Prestatie010
Gepubliceerd op: 17-04-2019
Geprint op: 19-05-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/prestatie010/
Spring naar het artikel
Foto: Tappan

Tegenprestatie heeft een nieuwe naam: prestatie010. De gemeente Rotterdam stimuleert werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om een prestatie010 te doen.

Met een prestatie010 werken mensen voor minimaal 20 uur per week, of naar vermogen. Zo doet u vaardigheden op en vergroot u uw kans op het vinden van betaald werk. U kiest zelf een activiteit die bij u past. Bijvoorbeeld:

  • vrijwilligerswerk
  • mantelzorg
  • taalcursus
  • werken aan persoonlijke problemen, zoals schulden of gezondheid.

Elke stap telt

Elke stap in uw eigen ontwikkeling telt en is belangrijk. Of u nu start met scholing,  vrijwilligerswerk, bewegen of het aanpakken van schulden: elke stap in uw eigen ontwikkeling brengt u dichter bij het vinden van betaald werk. Door een prestatie010 draagt elke werkzoekende met een uitkering bij aan de samenleving.

Activeringscoach

Samen met uw activeringscoach bekijkt u welke prestatie010 u kunt doen en wat u wilt. Het kan zijn dat u eerst persoonlijke problemen moet oplossen. Bijvoorbeeld als u schulden heeft of de Nederlandse taal niet goed spreekt of schrijft.  Daar helpen we u graag bij, samen met welzijnspartijen, taalaanbieders en andere maatschappelijke organisaties in de wijken. Doet u al een prestatie010? Dan bekijkt u met uw activeringscoach of er een volgende stap mogelijk is.

In uw wijk of buurt

Gemeente Rotterdam werkt samen met de wijk- en buurtorganisaties. Daar kunt u aan de slag als u een tegenprestatie gaat leveren. Dat kan in alle Rotterdamse wijken.

Vrijwilligerswerk en verdringing betaald werk

Het is belangrijk dat betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk. Daarom is de Adviescommissie Vrijwilligerswerk ingesteld. Twijfelt u of een vacature voor vrijwilligerswerk in de plaats komt van gewone betaalde baan? Dan kunt u dit overleggen met de commissie. Dat doet u door naar de website te gaan van de Adviescommissie Vrijwilligerswerk en dit formulier in te vullen.

Meer informatie

Ontvangt u een uitkering van de gemeente en heeft u vragen over prestatie010? Neem dan contact op met uw activeringscoach of bel het informatienummer 14 010 van de gemeente. Of mail uw vraag naar infoprestatie010@rotterdam.nl. U kunt ook terecht bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.