Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Ontheffing parkeerverbod aanvragen

Soms moet u parkeren op plaatsen waar dat normaal gesproken verboden is. Vraag dan een ontheffing parkeerverbod (parkeerontheffing) aan. Een ontheffing wordt alleen na toetsing en onder strenge voorwaarden verleend. Dit is geen ontheffing voor betaald parkeren.

Online inzien

Heeft u al een (aanvraag voor een) ontheffing, dan kunt u deze online inzien. Link opent een externe pagina.

Aanvragen per post

U kunt ook het aanvraagformulier 'Ontheffing parkeerverbod' printen, invullen en opsturen.

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Meer informatie

Gebruiksvoorschriften

 • Gebruik de ontheffing alleen voor de op de ontheffingskaart aangegeven locatie, locatieomschrijving, reden, periode en kenteken(s).
 • Plaats de voorkant van de ontheffingskaart van buitenaf zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig.
 • Veroorzaak geen gevaar op de weg en hinder het verkeer niet.
 • Rijd stapvoets bij het berijden van het trottoir als parkeren op de stoep is toegestaan.
 • Toon de ontheffingskaart op verzoek van politie en van daartoe bevoegde medewerkers van Stadsbeheer. Deze medewerkers zijn belast met de handhaving van verkeersvoorschriften en parkeervoorschriften.
 • Volg aanwijzingen op van daartoe bevoegde personen.

Juridische informatie

 • De ontheffing parkeerverbod is gebaseerd op de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
 • De ontheffing is verstrekt op grond van een mandaat, dat door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aan Stadsbeheer is verleend.
 • Als u in strijd handelt met de voorschriften, kan de ontheffing worden ingetrokken.
 • De gebruiker van de ontheffing parkeerverbod is aansprakelijk voor eventuele ontstane schade aan de stoep.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van een ontheffing, dan kunt u bezwaar maken.

Kentekenwijzigingen

Als u een wijziging van het kenteken heeft, kunt u een nieuw ontheffingsvignet aanvragen. Er zijn 2 manieren om een wijziging door te geven:

 1. Online: u wijzigt zelf uw ontheffing via Mijn Loket. Link opent een externe pagina.
  U heeft hiervoor Digid of Eherkenning nodig.
 2. Schriftelijk: u stuurt een schriftelijk verzoek naar de gemeente met vermelding van uw gegevens en uw originele ontheffingsvignet. Houdt u in dit geval rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

  Adres:

  Gemeente Rotterdam
  Publiekszaken
  Postbus 70013
  3000 KR Rotterdam

Kosten

Soort ontheffing2023
2 weken ontheffing (maximaal 14 dagen)€ 13,80
halfjaar ontheffing (maximaal 6 maanden)€ 102,60
jaar ontheffing (maximaal 1 jaar)€ 161,10
iedere volgende ontheffing binnen dezelfde werkbrief€ 6,80
Ontheffing parkeerverbod hulpverleners (per jaar)€ 73,07

Meesturen

 • een kopie van de werkopdracht 
 • of (als er geen werkopdracht is) een schriftelijk ondertekende verklaring van de activiteiten met begindatum en einddatum

Hoe lang duurt het

10 werkdagen

Voor wie is het

 • Voor bedrijven en bewoners die werk verrichten waarbij direct parkeren bij de activiteiten nodig is.
 • Het moet strikt noodzakelijk zijn dat het vervoersmiddel aanwezig is op die plek voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • In het gebied zijn in de directe omgeving van de werkzaamheden geen normale (betaalde of onbetaalde) parkeerplaatsen. Deze hebben niet de goede grootte of zijn niet geschikt voor de uitvoering van het werk.

Voorwaarden

Er kan een ontheffing parkeerverbod worden verleend als het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten nodig is dat met het voertuig geparkeerd wordt bij de locatie.

De volgende omstandigheden of activiteiten kunnen reden zijn om een ontheffing te verlenen:

 • De werkzaamheden of activiteiten van de aanvrager zijn zo dringend, dat onevenredige schade kan ontstaan als men niet direct in de naaste omgeving van de uit te voeren werkzaamheden of activiteiten kan parkeren.
 • Directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden: in het voertuig waarvoor ontheffing is aangevraagd, is apparatuur aangebracht die vast met het voertuig is verbonden. Ook moet de apparatuur beschikbaar zijn in de directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Uitvoering overheidstaken zoals handhaving, toezicht, stadsbeheer en infra.
 • Huisartsen en verloskundigen.

Deze omstandigheden zijn in elk geval geen reden om ontheffing te verlenen:

 • om redenen van een efficiënte bedrijfsvoering
 • om financiële redenen of commercieel belang
 • het uitvoeren van werkzaamheden die op een andere manier kunnen worden gedaan, zonder dat de wet wordt overtreden

Een ontheffing wordt alleen verleend als het nodig is en het nut is aangetoond.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.