Standwerkervergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/standwerkervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Ondernemers die een standwerkerplaats willen op de Rotterdamse markt om daar hun goederen te verkopen, hebben een standwerkervergunning nodig.

Met een standwerkervergunning kunt u op iedere markt op 10 m2 een artikel verkopen. Dit komt neer op een plaats van 3 meter breed en 3 meter diep.

Online aanvragen

Via de knop Vergunning aanvragen regelt u online een standwerkersvergunning. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren. U betaalt de kosten (alleen met pin) aan de balie van de afdeling Markten. Na het maken van een foto voor uw vergunning neemt u de vergunning gelijk mee.

Loting

De beschikbare standwerkerplaatsen op een markt worden verloot onder de houders van een standwerkervergunning. Als u ingeloot bent voor een plaats, krijgt u een dagplaats op de markt. U mag dan gebruik maken van een toegewezen deel van het marktterrein, bestemd voor het uitoefenen van de markthandel.

De standwerkervergunning is persoonsgebonden. U kunt niet de vergunning van iemand anders overnemen.

In 2022 kost een standwerkervergunning € 66,00.

Deze vergunning is 5 jaar geldig.

Om een standwerkervergunning aan te vragen heeft u de volgende gegevens (origineel) nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een standaard uittreksel uit de Basisregistratie personen (niet ouder dan 1 maand)
  • een inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een uittreksel van uw inschrijving van de Kamer van Koophandel (alleen voor nieuwe inschrijvingen, niet ouder dan 1 maand)
  • een bewijs waaruit blijkt dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid door het uitoefenen van het marktbedrijf (WA verzekering als koopman of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

Ondernemers die een standwerkerplaats willen op de Rotterdamse markt om daar hun goederen te verkopen, hebben een standwerkervergunning nodig.

Heeft u vragen, neem dan contact op.