Vergunning kansspelautomaten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-kansspelautomaten/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u in uw horecaonderneming één of meer kansspelautomaten wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig.

U vraagt vergunning aan voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. De vergunning is 5 jaar geldig.

Aanvragen

Neem eerst de folder Horecavergunning aanvragen volledig door. Zorg daarna dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. De eisen vindt u bij Meesturen. U kunt de vergunning op 2 manieren aanvragen.

1. Online vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'.
Log in met eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

2. Aanvragen per post

Vraag per post aan met het formulier Aanvraag horecavergunning (PDF).

Stuur het volledig ingevulde formulier met bijlages op naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Horeca Vergunningen
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Er bestaan twee soorten speelautomaten

  • kansspelautomaten (ook wel gokautomaten genoemd) zoals fruitautomaten, gericht op het winnen van geld
  • behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten en photoplay, gericht op het verlengen van de speelduur en het behalen van een spelrecord. Voor deze automaten is geen vergunning nodig. 

Online doorgeven veranderingen

Er kunnen binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen zijn, bijvoorbeeld in de exploitatievorm van de onderneming. U moet veranderingen altijd direct melden. Dit doet u online via Mijn Loket. Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Meer online regelen

Een afzonderlijke aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten, exploitatievergunning coffeeshop, exploitatievergunning speelautomatenhal kunt u ook online invoeren.

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning seksinrichting of exploitatievergunning escortbedrijf neemt u contact op met Horeca Vergunningen via het algemene telefoonnummer 14 010.

Meer informatie vindt u op de pagina horeca.

Voor elk product dat u aanvraagt, betaalt u leges. Deze leges betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag. Dat betekent dat u ook leges moet betalen als er uiteindelijk besloten wordt dat u geen vergunning krijgt.

Als u de leges niet betaalt, wordt de aanvraag niet behandeld. U betaalt online met iDEAL. U kunt ook betalen via een overschrijving.

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten Wet op kansspelen 2021

voor 1 kansspelautomaat

 € 226,00

voor 2 kansspelautomaten

€ 326,00

voor elke volgende kansspelautomaat
(geldt alleen voor speelautomatenhallen)

€ 136,00

  • burgerservicenummer van de ondernemer, beheerder(s) en bedrijfsleider
  • een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100. Hierop moet duidelijk worden vermeld wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines et cetera liggen.

Maximaal 8 weken. In die tijd wordt zo nodig advies ingewonnen bij andere instanties.

Horeca-ondernemers die één of twee speelautomaten in hun bedrijf neer willen zetten.

Als u de gevraagde vergunning krijgt, ontvangt u die op uw correspondentieadres. Bij een negatief besluit ontvangt u een weigeringsbesluit per post.
De vergunning is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam en de Wet op de Kansspelen.

Regels

  • u moet in het bezit te zijn van een geldige exploitatievergunning
  • u moet in het bezit zijn van een geldige Drank- en Horecavergunning
  • u mag maximaal twee kansspelautomaten plaatsen. Afhankelijk van het soort horecabedrijf gelden daarbij de volgende richtlijnen:  

- in hoogdrempelige inrichtingen (cafés en restaurants) maximaal twee kansspelautomaten en
- in laagdrempelige inrichtingen (discotheken, snackbars, café of restaurant met bowling, pizzeria's, zwembaden enzovoort) zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) die gemeenten de mogelijkheid geeft om een vergunning te weigeren of in te trekken als er een vermoeden bestaat dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Op grond van deze wet mag Horeca Vergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een vergunningaanvraag.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in de folder ‘Horeca en de Wet Bibob’, die verkrijgbaar is bij Directie Veiligheid, Team Vergunningen.

Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Voor meer informatie of vragen:

  • neem contact op met team Horecavergunningen via e-mail
  • of bel het gemeentelijke telefoonnummer 14 010
  • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam