Spring naar het artikel

De Kredietbank Rotterdam (KBR) kan u helpen om van uw schulden af te komen.

Als u schulden heeft die een probleem voor u (dreigen te) worden, moet u daar iets aan doen. Hoe langer u wacht, hoe hoger de kosten kunnen worden en hoe lastiger het kan worden om de schulden nog te regelen.

Langskomen

Wilt u schulddienstverlening aanvragen? Ga dan naar de VraagWijzer bij u in de buurt. Via de oranje knop maakt u een afspraak om langs te komen bij u in de buurt.

Er zijn verschillende manieren om wat aan uw schulden te doen. Bijvoorbeeld door middel van:

 • een saneringskrediet
 • schuldbemiddeling
 • budgettraining en budgetbeheer.

Deze hulp is niet vrijblijvend. Houdt u zich niet aan de afspraken, dan kan de gemeente de schulddienstverlening stoppen.

MijnKBR

Iedereen die klant is bij de Kredietbank (KBR) kan gebruik maken van MijnKBR. Met MijnKBR heeft u steeds actuele informatie over:

 • De voortgang van de schuldbemiddeling.
 • De betalingen die voor u zijn gedaan.
 • Het moment waarop de eerstvolgende betaling aan u wordt gedaan.
 • De hoogte van opgebouwde reserveringen.
 • De aflossing van uw lening.
 • Hoe en wanneer u uw eigen contactpersoon kunt bereiken.

Ga naar de pagina MijnKBR en login met uw DigiD.
Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op de website van DigiD.

Het aanvragen van schulddienstverlening is gratis. Als het komt tot een regeling, dan zijn daar wel kosten aan verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de hoogte en de duur van de regeling. Hierbij wordt rekening gehouden met wat u kan betalen.

Als u naar de Vraagwijzer gaat hoeft u niets mee te nemen. Bij de VraagWijzer zal worden uitgelegd hoe u een eventuele aanvraag kunt indienen en welke stukken u moet aanleveren.

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u te horen of u in aanmerking komt. Hiervan ontvangt u een besluit.

Rotterdamse klanten van 27 jaar of ouder. Om hulp te krijgen en te houden moet u zich aan de voorwaarden van de schulddienstverlening houden.

Woont u niet in Rotterdam, dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Als het nodig is, maakt de VraagWijzer-consulent een vervolgafspraak met een medewerker van de KBR.

Tijdens dit gesprek:

 • wordt uw situatie besproken
 • hoort u wat de Gemeente voor u kan betekenen en wat u zelf moet doen
 • krijgt u een lijst waarop staat welke papieren u moet inleveren.

Als u de gevraagde informatie heeft verzameld, kunt u dit inleveren bij de gemeente. Is de informatie compleet, dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
In het besluit op uw aanvraag staat of de KBR u kan helpen en op welke manier. Als de schuldbemiddeling lukt, gaat u iedere maand de afgesproken bedragen betalen. U komt de gemaakte afspraken na en maakt geen nieuwe schulden. De afbetaling van uw schulden duurt in dat geval maximaal drie jaar.

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar indienen.

Meer informatie vindt u op de pagina schulden voorkomen of oplossen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u het contactformulier invullen of bellen naar 14 010.

Soms is budgetbeheer een verplicht onderdeel van schuldbemiddeling. De Kredietbank Rotterdam beoordeelt of in uw situatie budgetbeheer nodig is. Als de KBR voor u budgetbeheer inzet, dan laat u uw maandelijkse inkomen storten op een rekening van de KBR. Met dat geld betaalt de KBR uw rekeningen, onder andere voor huur, energie en de zorgverzekering.

U ontvangt van de KBR per week of per maand een vast bedrag aan leefgeld. Houdt u er rekening mee dat dat een laag bedrag is. Budgetbeheer is tijdelijk. Het is bedoeld om u te helpen uw financiële problemen aan te pakken.

Soms is een saneringskrediet niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet zeker genoeg is. Een schuldbemiddeling kan dan een oplossing zijn. Bij een schuldbemiddeling verstrekken wij u geen lening. Wij bekijken uw inkomen en berekenen hoeveel u in drie jaar kunt betalen aan uw schuldeisers. Wij doen uw schuldeisers een voorstel van dit bedrag.

Bij een schuldbemiddeling gaat de KBR in gesprek met uw schuldeisers om afspraken te maken over de afbetaling van uw schulden. De KBR kan schuldbemiddeling inzetten als blijkt dat u uw schulden niet in 36 maanden kunt aflossen. Tijdens de schuldbemiddeling moet u met (veel) minder geld rondkomen.

Gaan uw schuldeisers akkoord? Dan spaart u maandelijks bij de KBR voor de aflossing van uw schulden. Wij betalen daarmee jaarlijks een zo groot mogelijk deel van uw schulden af. Ieder jaar berekenen wij opnieuw hoeveel u kunt aflossen. Heeft u zich drie jaar aan de afspraken gehouden, dan krijgt u voor het restant van uw schulden kwijtschelding van uw schuldeisers. U bent dan schuldenvrij.

Gaan uw schuldeisers niet akkoord? Dan adviseren wij u over de wettelijke mogelijkheden om uw schulden te regelen.

Dat  zijn de onderlinge afspraken die de kredietbank en schuldeisers maken als zij in gezamenlijk overleg besluiten een betalingsregeling te treffen. Deze regeling komt tot stand op basis van vrijwilligheid. Dat in tegenstelling tot de wettelijke regeling waarbij de rechter partijen kan dwingen om mee te werken.

De schulddienstverlening die de KBR biedt is op basis van een minnelijke regeling.

De KBR bekijkt uw inkomen en berekent hoeveel u in drie jaar kunt betalen aan uw schuldeisers. Dit bedrag kunt u lenen van de KBR. Dit noemen we een saneringskrediet. Wij doen uw schuldeisers een voorstel en vragen hen om akkoord te gaan met betaling van een deel van de schuld. Tegelijkertijd vragen wij hen om het restant van de schuld kwijt te schelden.

Gaan uw schuldeisers akkoord? Dan betaalt de KBR hen het voorgestelde bedrag meteen uit. U bent dan in één keer van uw schuldeisers af. U heeft alleen de GKB nog als schuldeiser. Na aflossing van het saneringskrediet bent u schuldenvrij.

Gaan uw schuldeisers niet akkoord? Dan adviseren wij u over de wettelijke mogelijkheden om uw schulden te regelen.

Mocht u een saneringskrediet bij de KBR gaan afsluiten, dan raden wij u aan de onderstaande stukken goed te lezen:

 • Prospectus (pdf) hierin kunt u o.a. lezen hoe de KBR te werk gaat bij het beoordelen van uw aanvraag, hoe hoog de rente is die de KBR rekent etc.
 • Blanco contract (pdf) een voorbeeld van een overeenkomst zoals de KBR die dan met u afsluit.
 • Algemene leningsvoorwaarden (pdf) hierin staat hoe het met de afbetaling in zijn werk gaat en waar u rekening mee moet houden.

Bij een aanvraag voor schulddienstverlening zal bij u goed worden gekeken naar de oorzaak van de schulden, de financiële situatie en het uitgavenpatroon. Het blijkt vaak zo te zijn dat men maandelijks meer geld uitgeeft dan men zich kan veroorloven. Dat moet natuurlijk eerst worden aangepakt. Dat betekent dat het uitgavenpatroon flink moet worden aangepast, immers, men moet iedere maand wel uitkomen met het beschikbare geld. Daarnaast zullen er schulden moeten worden afgelost. Kortom, als u uw schulddienstverlening wil laten slagen dan zult u bereid moeten zijn een flinke stap terug te doen. De KBR biedt trainingen aan om u te helpen uw uitgaven aan te passen en daarbij de juiste keuzes te maken.