participatieplatform
Gepubliceerd op: 07-04-2021
Geprint op: 23-11-2022
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/participatieplatform/
Ga naar de hoofdinhoud

Mijn Rotterdam is de naam van de website waar u kunt meedenken en meebeslissen. Dat kan over plannen en projecten van de gemeente die van invloed zijn op uw wijk.

U maakt op mijn.rotterdam.nl een account aan en kiest op welke thema’s, gebieden en wijken u wilt meedoen.

Dat kan door een vragenlijst in te vullen, argumenten voor of tegen stellingen te geven of reageren op een plan. De wijkraden kunnen zo ook bewoners in de wijk betrekken en vragen wat er leeft in de wijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het Wijkakkoord.

Op Mijn Rotterdam ziet u ook in één oogopslag wat er in uw buurt speelt.

Bewonersinitiatieven
Mijn Rotterdam is ook de website voor de bewonersinitiatieven. Zoals een lampionnenoptocht in de buurt, het opknappen van een sportveld of een spelletjesmiddag voor jong en oud. U kunt een aanvraag indienen, stemmen, of bekijken zien welke initiatieven er al zijn.

Wijk aan Zet!
Mijn Rotterdam is onderdeel van Wijk aan Zet! De nieuwe wijkdemocratie met 39 Wijkraden.

U kunt via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat uw wijk nodig heeft. Via Mijn Rotterdam kunt u digitaal meebepalen waar de gemeente geld aan uitgeeft. En welke initiatieven van andere mensen in uw wijk worden uitgevoerd.