Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Veilige straten

In 2022 en 2023 is in achttien straten in Rotterdam de maximum snelheid voor automobilisten nu 30 km/ per uur. In 2024 geldt dat voor een nog groter gedeelte van de stad.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2021 besloten de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar km/u (kilometer per uur).

30 of 50 kilometer per uur

We kijken in welke straten de snelheid wordt aangepast. Dat gebeurt op veel plekken, maar niet overal. Een aantal straten blijft 50 km/u. Of een straat 30 of 50 km/u wordt, hangt af van verschillende factoren. Zoals het aantal mensen dat er woont, de winkels, cafés en restaurants die er zijn, of er bussen en trams rijden, of er fietspaden zijn en hoeveel voetgangers er moeten oversteken. Bovendien moeten nood- en hulpdiensten er altijd door kunnen.

Meer gemak voor de automobilist

Met de nieuwe maximumsnelheid kunnen zij nog steeds overal komen, ook in de binnenstad. Wel moeten ze, vanaf 2024, op meer plaatsen hun snelheid aanpassen naar 30 km/u. Een groot deel van de straten in Rotterdam zijn nu al 30 km/u.

Van de steden die ons voorgingen (bijvoorbeeld Brussel en Bilbao), weten we dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers verbetert. Er is meer overzicht en meer tijd om te reageren als er iets onverwachts gebeurt.

Voordelen

De 30 km/u-regel heeft veel voordelen. De bereikbaarheid in de binnenstad blijft hetzelfde, maar de doorstroming wordt beter. Hierdoor kom je sneller van A naar B, ook met de auto. De binnenstad wordt veiliger voor alle weggebruikers. Er komt minder lawaai en minder uitstoot. Bovendien gaat de uitstraling van de stad erop vooruit.

Uit onderzoek blijkt dat de Walenburgerweg in Rotterdam Noord opnieuw ingericht moet worden om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Daarnaast is er besloten om de maximumsnelheid te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Om te zorgen dat auto’s en vrachtwagens ook daadwerkelijk 30 km/u kunnen rijden, passen we de straat aan. Dit gaat er veranderen:

  • De fietsstroken worden breder en krijgen rood asfalt.
  • Op oversteekplaatsen voor voetgangers worden verkeersdrempels aangelegd.
  • De stoep tussen Schieweg en Spoorsingel wordt opgehoogd.
  • En de hele Walenburgerweg wordt opnieuw geasfalteerd.

Tijdens de wegwerkzaamheden worden steeds delen van de Walenburgerweg afgesloten. Omleidingsroutes en actuele informatie over de werkzaamheden zijn te vinden op Rotterdamonderweg.nl/walenburgerweg.

Op de Witte de Withstraat geldt sinds februari 2022 30 km/u voor auto’s en vrachtverkeer. De Witte de Withstraat is de eerste straat uit een stadsbrede 30 km-aanpak die dit jaar start.

Door de snelheid te verlagen, is het verkeer in de straat veiliger voor voetgangers en fietsers. Extra belijning op Witte de Withstraat reserveert ruimte voor fietsers zorgt ervoor dat autoverkeer minder snel kan rijden. Om aan de wettelijke inrichtingsvoorwaarden voor een 30 km/u straat te voldoen, zijn er ook drempels op de kruispunten aangelegd.