Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Spelen

Spelen, sporten, bewegen en ontmoeten is heel belangrijk. En veel Rotterdammers doen het graag. Het draagt bij aan de ontwikkeling van Rotterdam als woonstad; als gezonde en aantrekkelijke stad.

Pleinen, parken en speelplekken zijn dé verblijfsplekken waar mensen elkaar treffen, soms al van kinds af aan. Deze sociale knooppunten zijn een belangrijke plek voor de ontwikkeling van de stad, maar ook van de Rotterdammer zelf.

Kom op naar buiten!

De visie Kom op naar buiten! | Notubiz. Link opent een externe pagina is het beleidskader voor de ambities voor spel, sporten, bewegen en ontmoeten in de wijken. Deze visie richt zich op alle Rotterdammers. Het is daarom belangrijk dat spelen, sporten, bewegen en ontmoeten voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Om dat te bereiken, gaat de gemeente samen met de Rotterdammers zorgen voor een inrichting en beheer van de plekken voor spelen, sporten, bewegen en ontmoeten die bij hen past. De verschillende professionele vakdisciplines werken integraal samen in een gebieds- en behoeftegericht aanpak.

Deze aanpak hebben we beschreven in het Inspiratieboek Spelen. Hier staan diverse slimme ontwerpprincipes om verblijfsplekken toegankelijk te maken voor ieder kind in Rotterdam.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

We onderscheiden verschillende typen ruimtes, zogenaamde verblijfsplekken. De visie Kom op naar buiten! hanteert dezelfde typen ruimtes.

Buitenspelen

In Rotterdam kun je ook eindeloos spelen, klauteren of rondfietsen in de natuur en wildernis. Ga eens op ontdekkingstocht. Of kijk voor de verschillende sport- en speelplekken in de stad op buitenspeelkaart.nl/rotterdam. Link opent een externe pagina.

Beheren van de verblijfsplekken

We vinden het heel belangrijk dat alle verblijfsplekken veilig, heel en schoon zijn én blijven voor iedereen die hier komt. Daarom zorgen wij voor het beheer van deze verblijfsplekken. Zo doen we jaarlijks inspecties, plegen we onderhoud waar nodig en vervangen we, in overleg met bewoners, speeltoestellen of verblijfsplekken.