Identiteitskaart
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/identiteitskaart/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een identiteitskaart (ook wel ID-kaart en ID-bewijs) toont u aan wie u bent. Ook reist u hiermee naar de meeste Europese landen.

Loopt uw aanvraag via Werk en Inkomen? Dan kunt u kunt alleen terecht in stadswinkel Centrum.

Afspraak maken

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden. Maak online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Afhalen of bezorgen

1. U kiest voor bezorgen. Meld aan de baliemedewerker dat u voor bezorgen kiest.
U krijgt uw identiteitskaart op het door u gekozen adres.

2. U kiest voor afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw identiteitskaart zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe identiteitskaart op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 12 jaar.

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart. In januari is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd. Vanaf 2 augustus worden vingerafdrukken van de kaarthouder afgenomen voor de Nederlandse identiteitskaart. De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn vanaf 2 augustus ook aangepast. Kijk voor meer informatie op de pagina Nieuw model Nederlandse identiteitskaart op de website van de RVIG.

Aanvraag spoed

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Kinderen van 12 jaar en ouder mogen zelf, zonder toestemming van de gezaghouders, een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Een ID voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 12 jaar.

 • Heeft 1 ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
 • Hebben beide ouders of 1 ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
  Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.

Kind altijd aanwezig

Een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen zelf aanwezig zijn. Heeft u het ouderlijk gezag, zorg er dan voor dat u meegaat en een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen.

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Kosten 2022
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 68,50
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 36,90
Extra kosten spoedprocedure € 51,60

Identiteitskaart kopen met AOWtegoed of jeugdtegoed

U kunt met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een identiteitskaart kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een identiteitskaart. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOWtegoed of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee.
 • Bij de aanvraag van uw identiteitskaart moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of gezaghouders. Komt maar 1 ouder of gezaghouder mee naar de afspraak? Dan is een papieren kopie van het identiteitsbewijs van de ouder of gezaghouder die niet mee komt genoeg.
 • Bij de aanvraag van een identiteitskaart moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.
 • Een verklaring dat de ouders of gezaghouders toestemming geven.
  Heeft 1 ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
  Hebben beide ouders of 1 ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming geven. 

De verwerkingstijd is 5 werkdagen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u wilt kunnen reizen binnen Europa: de EU-landen, de EER , Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland
 • u kunt uw identiteitskaart gebruiken als geldig identiteitsbewijs als u 14 jaar en ouder bent

De minderjarige van 12 jaar en ouder kan zelf, zonder toestemming van de gezaghouders, een identiteitskaart aanvragen.

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een
identiteitskaart aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal en bij een aantal gemeenten.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?

Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Vliegende Brigade

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? U kunt dan gebruikmaken van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.

Om kinderontvoeringen en kindersmokkel te voorkomen hebben landen afspraken gemaakt. Zo worden kinderen die alleen, met 1 ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken kunnen gelden voor de grensovergangen van Nederland.

Reist uw kind alleen, met 1 van de ouders of met anderen naar het buitenland? De gemeente raadt u aan om documenten mee te nemen waaruit de toestemming van de ouder(s) met gezag blijkt om de reis te maken. Bijvoorbeeld:

Op de webpagina's over reizen met kinderen van de Rijksoverheid en van het Ministerie van Defensie staat welke aanvullende documenten u moet meenemen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Ja, voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

Een beschadigd reisdocument levert u in. Een beschadigd reisdocument is niet meer geldig.

U woont langer dan 4 maanden in Nederland

Dan schrijft u zich eerst in (eerste vestiging of hervestiging) bij de gemeente waar u woont. U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan 4 maanden in Nederland en u bent dakloos of thuisloos

U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal. Als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket.

U woont in het buitenland en u wilt een aanvraag doen

Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op; alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen? Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie Uittreksel BRP).

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van het document".

De kosten zijn € 7,20 in 2021.

Heeft u in de afgelopen 5 jaar zonder een goede reden 3 keer een reisdocument als vermist opgegeven? De aanvraag voor een paspoort zal worden aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Tijdens minimaal 2 jaar kan in dat geval een paspoort worden geweigerd. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? Maak dan gebruik van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U kunt uzelf op 2 manieren aanmelden:

 • U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.
 • U stuurt een mail naar vliegendebrigade@rotterdam.nl. Vermeld uw volledige naam, telefoonnummer en het product dat u wilt aanvragen.

U zorgt zelf voor een goed gelijkende pasfoto. Aan veel fotografen kunt u telefonisch of via internet vragen om ook de pasfoto thuis te laten maken.

De identiteitskaart wordt thuisbezorgd. De bezorging is gratis tot en met 31 december 2021 vanwege de coronamaatregelen.

Toezichthouders of opsporingsambtenaren kunnen minderjarigen naar een identiteitsbewijs vragen. Maar wanneer de minderjarige jonger is dan 14, geldt geen identificatieplicht.

Geen identificatieplicht voor kinderen tot 14 jaar

Kinderen tot 14 jaar hoeven zich niet te kunnen identificeren. Ook hun ouders zijn niet verplicht om bewijzen te laten zien over de identiteit van hun kinderen tot 14 jaar.

Identificatieplicht in openbaar vervoer en zorg

In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert de identiteitskaart in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.