Kwijtschelding
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/kwijtschelding/
Spring naar het artikel

Heeft u weinig geld? Voor een aantal gemeentelijke belastingen kunt u misschien kwijtschelding krijgen.

Vraag de kwijtschelding online aan via de oranje knop. Houd de inloggegevens

van uw DigiD bij de hand.

Vermogenstoets invullen

Nadat uw aanvraag binnen is, wordt bekeken of u kwijtschelding kunt krijgen. Over de uitslag krijgt u een brief. Is uw aanvraag compleet, dan staat in de brief dat u de vermogenstoets moet invullen.

Inleveren bij de balie

U vult het formulier zelf in en levert deze daarna in. Maak daarvoor online een afspraak bij Belastingen of bel 14 010.

 

Post

U kunt het formulier kwijtschelding downloaden, printen, invullen en opsturen. Het formulier kunt u ook ophalen bij Belastingen Centrum en Belastingen IJsselmonde. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Automatische kwijtschelding

Rotterdammers met een (bijstands)uitkering of alleen AOW krijgen meestal automatische kwijtschelding. Als u automatisch kwijtschelding krijgt, staat dit op uw aanslagbiljet.

 

Reken uit of u kwijtschelding kunt aanvragen

U kunt een proefberekening maken via Bereken uw recht. Naast kwijtschelding ziet u of u misschien ook andere bedragen kunt krijgen.

U kunt ook het papieren rekenschema in de 'brochure kwijtschelding' gebruiken. U vindt deze brochure ook in bibliotheken en stadswinkels.

In 2019 is kwijtschelding mogelijk voor 75% van het bedrag. Minimaal 25% moet u dus wel betalen. In 2018 was kwijtschelding mogelijk voor 55% van het bedrag.

Het ingevulde kwijtscheldingsformulier.

Sinds 2012 hoeft u geen bewijsstukken meer mee te sturen, die op het aanvraagformulier kwijtschelding staan. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot 1 jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie gelden) opvragen. Kunt u ze bij het opvragen niet laten zien, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • teruggave Belastingdienst
 • ontvangen alimentatie
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaal- en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

Binnen vier maanden na het indienen van uw aanvraag krijgt u een antwoord op uw aanvraag.

 • Inwoners van de gemeente Rotterdam, zoals bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.
 • Voor ondernemers is alleen kwijtschelding mogelijk voor hun privé aanslagen. U moet dan eerst per post uitstel van betaling vragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Vanaf 2012 hoeft u de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet meer mee te sturen met uw aanvraag. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie gelden) opvragen. Als u ze bij het opvragen niet kunt laten zien, dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • teruggave Belastingdienst
 • ontvangen alimentatie
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaal- en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

Er zijn verschillende redenen voor het niet (meer) automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening. Of omdat u een auto heeft/had van jonger dan negen jaar. Dit zijn redenen om geen kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing (meer) te geven.

Denkt u dat u wel kwijtschelding moet krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft gekregen.

De gemeente heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een aanvraag kwijtschelding. De reden van de afwijzing staat altijd in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • uw aanvraag kwijtschelding is niet compleet of niet goed ingevuld. 
  Heeft u een afwijzing kwijtschelding gekregen omdat de vermogenstoets niet binnen drie weken is ontvangen? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Omdat Belastingen in dit geval nog niet de nodige gegevens heeft, moet u een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier toevoegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking.
 • het bedrag op (spaar)rekening is hoger dan de optelsom van de volgende bedragen:
  - uw maandelijkse woonlasten. Dat is de huur of hypotheekrente plus subsidiabele servicekosten min de eigen bijdrage woonlasten. Bekijkt u hiervoor tabel 1 kolom B van het rekenschema in de brochure kwijtschelding);
  - premies zorgverzekering (minus normpremie*);
  - normbedrag uit tabel 1, kolom A van het rekenschema in de brochure kwijtschelding;
  - voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1935 wordt er een extra bedrag van € 2.269,- per persoon bij opgeteld.

*) Normpremie per maand (volgens richtlijnen van juli 2014):

- alleenstaande (ouder) € 39,-
- gehuwden € 86,-

Is uw verzoek afgewezen en u heeft een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan worden de termijnen, die al voorbij zijn, in één keer geïncasseerd. Hiernaast loopt de automatische incasso weer voor de overgebleven termijnen.
Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

Na een eerste toetsing op uw aanvraag voor kwijtschelding heeft u een voorlopige toewijzing gekregen.

Daarna wordt uw aanvraag definitief beoordeeld. Daarvoor controleert de gemeente een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner/medebewoner. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. U stuurt de bewijsstukken samen mét het originele retourformulier binnen 10 dagen op. Als ze compleet en in orde zijn, dan wordt de kwijtschelding definitief toegewezen.

Let op: u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

Heeft u de bewijsstukken al opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten gaan over uw financiële situatie op het moment dat u de aanvraag kwijtschelding deed. Ook wanneer het een aanvraag is voor een jaar dat al voorbij is. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal twee weken oud zijn.

Heeft u een afwijzing gekregen omdat u de bewijsstukken niet binnen 10 dagen heeft opgestuurd? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen, waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Let erop dat u in het beroepschrift schrijft om welke reden u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de uitspraakbrief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.

U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten dat er nog maar voor een deel van de aanslag Afvalstoffenheffing kwijtschelding wordt gegeven. Een bezwaar hiertegen wordt altijd afgewezen.