Kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kinderopvang/
Ga naar de hoofdinhoud

Kinderopvang daagt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen uit, waardoor ze leren terwijl ze spelen. Ook helpt opvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 • Kinderdagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Organisaties voor kinderdagopvang kunnen ook Rotterdamse Peutergroepen hebben, waar kinderen (een deel van de tijd) aan mee kunnen doen.
 • Voor peuters van 2 tot 4 jaar heeft Rotterdam de Rotterdamse Peutergroep (ook voorschool genoemd). Deze voorziening krijgt subsidie van de gemeente. Het is een leuke speelgroep waar peuters samen spelen en waar hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Er zijn Peutergroepen bij peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en in basisscholen in Rotterdam. Als u werkt, kan uw peuter bij het kinderdagverblijf meedoen in een Peutergroep.
 • Voor kinderen op de basisschool is er buitenschoolse opvang (bso) en tussenschoolse opvang (tso).
 • Gastouders kunnen opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kinderopvangorganisaties en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang zijn geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U kunt bij de landelijke Belastingdienst kinderopvangtoeslag vragen als uw kind naar kinderopvang gaat die is geregistreerd in het LRKP.

Bij de meeste kinderdagverblijven in Rotterdam kunnen peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar naar de peutergroep, waar zij kunnen spelen en leren. Kinderen in een kinderdagverblijf worden opgevangen in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare binnen- en buitenspeelruimte in het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en verzorgen, hebben minimaal een mbo-opleiding op niveau 3.

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, met wisselende openingstijden tussen 07.00 tot 19.00 uur. Ook bieden sommige kinderdagverblijven een 24-uurs opvang

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen van zes weken tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Gastouderopvang is opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In de wet wordt de term 'voorziening voor gastouderopvang' gebruikt. Gastouders bieden geen peutergroep.

Een gastouder verzorgt de gastouderopvang. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres waar één van de kinderen zelf woont (vraagouders).

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) kan bestaan uit opvang voor schooltijd en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Basisscholen zijn verplicht de voor-, tussen- en naschoolse opvang tussen 7.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of samenwerken met een kinderopvangorganisatie. Er zijn veel variaties mogelijk. Zo zijn er BSO’s waar kinderen kunnen ontbijten of een warme maaltijd krijgen. De BSO brengt uw kind vanaf de BSO naar school en haalt het daar ook weer op.

Voor tussenschoolse opvang kunt u geen Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderopvang Plus is opvang voor Rotterdamse kinderen van 0 tot 13 jaar, die niet naar een gewone kinderdagopvang, peutergroep of buitenschoolse opvang kunnen, omdat zij extra begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan komen door gedragsproblemen door bijvoorbeeld hyperactiviteit (ADHD), inactiviteit, agressie of angst. Of door problemen met leren, bewegen of (samen) spelen en contact maken met andere kinderen. Ook problemen met spraak of taal kunnen meespelen.
Kinderopvang plus is altijd tijdelijk. Het is de bedoeling dat kinderen door de extra begeleiding, aandacht en zorg later naar een gewone opvang of school kunnen.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er hele dag opvang bij de Kinderopvang Plus. Voor kinderen van 4 tot 13 jaar is er bso (buitenschoolse opvang) op de BSO-Plus.
 

Kenmerken

 • Kinderen worden extra gestimuleerd en hun ontwikkeling wordt intensief gevolgd.
 • Ouders worden actief betrokken bij de opvang. Zo zijn er vaak gesprekken waar wordt verteld hoe het met het kind gaat en om samen te kijken wat het kind nodig heeft. Soms kan het voor kinderen goed zijn als ouders ook ondersteuning krijgen. Het is dan voor het kind belangrijk dat ouders hieraan meewerken.
 • Kleine groepen van maximaal 10 kinderen.
 • Pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om extra begeleiding en zorg te geven.
 • Is ook voor kinderen die (jeugd)hulp hebben gehad en daarna nog extra zorg nodig hebben.

Aanmelden

Wanneer u denkt dat uw kind Kinderopvang Plus nodig heeft, dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij een locatie.

Organisaties met Kinderopvang Plus voor kinderen van 0 tot 4 jaar:

 • KindeRdam
 • Dikkertje Dap

Organisaties met BSO-Plus voor kinderen van 4 tot 13 jaar:

 • Aventurijn
 • Stichting Kindercentrum Prinses Amalia
 • KindeRdam
 • Bij de Hand – Het Ritme
 • Prokino – Charlois

De locaties van de organisaties ziet u op kaartlaag.rotterdam.nl.

 1. Kijk linksboven op de kaart en klik op 'Zoek een adres of locatie" en tik daar de naam van een organisatie.
 2. U ziet op de kaart groene bolletjes. Dit zijn de plusopvanglocaties van de gekozen organisatie.
 3. Kies een locatie.
 4. Stuur een e-mail naar de locatie om uw kind aan te melen. U kunt ook bellen of langsgaan.

Als u een hulpverlener heeft, kunt u de hulpverlener vragen om u te helpen bij het aanmelden. Wanneer uw kind nu op een gewone kinderopvang zit, kunt u samen met een pedagogisch medewerker van die kinderopvang uw kind aanmelden voor Kinderopvang Plus.
Na uw aanmelding doet de locatie een aanvraag bij de gemeente. Hiervoor is uw toestemming nodig. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, wordt uw kind geplaatst. U hoort dat van de Kinderopvang Plus-locatie.

Kosten

Net als voor gewone kinderopvang betaalt u voor Kinderopvang Plus een uurtarief. 

Kinderopvangtoeslag

Wanneer beide ouders werken of wanneer u als alleenstaande ouder werkt, valt u onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U krijgt dan van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u voor de kinderopvang betaalt. U betaalt aan de kinderopvangorganisatie het bruto uurtarief. Vervolgens kunt u bij de Belastingdienst een deel van het bedrag terugvragen. Ook als u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen:

 • Als u studeert kunt u een aanvraag doen
 • Als u een traject volgt om werk te vinden kunt een aanvraag doen
 • als u verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt kunt u een aanvraag doen.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen in de volgende gevallen:

 • U bent alleenstaand ouder
 • De andere ouder werkt niet
 • Beide ouders werken niet.

Als u niet werkt en zelf lichamelijke, psychische of sociale problemen heeft, kunt u in sommige gevallen wel een Sociaal Medische Indicatie aanvragen, waarmee de gemeente een deel van de kosten voor u vergoedt. Als u een aanvraag wilt doen, klikt u op de link hieronder.

Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar een opvangvoorziening gaat die is geregistreerd in het LRKP.
Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over de Kinderopvangtoeslag.

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn. Via de regeling Sociaal Medische Informatie Kinderopvang (SMI) kunnen ouders een vergoeding krijgen voor de kosten van die kinderopvang.

Meer informatie

Heeft u zelf een kinderopvang? Dan vindt u meer informatie op de pagina Ondernemers in de kinderopvang.