Mijn Rotterdam
Gepubliceerd op: 07-04-2021
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/participatieplatform/
Ga naar de hoofdinhoud

Mijn Rotterdam is de naam van de website, waar u kunt meedenken en meebeslissen over plannen en projecten van de gemeente, die van invloed zijn op uw wijk.

U maakt op mijn.rotterdam.nl een account aan en kiest op welke thema’s, gebieden en wijken u wilt meedoen. Dat kan bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, argumenten voor of tegen stellingen te geven of reageren op een plan. Daarnaast kunnen de wijkraden bewoners in de wijk betrekken en bevragen op wat er leeft in de wijk, bijvoorbeeld in het kader van het Wijkakkoord. Op Mijn Rotterdam ziet u ook in één oogopslag wat er in uw buurt speelt.

Bewonersinitiatieven

Mijn Rotterdam is ook de website waar u moet zijn voor de bewonersinitiatieven zoals een lampionnenoptocht in de buurt, het opknappen van een sportveld of een spelletjesmiddag voor jong en oud. Deze website is niet alleen om een aanvraag in te dienen of te stemmen, maar ook om te zien welke initiatieven in de wijk worden uitgevoerd.

Wijk aan Zet!

Mijn Rotterdam is onderdeel van Wijk aan Zet! Een nieuwe beweging die Rotterdammers meer invloed geeft op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden. Waar u via een wijkakkoord kunt meedenken en meebeslissen over wat uw wijk nodig heeft. Via Mijn Rotterdam kunt u digitaal meebepalen waar de gemeente geld aan besteedt en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. De wijk is aan zet!