Kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kinderopvang/
Ga naar de hoofdinhoud

Kinderopvang daagt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen uit, waardoor ze leren terwijl ze spelen. Ook helpt opvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Voor peuters van 2 tot 4 jaar heeft Rotterdam de peutergroep (ook voorschool genoemd). Dat is een speelgroep waar peuters samen spelen. Peuters worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Er zijn peutergroepen bij peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en in basisscholen in Rotterdam. Als u werkt, kan uw peuter bij het kinderdagverblijf meedoen aan een peutergroep. De peutergroep is geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Alle geregistreerde voorzieningen:

Bij de meeste kinderdagverblijven in Rotterdam kunnen peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar naar de peutergroep, waar zij kunnen spelen en leren. Kinderen in een kinderdagverblijf worden opgevangen in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare binnen- en buitenspeelruimte in het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en verzorgen, hebben minimaal een mbo-opleiding op niveau 3.

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, met wisselende openingstijden tussen 07.00 tot 19.00 uur. Ook bieden sommige kinderdagverblijven een 24-uurs opvang

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen van zes weken tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Gastouderopvang is opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In de wet wordt de term 'voorziening voor gastouderopvang' gebruikt. Gastouders bieden geen peutergroep.

Een gastouder verzorgt de gastouderopvang. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres waar één van de kinderen zelf woont (vraagouders).

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) kan bestaan uit opvang voor schooltijd en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Basisscholen zijn verplicht de voor-, tussen- en naschoolse opvang tussen 7.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of samenwerken met een kinderopvangorganisatie. Er zijn veel variaties mogelijk. Zo zijn er BSO’s waar kinderen kunnen ontbijten of een warme maaltijd krijgen. De BSO brengt uw kind vanaf de BSO naar school en haalt het daar ook weer op.

Voor tussenschoolse opvang kunt u geen Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar een opvangvoorziening gaat die is geregistreerd in het LRKP.
Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over de Kinderopvangtoeslag.

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn. Via de regeling Sociaal Medische Informatie Kinderopvang (SMI) kunnen ouders een vergoeding krijgen voor de kosten van die kinderopvang.

Meer informatie

Heeft u zelf een kinderopvang? Dan vindt u meer informatie op de pagina Ondernemers in de kinderopvang.