Leer Praktijk Centrum
Gepubliceerd op: 10-02-2022
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerpraktijkcentrum/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdamse werkzoekenden die het niet lukt een baan te vinden, helpen we met een werkervaringsplek in een Leer Praktijk Centrum op weg.

Logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Niet voor iedereen is de stap naar betaald werk gemakkelijk. Dat verschilt per persoon en situatie. Soms mist iemand werkritme of werkervaring en soms is solliciteren een obstakel. Door deze drempels is het moeilijk om langdurig uit een uitkering te komen. In een Leer Praktijk Centrum bieden we mensen de kans om werkervaring op te doen. Drie Leer Praktijk Centra in Rotterdam-Zuid ontvangen hiervoor samen een bijdrage van 523.861 euro. Dit is een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Video

Bekijk hieronder de video 'Wat gebeurt er in een Leer Praktijk Centrum?'. Is de YouTubevideo niet meteen zichtbaar? Klik dan op accepteer cookies.

Samen werken en leren

De Leer Praktijk Centra zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht iemands achtergrond. De instap is laagdrempelig. Deelnemers kunnen ervaring opdoen in bijvoorbeeld schoonmaak, catering, groenvoorziening en receptie. Een sociaal ondernemer, die bijvoorbeeld een restaurant leidt, biedt de werkervaringsplekken aan. Tijdens het traject krijgen deelnemers ondersteuning van een vaste werkcoach en een werkbegeleider van de sociaal ondernemer.

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens deelname wordt de werkweekagenda gebruikt. Dit is een papieren agenda waar persoonlijke ontwikkeldoelen worden vertaald naar concrete weekactiviteiten. Zoals taalles, gesprekken met de werkcoach en op welke tijden gewerkt wordt. Daardoor krijgen deelnemers meer structuur en ritme in hun leven.

Daarnaast volgen deelnemers verschillende trainingen of cursussen. Zoals Nederlandse les of digitale vaardigheden. Ook kunnen ze via zogenoemde Open Badges deelcertificaten halen. Met deze certificaten hebben de deelnemers bewijs van hun kwaliteiten. Dat draagt allemaal bij aan hun zelfvertrouwen en de ontwikkeling naar een kansrijk beroep.

Deelname duurt maximaal 12 maanden, maar is vaak veel korter. Elke 3 maanden beoordelen de vaste werkcoach en werkbegeleider van de sociaal ondernemer of het traject nog passend is, en of de deelnemer al kan uitstromen naar betaald werk.

Klaar voor een betaalde baan

Is een deelnemer klaar om uit te stromen, dan zoeken een jobhunter, recruiter én de deelnemer zelf samen naar een passende baan. Een jobcoach nazorg van de gemeente is en blijft tot zes maanden na uitstroom betrokken bij de deelnemer. Valt een voormalig kandidaat na zes maanden uit bij een werkgever? Dan komt hij of zij weer terug naar het Leer Praktijk Centrum.

Sociale en sterke wijk

Niet alleen deelnemers worden op deze manier geholpen.  De hele wijk profiteert mee. Er worden meer activiteiten georganiseerd en meer contacten gelegd. Deelnemers leren meer wijkbewoners kennen. Dat alles draagt bij aan een socialere en sterkere wijk.

Locaties Leer Praktijk Centra

Er zijn meerdere Leer Praktijk Centra, die elk hun eigen specialisatie hebben. Mogelijk komen er in de toekomst nog meer locaties bij.

Deze locatie is gevestigd in een zorgflat en heeft een wijkrestaurant. Er zijn werkplekken in het wijkrestaurant (bediening, bar), de schoonmaak, bij de balie voor een gastvrouw of gastheer en bij het tuinonderhoud.

Er zijn werkplekken in de keuken, de schoonmaak, als gastvrouw of gastheer om bezoekers te ontvangen, bij het tuinonderhoud en in de hout- en textielbewerking. Naast deze werksoorten ondersteunen deelnemers bij het organiseren van evenementen en helpen zij in de bediening.

Deze stadstuin heeft werkplekken voor het onderhouden van de kruidentuin, oppotten van kruidenplanten en als gastvrouw of gastheer om bezoekers te ontvangen en rond te leiden.

Deze locatie is gevestigd in een seniorenflat en heeft een eigen restaurant waar hapjes en drankjes en eenvoudige maaltijden worden klaargemaakt en geserveerd.

In de keuken van deze locatie worden gezonde maaltijden klaargemaakt voor kinderen van de nabijgelegen scholen.

Dit wijkrestaurant is gevestigd in een Huis van de Wijk en heeft verschillende werkplekken. Zoals assistent in de horeca en voeding, assistent gastheer of gastvrouw, barman of barvrouw en barista. Mensen die de ambitie hebben om ondernemer te worden, kunnen hier getraind worden in ondernemersvaardigheden.

Programma Samen voor Zuid

De Leer Praktijk Centra zijn een initiatief van programma Samen voor Zuid (onderdeel van Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Omdat het aantal werkzoekenden in Rotterdam-Zuid hoger is dan de rest van Rotterdam, is geld vrijgemaakt voor extra investeringen. Samen voor Zuid besteedt dit geld bijna allemaal aan méér tijd en aandacht voor werkzoekenden. Belangrijk hierbij is één vast contactpersoon voor elke werkzoekende. En het samen doen staat centraal. Daarom zijn de Leer Praktijk Centra ook een samenwerking tussen gemeente Rotterdam, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Woonbron, MKB Rotterdam Rijnmond, en meerdere Rotterdamse sociaal ondernemers.

Meer informatie

Meer weten over de Leer Praktijk Centra? Stuur dan een e-mail naar LPCWI@rotterdam.nl.

Meer weten over Nationaal Programma Rotterdam Zuid? Of interviews met bewoners en werkers op Zuid lezen? Ga dan naar nprz.nl.