Prestatie010
Gepubliceerd op: 17-04-2019
Geprint op: 18-06-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/prestatie010/
Spring naar het artikel
Foto: Rene Castelijn

Tegenprestatie heeft een nieuwe naam: Prestatie010. De gemeente Rotterdam stimuleert werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om een Prestatie010 te doen.

Met een Prestatie010 werken mensen voor minimaal 20 uur per week, of naar vermogen. Zo doet u vaardigheden op en vergroot u uw kans op het vinden van betaald werk. U kiest zelf een activiteit die bij u past. Bijvoorbeeld:

  • vrijwilligerswerk
  • mantelzorg
  • taalcursus
  • werken aan persoonlijke problemen, zoals schulden of gezondheid.

Iedere stap telt

Elke stap in uw eigen ontwikkeling telt en is belangrijk. Of u nu start met scholing,  vrijwilligerswerk, bewegen of het aanpakken van schulden: elke stap in uw eigen ontwikkeling brengt u dichter bij het vinden van betaald werk. Door een Prestatie010 draagt elke werkzoekende met een uitkering bij aan de samenleving.

Activeringscoach

Samen met uw activeringscoach bekijkt u welke Prestatie010 u kunt doen en wat u wilt. Het kan zijn dat u eerst persoonlijke problemen moet oplossen. Bijvoorbeeld als u schulden heeft of de Nederlandse taal niet goed spreekt of schrijft.  Daar helpen we u graag bij, samen met welzijnspartijen, taalaanbieders en andere maatschappelijke organisaties in de wijken. Doet u al een Prestatie010? Dan bekijkt u met uw activeringscoach of er een volgende stap mogelijk is.

In het boek In de Bijstand - verhalen van Rotterdammers komen langdurig werkzoekenden aan het woord. In persoonlijke verhalen vertellen zij over hun leven in de bijstand en hoe de gemeente hen ondersteunt.

In uw wijk of buurt

Gemeente Rotterdam werkt samen met de wijk- en buurtorganisaties. Daar kunt u aan de slag als u een Prestatie010 gaat leveren. Dat kan in alle Rotterdamse wijken.

Vrijwilligerswerk en verdringing betaald werk

Het is belangrijk dat betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk. Daarom is de Adviescommissie Vrijwilligerswerk ingesteld. Twijfelt u of een vacature voor vrijwilligerswerk in de plaats komt van gewone betaalde baan? Dan kunt u dit overleggen met de commissie. Dat doet u door naar de website te gaan van de Adviescommissie Vrijwilligerswerk en dit formulier in te vullen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u als werkzoekende te maken met Prestatie010? Veelgestelde vragen en de antwoorden leest u hieronder.

U kunt zelf een Prestatie010 zoeken die bij u past. Kijk op de website Rotterdammers voor Elkaar voor een overzicht van vacatures voor vrijwilligers in Rotterdam. U kunt ook binnenlopen bij het Huis van de Wijk. Daar vindt u een overzicht van alle Prestaties010 in uw buurt. Uw activeringscoach kent ook veel organisaties in uw wijk. Ziet u mogelijkheden voor een Prestatie010 bij organisaties in uw omgeving? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie en dit bespreken met uw activeringscoach. U kunt ook bij buren of vrienden informeren naar mogelijkheden voor een Prestatie010.

Betaald werk gaat altijd voor. Dat geldt ook voor het volgen van een re-integratietraject gericht op het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. In die gevallen wordt geen Prestatie010 gevraagd.

Kunt u nog geen vrijwilligerswerk of een taal- of beweegtraining doen, vanwege persoonlijke problemen? Zoals schulden of psychosociale problematiek? Dan kan het werken aan deze problemen de eerste stap zijn van Prestatie010. U kunt dit bespreken met uw activeringscoach die u daarbij adviseert.

U maakt afspraken met de activeringscoach over uw Prestatie010. De afspraken worden vastgelegd in een trajectplan. Als bij controle door de activeringscoach blijkt dat u geen Prestatie010 meer doet of niet meer meewerkt, kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat is een korting op de uitkering. U bent zelf verantwoordelijk om veranderingen van uw Prestatie010 door te geven aan uw activeringscoach.

Als u vrijwilligerswerk heeft gevonden, maakt u met de vrijwilligersorganisatie een overeenkomst. Daarin staat wat u gaat doen, welke uren en dagen u actief bent en of u een vergoeding krijgt. U geeft een kopie van de overeenkomst aan uw activeringscoach. Een voorbeeld van zo’n overeenkomst kunt u bij de activeringscoach opvragen.

De gemeente verwacht een Prestatie010 van u. In overleg met de activeringscoach van de gemeente bekijkt u welke activiteiten bij u passen. De gemeente gaat er van uit, dat u meewerkt bij het vinden en doen van een Prestatie010. Werkt u niet genoeg mee? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Doet u al vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of volgt u een cursus? Maar doet u dit minder dan 20 uur per week? Dan kunnen wij u vragen om meer uren onbetaald te werken. Uw activeringscoach bespreekt dit met u. Kunt u geen Prestatie010 doen? Bespreek dat dan met uw activeringscoach.

U krijgt van de gemeente geen vergoeding. U kunt wel een vergoeding vragen aan de vrijwilligersorganisatie waar u de Prestatie010 levert (tot een maximum). De organisatie bepaalt of de vergoeding wordt gegeven. Hiervoor zijn regels. Uw activeringscoach kan u vertellen wat de regels zijn. U moet het ontvangen van een vergoeding wel melden aan de gemeente.

U kunt een kopie per post (postzegel plakken is niet nodig) opsturen naar:

Cluster MO / Prestatie010  
Antwoordnummer 3227
3000WB Rotterdam

Of stuur een e-mail naar: infoprestatie010@rotterdam.nl

Als een VOG verplicht is en de vrijwilligersorganisatie vergoedt die niet, kan de gemeente deze vergoeden. Dat wordt per individueel geval beoordeeld. Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.

De gemeente geeft geen vergoeding. De organisatie waarvoor u werkt mag u wel een vergoeding geven (tot een maximum). U moet doorgeven aan uw activeringscoach hoeveel vergoeding u krijgt.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw activeringscoach of u kunt het informatienummer van de gemeente (14010) bellen. Een e-mail sturen kan ook: infoprestatie010@rotterdam.nl. U kunt ook terecht bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

Meer weten?

Ontvangt u een uitkering van de gemeente en heeft u vragen over Prestatie010? Neem dan contact op met uw activeringscoach of bel het informatienummer 14 010 van de gemeente. Of mail uw vraag naar infoprestatie010@rotterdam.nl. U kunt ook terecht bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.