zijn dat u door een arbeidsbeperking niet elk werk kunt doen. Wat kunt u wel en welke baan past bij u? Om dit te bekijken krijgt u een arbeidskundig onderzoek.

U krijgt een uitnodiging omdat u misschien een arbeidsbeperking heeft. U kunt daarom niet volledig werken. Uw werkconsulent wil onderzoeken wat u wel kunt doen aan werk. Dat doen wij met een arbeidskundig onderzoek bij Educatiecentrum Rotterdam. Voor het arbeidskundig onderzoek betaalt u niets.

Tijdens het onderzoek kijken we samen met u naar uw klachten en knelpunten. Ook kijken we naar:

• wat u kunt (vaardigheden)
• wat u kunt leren (ontwikkelpunten)
• uw talenten
• welk soort werk bij u past.

Na gesprekken met u vraagt de werkconsulent een arbeidskundig onderzoek aan bij het Educatiecentrum. Binnen enkele weken krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek.

Het arbeidskundig onderzoek duurt 2 tot 3 dagen, elke dag van 09.00 tot 16.00 uur. Het is belangrijk dat u op deze dagen geen andere afspraken heeft. Het onderzoek doen we in een keer, zonder onderbreking. Wij verwachten dat u op deze dagen volledig beschikbaar bent. Houdt u er ook rekening mee dat u moet reizen. Uw reiskosten worden vergoed. Aan het einde van een onderzoeksdag kunt u weer naar huis.

Na het arbeidskundig onderzoek geeft maakt het Educatiecentrum advies. Dit advies bespreekt het Educatiecentrum eerst met u. Ook praat u met uw werkconsulent over het advies; samen kijkt u wat u nu gaat doen. 

We vinden het belangrijk dat u de gemeente vertrouwt. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel dat we met u bespreken. We delen sommige gegevens met anderen voor bijvoorbeeld uw vervolgtraject. Dit vraagt de gemeente altijd eerst aan u.

Komt u niet naar de afspraak voor het arbeidskundig onderzoek zonder bericht vooraf of zonder geldige reden? Dan kan de werkconsulent u een maatregel opleggen. Dit betekent dat u een korting op uw uitkering krijgen. In de uitnodigingsbrief staat wat u moet doen als u echt niet kunt

Het kan zijn dat u het arbeidskundig onderzoek spannend vindt. Dat begrijpen wij en dit kunt u bespreken met de medewerker van het Educatiecentrum. Voor het onderzoek begint, krijgt u eerst informatie en kunt u vragen stellen.

Heeft u vragen over het arbeidskundig onderzoek? Dan kunt u terecht bij uw werkconsulent.

Ondersteuning bij werk

Als u werk heeft gevonden, een re-integratietraject volgt of een traject volgt voor prestatie010, dan kunt u ineens voor kosten komen te staan. De gemeente helpt u door bijvoorbeeld extra reiskosten en kosten voor kinderopvang te vergoeden. Op de pagina Ondersteuning bij werk kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.