Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Ruimte voor werken

Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen wonen, werken en leven. Rotterdam blijft groeien, zowel qua inwoners als qua aantal banen. In één ding groeit Rotterdam niet, en dat is ruimte.

Beleid voor kantoren, bedrijfsruimte en detailhandel zorgt ervoor dat er een duidelijke gemeentelijke strategie is voor werklocaties in Rotterdam. Op die manier blijft er voldoende ruimte voor werken in de stad. Hoe we dat doen staat beschreven in het Uitvoeringsprogramma Werklocaties.

Wonen, werken en recreëren op dezelfde plek

Rotterdam wil werken en recreëren meer combineren daar waar het kan en bekijkt per gebied wat de behoefte is en hoe daarin kan worden voorzien. Voor kantoren ligt de focus op zes gebieden met de beste bereikbaarheid en verblijfskwaliteit.

Nota Bedrijfsruimte

Doel van het beleid is om voldoende bedrijfsruimte in Rotterdam te waarborgen - en richting te geven aan de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijfslocaties:

  • behoud en verduurzaming van bedrijfsruimte
  • functiemenging waar kan, functiescheiding waar moet
  • juiste bedrijvigheid op de juiste plek in de stad en de regio
  • focus op stadsgebonden bedrijvigheid
  • herontwikkeling en -profilering van bedrijventerreinen.

Nota Kantoren

Doel van het beleid is om richting te geven aan de ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt, door:

  • Het versterken van de nieuwe economie door concentratie van kantoren op zes locaties met de beste bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, en ontwikkeling van specifieke clusters op vijf andere locaties.
  • Een goede balans tussen vraag en aanbod door introductie van een Rotterdamse ladder
  • Verduurzaming van de kantorenvoorraad en -omgeving (minimaal energielabel C)

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk ook de pagina Detailhandelsnota.