Voorlopige exploitatievergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/voorlopige-exploitatievergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Gaat u een bestaande horeca-inrichting overnemen en een exploitatievergunning aanvragen? Vraag dan een voorlopige vergunning aan.

De voorlopige vergunning geldt tot de gemeente beslist op de aanvraag voor de gewone exploitatievergunning. De voorlopige vergunning vervalt na het besluit op de aanvraag van de exploitatievergunning.

Online vergunning aanvragen

U vraagt online een vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'.

U heeft voor de aanvraag eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Let op: zorg dat u alle vereiste gegevens toevoegt. Deze vindt u bij 'Meesturen'.

U kunt ook een voorlopige vergunning aanvragen als uw bestaande vergunning niet op tijd is vernieuwd. Hierdoor kunt u de onderneming openhouden tot u de uiteindelijke exploitatievergunning krijgt.

Coffeeshops, speelautomatenhallen en seksbedrijven krijgen geen voorlopige vergunning.

Meer informatie vindt u op de pagina horeca.

Voor deze aanvraag betaalt u in 2022 € 271,30.
Deze kosten betaalt u vóór de behandeling van uw aanvraag.
U moet dus ook moet betalen als er uiteindelijk besloten wordt dat u geen vergunning krijgt.

U betaalt online met iDEAL. U kunt ook betalen via een overschrijving.

 • als u voor iemand anders een voorlopige exploitatievergunning aanvraagt, moet u ook een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf) meesturen
 • burgerservicenummers van de exploitanten en beheerders
 • de huurovereenkomst, pachtovereenkomst of koopovereenkomst. U geeft hiermee aan dat u de enige bent die beschikt over het pand. Ook moet uit de overeenkomst blijken dat het type horeca dat u wilt exploiteren niet in strijd is met de overeenkomst
 • een afschrift van de statuten (als het gaat om een vereniging of stichting)
 • een plattegrond van de inrichting of het terras op schaal 1 : 100. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines, et cetera liggen

Uw aanvraag kan sneller worden afgehandeld als u alle gevraagde informatie en stukken geeft.
Let op: voor de aanvraag via Mijn Loket moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn. 

Soms vraagt de gemeente om een geluidsrapportage of een ondernemersplan. Vooral nieuwe bedrijven en van bedrijven waar eerder overlast voor omwonenden is geweest. Deze extra informatie kan de gemeente vragen na het indienen van uw aanvraag.

 • exploitanten die een bestaande horecagelegenheid overnemen
 • exploitanten die een nieuwe exploitatievergunning voor hun bestaande horecagelegenheid aanvragen

Tijdens de behandeling doet de gemeente een kort antecedentenonderzoek naar de nieuwe exploitanten en beheerders. Ook wordt nagegaan of de inrichting in het verleden overlastklachten heeft veroorzaakt.

Na een positief besluit krijgt u de voorlopige vergunning op uw correspondentieadres.
Wijst de gemeente uw aanvraag af, dan wordt u hierover geïnformeerd. Daarna krijgt u een definitief besluit. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • gelijk met de aanvraag voorlopige vergunning moet u de exploitatievergunning en, als u die nodig heeft, ook de Drank- en Horecavergunning aanvragen
 • gelijk met de aanvraag voorlopige vergunning moet u de vereiste stukken voor de exploitatievergunning geven en, als u die nodig heeft, ook de Drank- en Horecavergunning aanleveren
 • gelijk met de aanvraag voorlopige vergunning moet u de kosten betalen voor de exploitatievergunning en, als u die nodig heeft, ook voor de Drank- en Horecavergunning
 • er moet een bestaande horeca-inrichting zijn
 • de voorlopige vergunning geldt alleen voor dezelfde (of lichtere) categorie als de uiteindelijke exploitatievergunning. In de aanvraag van de exploitatievergunning kunnen wel aanpassingen worden aangegeven
 • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) en de Horecanota
 • sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag volgens deze wet team Horecavergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag

Een voorlopige vergunning wordt niet gegeven:

 • bij overlastklachten van de lopende horeca-inrichting
 • als tegen de aanvrager of de horeca-inrichting een (voornemen tot) bestuurlijke maatregel geldt
 • als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures (waaronder een BIBOB procedure op bestaande exploitatie of aanvrager of beheerder) lopen

Voor meer informatie of vragen:

 • neem contact op met team Horecavergunningen via e-mail
 • of bel het gemeentelijke telefoonnummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam