Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Parkeervergunning bedrijven en onderwijsinstellingen aanvragen

Is uw bedrijf of onderwijsinstelling gevestigd in een betaald parkeergebied in Rotterdam? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

U vraagt online een parkeervergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Meer informatie

Als het online niet lukt

Formulieren voor het aanvragen, aanpassen of opzeggen van een parkeervergunning vindt u bij 'Meesturen'.

Online inzien, wijzigen, opzeggen

Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen.

Nieuw ingeschreven in het handelsregister of een adreswijziging doorgegeven?

Het duurt 3 weken voordat deze gegevens in Mijn Loket zijn verwerkt.

Kosten

Kosten Per maand Per jaar
2023 € 43,60 €523,20

Meesturen

U moet opgeven: 

 • het nummer van de Kamer van Koophandel of het vestigingsnummer
 • het kenteken

Als het gaat om een automatische incasso moet u ook het bankrekeningnummer invullen.

Hoe lang duurt het

 • online: 6 werkdagen
 • post: 4 weken

Wachtlijst

In elke sector wordt een maximum aantal vergunningen uitgegeven. Dit kan betekenen dat u op de wachtlijst komt. Ook wanneer u aanvraagt nadat u eerst heeft opgezegd omdat u tijdelijk geen auto had.

Lees meer over de wachtlijst op de pagina 'Parkeervergunning'.

Voor wie is het

 • Uw bedrijf (organisatie, instelling of school) is gevestigd in een betaald parkeergebied.
 • De (neven)vestiging van het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd.
 • Bij het bedrijf of bedrijvencomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein.
  Let op: bij nieuwbouw of herontwikkeling wordt in principe geen parkeervergunning verstrekt.
 • Uw auto voldoet aan de milieu eisen: 
  • De auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger.
  • De auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger.
  • De vrachtauto heeft een emissieklasse 4 of hoger.

Bij bedrijven is een maximaal aantal vergunningen per vestiging vastgesteld aan de hand van het type bedrijf en het aantal werknemers. Voor deze gegevens wordt het handelsregister geraadpleegd.

Een school of onderwijsinstelling kan per vestiging voor maximaal 50% van het aantal docenten via het schoolbestuur een parkeervergunning krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Betaald parkeren'.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Misschien komt u in aanmerking voor een tijdelijke parkeervergunning.

Stichtingen

U kunt voor uw stichting ook een parkeervergunning aanvragen voor de vrijwilligers of medewerkers. U stuurt de aanvraag per post op. Vemeld in uw aanvraag de functies van de medewerkers.

Voorschriften

Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u de gebruiksvoorschriften voor een (tijdelijke) parkeervergunning.

Alle voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het 'Uitvoeringsbesluit parkeren'.

U kunt met meerdere voertuigen gebruik maken van uw parkeervergunning. Er kan met 1 auto tegelijk geparkeerd worden. De parkeervergunning kunt u na toewijzing direct gebruiken.

Meer informatie vindt u op de pagina 'Parkeren'.

Parkeervergunning belanghebbenden

Rotterdam kent 2 soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
 • de belanghebbendenvergunning

Met een parkeervergunning parkeert u in een parkeersector onbeperkt (24 uur per dag en 7 dagen per week) op plaatsen met een parkeerautomaat.

Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Kijk in de informatiebladen van parkeersector 1 en parkeersector 3. In de infobladen vindt u de straten waar dit geldt.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Bel 14 010.

Veelgestelde vragen

Gaat uw bedrijf verhuizen, maar blijft u in dezelfde parkeersector?

Als u geen eigen parkeervoorziening heeft op het nieuwe adres, dan kunt u de parkeervergunning ook op uw nieuwe adres gebruiken. Geef wel de adreswijziging door aan de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden na 3 weken door de gemeente Rotterdam overgenomen.

Gaat uw bedrijf verhuizen naar een andere parkeersector?

Als u geen eigen parkeervoorziening heeft op het nieuwe adres, dan moet u zelf een nieuwe parkeervergunning aanvragen. De parkeervergunningen die zijn verleend op het oude adres, trekt de gemeente namelijk in.

Het duurt ongeveer 3 weken voordat de gemeente de nieuwe adresgegevens doorkrijgt van het handelsregister. Pas na die 3 weken kunt u online een parkeervergunning aanvragen. Als u hier niet op wilt wachten, kunt u uw aanvraag per post doen. Als u naar 14 010 belt, wordt het formulier naar u opgestuurd.

Heeft u de parkeervergunning na de verhuizing niet meer nodig?

Dan kunt u deze online opzeggen via de pagina Parkeren Online of via het formulier opzegging parkeervergunning. Als u het formulier per post opstuurt, moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

U komt alleen in aanmerking voor een tijdelijke vergunning als u voldoet aan de voorwaarden. Deze kunt u vinden onder het kopje voor wie op de pagina 'Tijdelijke parkeervergunning'.

U kunt altijd gebruik maken van parkeerkaarten.
De parkeerkaarten bestelt u via de pagina Parkeren Online of per post via:

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Wanneer u een motorvoertuig moet parkeren op een plaats waar dat niet is toegestaan, kunt u misschien in aanmerking komen voor een ontheffing parkeerverbod.

Het kan voorkomen dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij de behandeling van de aanvraag van uw parkeervergunning.

U heeft de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen voor een naast gelegen sector zodra u op de wachtlijst bent geplaatst.

Het kan zo zijn dat er in de aangrenzende sectoren ook wachtlijsten gelden. Als u wilt weten in welke parkeersectoren er een wachtlijst is, zie dan de volgende vraag In welke parkeersectoren/wijken geldt een wachtlijst?

In de parkeersectoren of wijken in onderstaande tabel geldt een wachtlijst:

Sector

Wijk

1, 1b en 2

Stadsdriehoek

3 en 3b

Cool

4 en 5

Oude Westen

5 en 6

Cool Zuid

12

Nieuwe Werk

20

Carnisse

23

Tarwewijk

30

Hillesluis

32

Kop van Zuid

34

Bloemhof en Walravenbuurt

36

Hillesluis

50

Middelland

51

Spangen, Bospolder, Tussendijken en Schiemond

53

Nieuwe Westen

54

Wijk Delfshaven en Oud Delfshaven

56

Lloydpier

58

Vierhavenstraat en Schiehavenweg

63

Kralingen

71

Agniesebuurt en Oude Noorden

72

Blijdorp

73

Bergpolder

75

Oude Noorden

76

Liskwartier

Een eHerkenningsmiddel is een inlogmiddel waarmee u veilig kunt inloggen op webdiensten of het digitale loket van aangesloten organisaties.

Het daadwerkelijke aanvragen van uw eHerkenningsmiddel doet u bij een erkende leverancier en niet op deze website. Aangeraden wordt om het stappenplan te doorlopen.

Welk eHerkenningsniveau heeft u nodig?

Eherkenningsniveau 2 biedt mogelijkheden om kentekens te kunnen wijzigen en te activeren. Met dit niveau is het ook mogelijk om een medewerker te machtigen voor de parkeerproducten van een specifieke vestiging.

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren worden alleen parkeervergunningen verleend voor auto’s die voldoen aan de milieueisen:

- de auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger
- de auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger
- de vrachtauto heeft een emissieklasse 4 of hoger

Deze beperking geldt voor alle betaald parkeergebieden en staat los van de Milieuzone Rotterdam. Aan oldtimers, auto’s van 40 jaar of ouder, worden wel parkeervergunningen verleend.

U kunt het kenteken online wijzigen in Mijn Loket. Via Producten inzien of wijzigen krijgt u een overzicht van uw parkeervergunning(en). Daarna klikt u bij de juiste vergunning op details of wijzigen en vervolgens op de knop Kenteken(s) Beheer. In dit scherm kunt u kentekens wijzigen of activeren.

Al ingevoerde kentekens activeert u snel op uw telefoon of tablet via de kentekenapp met eHerkenning. Dit is een link naar een mobiele website met alleen de mogelijkheid om kentekens van al uw parkeervergunningen te activeren. Het is mogelijk om op actieve kentekens, vestigingsnummer of sector te zoeken.

Buitenlandse kentekens kunt u alleen per post aanpassen. U kunt het ingevulde formulier 'Wijzigen kenteken' met de nodige documenten: