Kwijtschelding
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/kwijtschelding/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt de gemeente vragen of u maar een deel van de gemeentebelasting hoeft te betalen. Dit heet: een verzoek doen voor kwijtschelding.

Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt op 2 manieren kwijtschelding aanvragen.

1. Online aanvragen

Vraag de kwijtschelding online aan via de knop 'Kwijtschelding aanvragen'. U logt in met DigiD.

2. Per post aanvragen

U kunt het formulier kwijtschelding downloaden, printen, invullen en opsturen. Het adres staat op het formulier.
Als u het formulier niet kunt downloaden, dan kunt u het ook ophalen bij de balie van Belastingen Centrum en Belastingen IJsselmonde. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Vermogenstoets invullen

Nadat uw aanvraag binnen is, wordt bekeken of u kwijtschelding kunt krijgen. Over de uitslag krijgt u een brief. Is uw aanvraag compleet, dan staat in de brief dat u de vermogenstoets moet invullen.

Inkomsten

Bij de beoordeling wordt gekeken naar uw situatie op het moment van de aanvraag.

Voorbeeld: u vraagt in 2020 kwijtschelding aan voor een aanslag uit 2019. Dan kijkt Belastingen naar uw situatie in 2020.

In 2020 is kwijtschelding mogelijk voor 76,5% van het bedrag. Minimaal 23,5% moet u dus wel betalen.

Eenheid Totaal aanslag Bedrag kwijtschelding Te betalen
Eenpersoonshuishouden € 285,90 € 218,71 € 67,19
Tweepersoonshuishouden € 342,50 € 262,01 € 80,49
Driepersoonshuishouden of meer € 370,80 € 283,66 € 87,14

In de brief van de gemeente staat welk bedrag voor u van toepassing is. Wat in de brief staat moet u aanhouden.

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft u alleen uitstel voor het bedrag vermeld bij “bedrag kwijtschelding”. Houdt er rekening mee dat als de vervaldatum voorbij, er ook invorderingsrente in rekening wordt gebracht. U kunt het bedrag bij “te betalen” het beste zo snel mogelijk betalen.

Automatische incasso en kwijtschelding

Als u een automatische incasso heeft, dan wordt deze tijdens de behandeling van uw aanvraag tijdelijk gestopt. Na de uitspraak wordt uw automatische incasso weer gestart voor het resterende bedrag. U hoeft zelf niets te doen.

Het ingevulde kwijtscheldingsformulier.

U hoeft geen bewijsstukken meer mee te sturen die op het aanvraagformulier kwijtschelding staan. Bewaar wel alle aangegeven bewijsstukken tot 1 jaar na uw aanvraag.

Belastingen kan deze stukken opvragen. Kunt u ze bij het opvragen niet laten zien, dan wordt uw aanvraag afgewezen.
Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • teruggave Belastingdienst
 • ontvangen alimentatie
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaal- en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

Binnen vier maanden na het indienen van uw aanvraag krijgt u een antwoord op uw aanvraag.

Voor welk bedrag u deze periode uitstel van betaling heeft, kunt u nalezen bij Tarieven.

 • inwoners van de gemeente Rotterdam met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen, bijvoorbeeld mensen met een (bijstands-)uitkering of alleen AOW
 • Ondernemers/zzp’ers kunnen kwijtschelding aanvragen, alleen voor privé-aanslagen. Dat kan door uitstel van betaling per post aan te vragen. De ondernemer/zzp’er krijgt begin van het nieuwe jaar een bericht met het verzoek om jaarcijfers en eventueel andere stukken van het bedrijf aan te leveren

Let op: Ben u eigenaar van een woning? Dan kunt u alleen voor de Afvalstoffenheffing in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor de eigenarenbelasting en de rioolheffing verlenen wij geen kwijtschelding.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Er zijn verschillende redenen voor het niet automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld door een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening of omdat u een auto heeft/had van jonger dan negen jaar.

Denkt u dat u wel kwijtschelding moet krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft gekregen.

De gemeente heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een aanvraag kwijtschelding. De reden van de afwijzing staat altijd in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie.

U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als uw aanvraag kwijtschelding niet compleet of niet goed ingevuld is:

 • Heeft u een afwijzing kwijtschelding gekregen omdat de bewijsstukken niet op tijd zijn opgestuurd? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen, waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om waarom u het niet eens bent met de afwijsbrief. Onderaan de brief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.
 • Heeft u een afwijzing kwijtschelding gekregen omdat u de vermogenstoets niet op tijd heeft ingevuld? Dan kunt u een nieuw verzoek indienen en daarna alsnog de vermogenstoets invullen.

Is uw verzoek afgewezen en u heeft een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan worden de termijnen die al voorbij zijn in één keer geïncasseerd. Hiernaast loopt de automatische incasso weer voor de overgebleven termijnen.
Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

De gemeente controleert een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner/medebewoner. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. U stuurt de bewijsstukken samen mét het originele retourformulier binnen 14 dagen op.

Let op: u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

Heeft u de bewijsstukken al opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten gaan over uw financiële situatie op het moment dat u de aanvraag kwijtschelding deed. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal twee weken oud zijn.

Nee, u kunt geen bezwaar maken. U krijgt geen kwijtschelding voor het gehele bedrag van de heffing. De gemeenteraad heeft besloten dat u de kwijtschelding nog maar voor een deel van de aanslag kunt krijgen. Tegen een besluit van de gemeenteraad kunt u geen bezwaar maken. Een bezwaar hiertegen wordt altijd afgewezen.

Op de website bereken uw recht ziet u in een paar stappen waar u misschien recht op heeft. U ziet of u in aanmerking kan komen voor bepaalde toeslagen en of u kans heeft op kwijtschelding.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft u alleen uitstel voor het bedrag vermeld bij “bedrag kwijtschelding”. Houdt er rekening mee dat er na het verstrijken van de vervaldatum van uw aanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht. U kunt het bedrag bij “te betalen” het beste zo spoedig mogelijk betalen.

Als u een automatische incasso heeft, dan wordt deze tijdens de behandeling van uw aanvraag tijdelijk gestopt. Na de uitspraak wordt uw automatische incasso weer hervat voor het resterende bedrag. U hoeft zelf niets te doen.

Als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt, zal uw verzoek tot kwijtschelding worden afgewezen.

Het bedrag dat u ongeveer per huishouden op uw bankrekeningen mag hebben is:

 • bij een alleenstaande € 1.500,-
 • bij een alleenstaande ouder € 1.800,-
 • bij samenwonenden / echtgenoten € 2.000,-

Bent u geboren vóór 1-1-1935? Dan mag u € 2.269,- extra op uw bankrekeningen hebben.