Kwijtschelding en terugvordering
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kwijtschelding-en-terugvordering/
Spring naar het artikel

Het kan voorkomen dat u geld aan de gemeente moet betalen of terugbetalen. De gemeente heeft vaste richtlijnen voor kwijtschelding en terugvordering en houdt daarbij rekening met uw draagkracht. Dit is de zogeheten beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u mag houden, als u schulden terugbetaalt aan de gemeente, een deurwaarder of andere schuldeiser. De beslagvrije voet is 90 procent van de bijstandsnorm waarop u recht heeft of recht zou hebben, als u een uitkering ontvangt.

Lost u met uw uitkering af op een schuld aan de gemeente? Dan kunt u bellen met 14 010 en vragen om een saldo-overzicht van uw schuld. U krijgt dit overzicht daarna thuis gestuurd.

Gaat het om een beslaglegging, en heeft een partij buiten de gemeente beslag gelegd op uw inkomen? Dan kunt u het best rechtstreeks contact met de beslaglegger opnemen. De gemeente heeft namelijk niet de actuele informatie over deze schuld.

Van wie kan de gemeente geld (terug)vorderen?

Er zijn twee groepen van personen die geld kunnen (terug) betalen aan de gemeente:

  • (Ex-)klanten die ten onrechte uitkering hebben ontvangen of leenbijstand terugbetalen
  • Personen die een bijdrage moeten betalen in de bijstandsverlening aan hun (ex)partner en/of kind of alimentatie moeten betalen.

Een ten onrechte ontvangen uitkering/lening/boete betaalt u in één keer terug. Kunt u niet in één keer betalen? Neem dan contact op. Het ligt aan de situatie of de gemeente met u een afwijkende betalingsregeling kan treffen. De gemeente kan beslag op uw inkomen leggen als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet.

Kwijtschelding

In uitzonderlijke gevallen is kwijtschelden mogelijk. U moet hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Als er ooit bij u beslag is gelegd of een deurwaarder is ingeschakeld, vervalt het recht op kwijtschelding.

Is de schuld waarvoor u kwijtschelding aanvraagt ontstaan door een boete die de gemeente u heeft opgelegd? Let dan op de extra voorwaarde. Voor kwijtschelding van een boete komt u alleen in aanmerking als u meewerkt aan een schuldregeling.

Veelgestelde vragen

Kijk of uw vraag hieronder staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010.

U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van verzending van het ontvangen besluit. Dit heeft geen opschortende werking voor de betaling van het termijnbedrag.

Alleen als uw financiële situatie is gewijzigd kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een herberekening. Buiten deze zes weken termijn kunt u een herzieningsverzoek indienen in verband met gewijzigde omstandigheden.

Als er beslag is gelegd op uw inkomen dan vallen deze bedragen onder het beslag. Slechts in zeer bijzondere situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. U moet dit schriftelijk aanvragen met een uitgebreide motivatie.

Als u onderhoudsplichtig bent moet u een bijdrage betalen in de bijstandsverlening aan uw (ex) partner en/of kind. Om deze bijdrage te berekenen vraagt de gemeente inzicht in uw financiële situatie.

Als u deze gegevens niet of onvoldoende levert legt de gemeente u een ambtshalve bijdrage op. Dat wil zeggen, zonder rekening te houden met uw eventuele lasten. Als u alsnog de volledige gegevens verstrekt kan de gemeente de bijdrage opnieuw berekenen.

In ieder geval zolang de uitkering aan uw (ex)partner wordt verstrekt. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

  • Als u geen kinderen heeft en minder dan 5 jaar gehuwd bent geweest is de periode van alimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.
  • Als u wel kinderen heeft dan geldt:
  • U betaalt voor de kinderen zolang ze in de uitkering zijn opgenomen en in ieder geval tot het kind 18 jaar wordt.
  • U betaalt voor uw (ex)partner tot en met 12 jaar na inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand.

Meer informatie

Terugvordering en Verhaal
Librijesteeg 2
3011 HN Rotterdam
Telefoon: 14 010

Werk en inkomen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam
Telefoon 14 010

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Werk en inkomen.