Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Ontheffing parkeerverbod aanvragen

Soms moet u parkeren op plaatsen waar dat verboden is. Vraag dan een ontheffing parkeerverbod (parkeerontheffing) aan. Een ontheffing wordt alleen na toetsing en onder strenge voorwaarden gegeven. Dit is geen ontheffing voor betaald parkeren.

Wilt u de ontheffing online aanvragen, klik dan op de knop 'Online aanvragen'.

Online aanvragenPer post aanvragen

Online bekijken en kentekenwijzigingen

Hebt u al een ontheffing aangevraagd, dan kunt u die online lezen. Link opent een externe pagina.
Log als burger in met uw DigiD of als bedrijf met eHerkenning.

Kentekenwijzigingen

Als u een wijziging van het kenteken heeft, kunt u een nieuw ontheffingsvignet aanvragen. Er zijn 2 manieren om een wijziging door te geven:

 1. Online: u wijzigt zelf uw ontheffing via Mijn Loket. Link opent een externe pagina.
  U hebt hiervoor Digid of Eherkenning nodig.
 2. Per post: u stuurt een schriftelijk verzoek naar de gemeente met vermelding van uw gegevens en uw originele ontheffingsvignet.
  Houdt rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

  Adres:
  Gemeente Rotterdam
  Publiekszaken
  Postbus 70013
  3000 KR Rotterdam

Voor wie is het

 • Uw  auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger, of
  uw auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger., of
  uw vrachtauto heeft een emissieklasse 4 of hoger.
 • Voor bedrijven en bewoners die werk verrichten waarbij direct parkeren bij de activiteiten nodig is.
 • Het moet strikt noodzakelijk zijn dat het vervoersmiddel aanwezig is op die plek voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • In het gebied zijn in de directe omgeving van de werkzaamheden geen normale (betaalde of onbetaalde) parkeerplaatsen. Deze hebben niet de goede grootte of zijn niet geschikt voor de uitvoering van het werk.

Redenen voor ontheffing

 • De werkzaamheden of activiteiten van de aanvrager zijn zo dringend, dat onevenredige schade kan ontstaan als men niet direct in de naaste omgeving van de uit te voeren werkzaamheden of activiteiten kan parkeren.
 • Directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden: in het voertuig waarvoor ontheffing is aangevraagd, is apparatuur aangebracht die vastzit aan het voertuig.
  Ook moet de apparatuur beschikbaar zijn in de directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Uitvoering overheidstaken zoals handhaving, toezicht, stadsbeheer en infra.
 • Huisartsen en verloskundigen.

Geen geldige redenen

 • om redenen van een efficiënte bedrijfsvoering
 • om financiële redenen of commercieel belang
 • het uitvoeren van werkzaamheden die op een andere manier kunnen worden gedaan, zonder dat de wet wordt overtreden

Kosten

Soort ontheffing2023
2 weken ontheffing (maximaal 14 dagen)€ 13,80
halfjaar ontheffing (maximaal 6 maanden)€ 102,60
jaar ontheffing (maximaal 1 jaar)€ 161,10
iedere volgende ontheffing binnen dezelfde werkbrief€ 6,80
Ontheffing parkeerverbod hulpverleners (per jaar)€ 73,07

Hoelang duurt het

10 werkdagen

Voorwaarden

  Gebruiksvoorschriften

  • Gebruik de ontheffing alleen voor de op de ontheffingskaart aangegeven locatie, locatieomschrijving, reden, periode en kentekens.
  • Plaats de voorkant van de ontheffingskaart van buitenaf zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig.
  • Veroorzaak geen gevaar op de weg en hinder het verkeer niet.
  • Rijd stapvoets bij het berijden van de stoep als u er mag parkeren.
  • Toon de ontheffingskaart op verzoek van politie en van daartoe bevoegde medewerkers van Stadsbeheer. Deze medewerkers zijn belast met de handhaving van verkeersvoorschriften en parkeervoorschriften.
  • Volg aanwijzingen op van daartoe bevoegde personen.

  Juridische informatie

  • De ontheffing parkeerverbod is gebaseerd op de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
  • De ontheffing is verstrekt op grond van een mandaat, dat door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aan Stadsbeheer is verleend.
  • Als u zich niet houdt aan de voorschriften, kan de ontheffing worden ingetrokken.
  • De gebruiker van de ontheffing parkeerverbod is aansprakelijk voor eventuele ontstane schade aan de stoep.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van een ontheffing, dan kunt u bezwaar maken.

  Contact

  Hebt u vragen, bel dan naar 14 010.