Kwijtschelding
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/kwijtschelding/
Spring naar het artikel

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u weinig spaargeld? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

U kunt de gemeente vragen of u maar een deel van de gemeentebelasting hoeft te betalen. Dit heet: een verzoek doen voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt op 2 manieren kwijtschelding aanvragen.

1. Online aanvragen

Vraag de kwijtschelding online aan via de knop 'Kwijtschelding aanvragen'.

Houd de inloggegevens van uw DigiD bij de hand.

2. Per post aanvragen

U kunt het formulier kwijtschelding downloaden, printen, invullen en opsturen. Het adres staat op het formulier.
Als u het formulier niet kunt downloaden, dan kunt u het ook ophalen bij de balie van Belastingen Centrum en Belastingen IJsselmonde. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Vermogenstoets invullen

Nadat uw aanvraag binnen is, wordt bekeken of u kwijtschelding kunt krijgen. Over de uitslag krijgt u een brief. Is uw aanvraag compleet, dan staat in de brief dat u de vermogenstoets moet invullen.

Inkomsten

Belastingen beoordeelt aanvragen op basis van de situatie zoals die is op het moment van de aanvraag.
Voorbeeld: U vraagt in 2018 kwijtschelding aan voor een aanslag uit 2017. Dan kijkt Belastingen naar uw situatie in 2018.

In 2020 is kwijtschelding mogelijk voor 76,5% van het bedrag. Minimaal 23,5% moet u dus wel betalen.

Het ingevulde kwijtscheldingsformulier.

U hoeft geen bewijsstukken meer mee te sturen die op het aanvraagformulier kwijtschelding staan. Bewaar wel alle aangegeven bewijsstukken tot 1 jaar na uw aanvraag.

Belastingen kan deze stukken opvragen. Kunt u ze bij het opvragen niet laten zien, dan wordt uw aanvraag afgewezen.
Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • teruggave Belastingdienst
 • ontvangen alimentatie
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaal- en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

Binnen vier maanden na het indienen van uw aanvraag krijgt u een antwoord op uw aanvraag.

 • inwoners van de gemeente Rotterdam met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen, bijvoorbeeld mensen met een (bijstands-)uitkering of alleen AOW
   
 • Ondernemers/zzp’ers kunnen kwijtschelding aanvragen, alleen voor privé-aanslagen. Dat kan door uitstel van betaling per post aan te vragen. De ondernemer/zzp’er krijgt begin van het nieuwe jaar een bericht met het verzoek om jaarcijfers en eventueel andere stukken van het bedrijf aan te leveren

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Er zijn verschillende redenen voor het niet automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld door een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening of omdat u een auto heeft/had van jonger dan negen jaar.

Denkt u dat u wel kwijtschelding moet krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft gekregen.

De gemeente heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een aanvraag kwijtschelding. De reden van de afwijzing staat altijd in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • uw aanvraag kwijtschelding is niet compleet of niet goed ingevuld. 
  Heeft u een afwijzing kwijtschelding gekregen omdat de vermogenstoets niet binnen drie weken is ontvangen? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Omdat Belastingen in dit geval nog niet de nodige gegevens heeft, moet u een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier toevoegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking.
 • het bedrag op (spaar)rekening is hoger dan de optelsom van de volgende bedragen:
  - uw maandelijkse woonlasten
  Dat is de huur of hypotheekrente plus subsidiabele servicekosten min de eigen
  bijdrage woonlasten. Bekijkt u hiervoor tabel 1 kolom B van het rekenschema in de brochure kwijtschelding.
  - premies zorgverzekering (minus normpremie*)
  - normbedrag uit tabel 1, kolom A van het rekenschema in de brochure kwijtschelding
  - voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1935 wordt er een extra bedrag van € 2.269,- per persoon bij
  opgeteld.

*) Normpremie per maand (volgens richtlijnen van juli 2014):

- alleenstaande (ouder) € 39,-
- gehuwden € 86,-

Is uw verzoek afgewezen en u heeft een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan worden de termijnen die al voorbij zijn in één keer geïncasseerd. Hiernaast loopt de automatische incasso weer voor de overgebleven termijnen.
Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

Na een eerste toetsing op uw aanvraag voor kwijtschelding heeft u een voorlopige toewijzing gekregen.

Daarna wordt uw aanvraag definitief beoordeeld. Daarvoor controleert de gemeente een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner/medebewoner. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. U stuurt de bewijsstukken samen mét het originele retourformulier binnen 10 dagen op. Als ze compleet en in orde zijn, dan wordt de kwijtschelding definitief toegewezen.

Let op: u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

Heeft u de bewijsstukken al opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten gaan over uw financiële situatie op het moment dat u de aanvraag kwijtschelding deed. Ook wanneer het een aanvraag is voor een jaar dat al voorbij is. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal twee weken oud zijn.

Heeft u een afwijzing gekregen omdat u de bewijsstukken niet binnen 10 dagen heeft opgestuurd? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen, waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Let erop dat u in het beroepschrift schrijft om welke reden u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de uitspraakbrief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.

Nee, u kunt geen bezwaar maken. U krijgt geen kwijtschelding voor het gehele bedrag van de heffing. De gemeenteraad heeft besloten dat u de kwijtschelding nog maar voor een deel van de aanslag kunt krijgen. Tegen een besluit van de gemeenteraad kunt u geen bezwaar maken. Een bezwaar hiertegen wordt altijd afgewezen.

  Normbedrag Eigen bijdrage woonlasten per maand Eigen bijdrage woonlasten per maand
Alleenstaande, u woont alleen      
- U bent nog niet AOW gerechtigd
- U bent AOW-gerechtigd
€ 1.026,-
€ 1.202,-
€  211,68
€  209,86
€  502,54
€  504,36
Gehuwd/samenwonend      
- U bent allebei nog niet AOW-                   gerechtigd
- Eén van u beiden is AOW-gerechtigd
- U bent allebei AOW-gerechtigd

€ 1.466,-

€ 1.636,-

€ 1.646,-
€  211,68

€  208,05

€  208,05
€  502,54

€  506,17

€  506,17
Alleenstaande ouder: u woont samen met kinderen tot 18 jaar met aanspraak op kinderbijslag      
- U bent nog niet AOW gerechtigd
- U bent AOW-gerechtigd
€ 1.026,-
€ 1.202,-
€  211,68
€  208,05
€  502,54
€  508,17

Op de website bereken uw recht ziet u in een paar stappen waar u misschien recht op heeft. U ziet of u in aanmerking kan komen voor bepaalde toeslagen en of u kans heeft op kwijtschelding.

\