Identiteitskaart
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/identiteitskaart/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een identiteitskaart (ook wel ID-kaart en ID-bewijs) toont u aan wie u bent. Ook reist u hiermee naar de meeste Europese landen.

Loopt uw aanvraag via Werk en Inkomen? Dan kunt u kunt alleen terecht in stadswinkel Centrum.

Proef nieuwe apparatuur

De gemeente doet een proef met nieuwe apparatuur bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Van 20 juli tot en met 6 augustus in stadswinkel Centrum en van 9 augustus tot en met 27 augustus in stadswinkel IJsselmonde. Meer informatie leest u in de folder

Afspraak maken

Een afspraak maakt u online via de knop 'afspraak maken'. Of telefonisch via 14 010.

Bezorgen

Vanwege de corona maatregelen en de beperkte beschikbaarheid op onze locaties bezorgen wij tijdelijk gratis uw identiteitskaart.

Afhalen in stadswinkel Rozenburg en Hoek van Holland

Heeft u uw identiteitskaart aangevraagd in stadswinkel Rozenburg of Hoek van Holland? Dan haalt u uw identiteitskaart af tijdens de openingstijden van de betreffende stadswinkel. U maakt geen afspraak. Of u maakt gebruik van de bezorgdienst.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw identiteitskaart zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe identiteitskaart op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Let op: Identiteitskaarten die in de overige stadswinkels zijn aangevraagd, worden thuisbezorgd.

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart. In januari is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd. Vanaf 2 augustus worden vingerafdrukken van de kaarthouder afgenomen voor de Nederlandse identiteitskaart. De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn vanaf 2 augustus ook aangepast. Kijk voor meer informatie op de pagina Nieuw model Nederlandse identiteitskaart op de website van de RVIG.

Geen (spoed)aanvragen identiteitskaarten eind juli

Van donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zaterdag 31 juli 18.00 uur kunt u geen aanvraag of spoedaanvraag voor een Nederlandse identiteitskaart aan de balie doen. Dat komt door de introductie van de nieuwe kaart in het systeem. Houd hier rekening mee. Maak op tijd een afspraak voor een andere datum.

Aanvraag spoed

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Kinderen van 12 jaar en ouder mogen zelf, zonder toestemming van de gezaghouders, een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Een ID voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 12 jaar.

 • Heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
 • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
  Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.

Kind altijd aanwezig

Een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen zelf aanwezig zijn. Heeft u het ouderlijk gezag, zorg er dan voor dat u meegaat en een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen.

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Vanaf 2 augustus 2021 zijn er nieuwe prijzen voor de identiteitskaart.

Kosten 2021 2021
  1 januari tot en met 1 augustus 2 augustus tot en met 31 december
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 64,00 € 67,50
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 32,90 € 36,40
Extra kosten spoedprocedure € 50,90 € 50,90

Identiteitskaart kopen met AOW- of jeugdtegoed

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een identiteitskaart kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een identiteitskaart. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOW- of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw identiteitsbewijs. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft uw curator (schriftelijk) toestemming
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee
 • Bij de aanvraag van uw identiteitskaart moet u persoonlijk aanwezig zijn

Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of gezaghouders. Komt maar één ouder of gezaghouder mee naar de afspraak? Dan is een papieren kopie van het identiteitsbewijs van de ouder of gezaghouder die niet mee komt genoeg.
 • Bij de aanvraag van een identiteitskaart moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.
 • Een verklaring dat de ouders of gezaghouders toestemming geven.
  Heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
  Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming verlenen.

U kunt de nieuwe identiteitskaart 5 werkdagen na aanvraag afhalen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u wilt kunnen reizen binnen Europa: de EU-landen, de EER , Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland
 • u kunt uw identiteitskaart gebruiken als geldig identiteitsbewijs als u 14 jaar en ouder bent

De minderjarige van 12 jaar en ouder kan zelf, zonder toestemming van de gezaghouders, een identiteitskaart aanvragen.

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een
identiteitskaart aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal en bij een aantal gemeenten.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?

Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Vliegende Brigade

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? U kunt dan gebruikmaken van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.

Om kinderontvoeringen en -smokkel te voorkomen hebben landen afspraken gemaakt. Zo worden kinderen die alleen, met 1 ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken kunnen gelden voor de grensovergangen van Nederland.

Reist uw kind alleen, met een van de ouders of met anderen naar het buitenland? We adviseren u om documenten mee te nemen waaruit de toestemming van de ouder(s) met gezag blijkt om de reis te maken. Bijvoorbeeld:

Op de webpagina's over reizen met kinderen van de Rijksoverheid en van het Ministerie van Defensie staat welke aanvullende documenten u moet meenemen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Ja, voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

Een beschadigd reisdocument levert u in. Een beschadigd reisdocument is niet meer geldig.

U woont langer dan 4 maanden in Nederland

Dan schrijft u zich eerst in (eerste vestiging of hervestiging) bij de gemeente waar u woont. U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan 4 maanden in Nederland en u bent dakloos of thuisloos

U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal. Als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket.

U woont in het buitenland en u wilt een aanvraag doen

Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op; alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen? Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie Uittreksel BRP).

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van het document".

De kosten zijn € 7,20 in 2021.

Heeft u in de afgelopen 5 jaar zonder een goede reden 3 keer een reisdocument als vermist opgegeven? De aanvraag voor een paspoort zal worden aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Tijdens minimaal 2 jaar kan in dat geval een paspoort worden geweigerd. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? Maak dan gebruik van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U kunt uzelf op 2 manieren aanmelden:

 • U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.
 • U stuurt een mail naar vliegendebrigade@rotterdam.nl. Vermeld uw volledige naam, telefoonnummer en het product dat u wilt aanvragen.

U zorgt zelf voor een goed gelijkende pasfoto. Aan veel fotografen kunt u telefonisch of via internet vragen om ook de pasfoto thuis te laten maken.

De identiteitskaart wordt thuisbezorgd. De kosten hiervoor zijn € 5,10 in 2019.

Toezichthouders of opsporingsambtenaren kunnen minderjarigen naar een identiteitsbewijs vragen. Maar wanneer de minderjarige jonger is dan 14, geldt geen identificatieplicht.

Geen identificatieplicht voor kinderen tot 14 jaar

Kinderen tot 14 jaar hoeven zich niet te kunnen identificeren. Ook hun ouders zijn niet verplicht om bewijzen te laten zien over de identiteit van hun kinderen tot 14 jaar.

Identificatieplicht in openbaar vervoer en zorg

In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert de identiteitskaart in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.