Schulddienstverlening
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/schulddienstverlening/
Spring naar het artikel

Heeft u zorgen over geld? Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen? Samen met de Kredietbank van de gemeente Rotterdam kunt u deze problemen aanpakken.

Heeft u al een traject bij de Kredietbank en wilt u uw overzicht bekijken? Klik dan op de knop Mijn KBR.

Heeft u nog geen schuldregeling via de Kredietbank?

De eerste stap naar een oplossing is bij de VraagWijzer langs te gaan. Bent u 26 jaar of jonger, ga dan naar het Jongerenloket. Tijdens het gesprek maken we eventueel een afspraak met een medewerker van de Kredietbank. Daarnaast kijken we ook of een budgetmaatje u kan helpen bij het op orde brengen van uw papieren. Zo krijgt u overzicht en rust in uw geldzaken.

U kunt gewoon bij de Vraagwijzer langsgaan, maar door een afspraak te maken hoeft u minder lang te wachten. U maakt een afspraak via het online formulier.

Let op: wegens coronamaatregelen zijn de VraagWijzers beperkt open.

Vervolg

Stap 1: het gesprek bij de Kredietbank

U krijgt uitleg over wat u kunt verwachten en een map die u helpt alle papieren op te zoeken die u nodig heeft om een aanvraag schulddienstverlening te doen.

Stap 2: papieren verzamelen in de map

U verzamelt stap voor stap alle informatie. In de map wordt uitgelegd welke informatie nodig is.

Stap 3: inleveren papieren

U levert alle papieren in en de Kredietbank gaat uw aanvraag beoordelen. U krijgt hierover een besluit.

Stap 4: uw schulden aflossen

Als de Kredietbank uw aanvraag goedkeurt zoeken we naar een oplossing voor uw schulden. U bent na gemiddeld drie jaar schuldenvrij. Als uw situatie hierom vraagt, kan de Kredietbank uw rekeningen, zoals de huur en verzekeringen, betalen met uw inkomen.

Het aanvragen van schulddienstverlening is gratis.

Krijgt u een regeling, dan zijn daar wel kosten aan verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de hoogte en de duur van de regeling. Hierbij wordt rekening gehouden met wat u kan betalen.

Wanneer u al uw papieren heeft ingeleverd, hoort u binnen 8 weken wat de Kredietbank voor u kan betekenen. U krijgt hierover een besluit.

Hoe lang de periode van schulddienstverlening duurt, is afhankelijk van uw situatie.

De Kredietbank is er voor Rotterdamse inwoners. Woont u niet in Rotterdam, neem contact op met uw eigen gemeente.

Komt u er niet uit? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel met het gemeentenummer 14 010.

De Kredietbank spreekt met u een bedrag per maand af. Van dat bedrag lost de Kredietbank schulden af bij al uw schuldeisers. Uw schuldeisers moeten dan wel akkoord gaan met de voorgestelde betalingsregeling van de Kredietbank.

Wanneer al uw schuldeisers akkoord zijn met het aflossingsvoorstel van de Kredietbank, zullen schuldeisers de lopende beslaglegging stopzetten. Het is dus wel belangrijk dat alle schuldeisers het eens zijn met de schuldregeling die de Kredietbank Rotterdam voorstelt.

Dat berekenen we per persoon. Daarvoor hebben we een rekenformule waarbij we rekening houden met uw inkomsten, uw maandelijkse vaste lasten en uw gezinssituatie.

De mensen die bij de Kredietbank uw aanvraag verwerken en de onderhandelingen doen met uw schuldeisers, zijn geen bewindvoerder. Zij werken samen met u om uw schulden af te lossen.

Bij een aanvraag voor schulddienstverlening zal bij u goed worden gekeken naar de oorzaak van de schulden, de financiële situatie en het uitgavenpatroon.

Het blijkt vaak dat een aanvrager elke maand meer geld uitgeeft dan hij of zij zich kan veroorloven. Dit wordt eerst aangepakt. Dat betekent dat het uitgavenpatroon flink moet worden aangepast. U moet wel iedere maand kunnen rondkomen met het beschikbare geld. Hiernaast zullen er schulden moeten worden afgelost.

U zult dus een flinke stap terug moeten doen als u uw schulddienstverlening met succes wilt afronden. De KBR geeft trainingen om u te helpen uw uitgaven aan te passen en daarbij de juiste keuzes te maken.

Bijna! Na uw aanmelding bij VraagWijzer, vragen we u om gegevens over uw inkomen en uw schulden te verzamelen. Wanneer u die gegevens compleet heeft en heeft ingeleverd, gaat de schuldbemiddelaar van de Kredietbank aan de slag met uw aanvraag. Vanaf dat moment bent u klant van de Kredietbank. U hoort binnen 8 weken wat de Kredietbank voor u kan betekenen en u krijgt hierover een besluit.

Dat verschilt per persoon. Daarom vragen we ook altijd veel informatie van u bij uw aanmelding. Met die informatie kunnen we ze goed mogelijk inschatten of een schuldregeling het meest geschikt is voor uw situatie. Ook kan de Kredietbank tijdelijk uw geld beheren. Uw inkomen komt dan binnen bij de Kredietbank. Wij betalen daarvan uw vaste lasten en maken een afgesproken bedrag naar u over. Dit is uw leefgeld. Via MijnKBR kunt u altijd inzien wat er met uw geld gebeurt.

Niet iedere klant bij de Kredietbank ontvangt leefgeld. De Kredietbank heeft verschillende soorten producten. Met budgetbeheer ontvangt u wekelijks of maandelijks leefgeld zodra de regeling van start gaat.

Een schuldregeling duurt drie jaar. De Kredietbank kan niet altijd direct starten met het regelen van uw schulden, hierdoor komt het voor dat het totale traject soms langer duurt dan 3 jaar.

In principe moet u uw auto verkopen. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als de auto nodig is om naar het werk te reizen of als er een medische noodzaak is om een auto te hebben.

Dat verschilt per situatie. De Kredietbank vraagt u wel of er sprake is van overwaarde en bekijkt of de hypotheeklasten binnen uw budget passen. Op basis hiervan bepalen we of het voor uw traject nodig is om uw huis te verkopen.

\