Identiteitskaart
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/identiteitskaart/
Ga naar de hoofdinhoud

Tijdelijk beperkte mogelijkheid aanvragen identiteitskaart

U kunt momenteel alleen een identiteitskaart aanvragen:

 • als u 14 jaar of ouder bent en helemaal geen identiteitsbewijs heeft, óf
 • als uw identiteitskaart binnen één maand verloopt en geen ander geldig identiteitsbewijs heeft. Heeft u nog wel een ander geldig identiteitsbewijs in bezit? Wacht u dan alstublieft met de aanvraag van uw nieuwe identiteitskaart.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden? Alleen dan kunt u persoonlijk langskomen in een van de stadswinkels. Maak hiervoor online een afspraak via de knop 'afspraak maken'. Of bel 14 010.

Afspraak maken kost geen geld

Er zijn bedrijven actief die aanbieden om u te helpen bij het maken van een afspraak bij de gemeente Rotterdam. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Het veiligste is om via de gemeente een afspraak te maken. Het maken van een afspraak is gratis.

Loopt uw aanvraag via Werk en Inkomen? Dan kunt u kunt alleen terecht in stadswinkel Centrum.

Bezorgen

Vanwege de corona maatregelen en de beperkte beschikbaarheid op onze locaties bezorgen wij uw paspoort en identiteitskaart tijdelijk gratis.

Afhalen

U haalt uw document af tijdens de openingstijden van de locatie waar u het document heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk voor de openingstijden op de pagina van de stadswinkels.

 • Binnen maximaal drie maanden moet u uw identiteitskaart zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe identiteitskaart op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.

Aanvraag spoed

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Kinderen van 12 jaar en ouder mogen zelf, zonder toestemming van de gezaghouder(s), een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Een id voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 12 jaar.

 • Heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
 • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
  Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.

Kind altijd aanwezig

Een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen zelf aanwezig zijn. Heeft u het ouderlijk gezag, zorg er dan voor dat u meegaat en een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen.

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Kosten 2020
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 58,30
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 30,70
Extra kosten spoedprocedure € 49,80
 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. U wordt geadviseerd om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft uw curator (schriftelijk) toestemming
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee
 • Bij de aanvraag van uw identiteitskaart moet u persoonlijk aanwezig zijn

Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders. Komt maar één ouder/gezaghouder mee naar de afspraak? Dan is een papieren kopie van het identiteitsbewijs van de ouder/gezaghouder die niet mee komt genoeg.
 • Bij de aanvraag van een identiteitskaart moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.
 • Een verklaring dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
  Heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
  Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming verlenen.

U kunt de nieuwe identiteitskaart vijf werkdagen na aanvraag afhalen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u wilt kunnen reizen binnen Europa: de EU-landen, de EER , Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland
 • u kunt uw identiteitskaart gebruiken als geldig identiteitsbewijs als u 14 jaar en ouder bent

De minderjarige van 12 jaar en ouder kan zelf, zonder toestemming van de gezaghouder(s), een identiteitskaart aanvragen.

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een
identiteitskaart aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal en bij een aantal gemeenten.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?

Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Vliegende Brigade

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? U kunt dan gebruikmaken van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.

Om kinderontvoeringen en -smokkel te voorkomen hebben landen afspraken gemaakt. Zo worden kinderen die alleen, met 1 ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken kunnen gelden voor de grensovergangen van Nederland.

Reist uw kind alleen, met een van de ouders of met anderen naar het buitenland? We adviseren u om documenten mee te nemen waaruit de toestemming van de ouder(s) met gezag blijkt om de reis te maken. Bijvoorbeeld:

Op de webpagina's over reizen met kinderen van de Rijksoverheid en van het Ministerie van Defensie staat welke aanvullende documenten u moet meenemen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Ja, voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

Een beschadigd reisdocument levert u in. Dit document is niet meer geldig.

U woont langer dan vier maanden in Nederland

Dan schrijft u zich eerst in (eerste vestiging of hervestiging) bij de gemeente waar u woont. U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan vier maanden in Nederland en u bent dak/thuisloos

U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal. Als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket.

U woont in het buitenland en u wilt een aanvraag doen

Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op, alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen? Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie Uittreksel BRP).

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

De kosten zijn € 7,00 in 2019.

Heeft u in de afgelopen vijf jaar drie keer zonder een goede reden een reisdocument als vermist opgegeven? De aanvraag voor een paspoort zal worden aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Tijdens minimaal twee jaar kan in dat geval een paspoort worden geweigerd. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

U kunt vragen om de aanvraag op uw woon- of verblijfadres te doen. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

Een medewerker van 14 010 stelt een aantal vragen, waaronder over uw persoonsgegevens, en schrijft het telefoonnummer op waarop u bereikbaar bent. U wordt binnen vijf werkdagen gebeld. Ze geven u alle nodige informatie over in te leveren stukken, kosten, betaling en de datum van langskomen. De dag waarop de gemeente bij u langskomt is altijd een maandag, dinsdag of woensdag.

U zorgt zelf voor een goed gelijkende pasfoto. Aan veel fotografen kunt u telefonisch of via internet vragen om ook de pasfoto thuis te laten maken.

Het document wordt thuisbezorgd. De kosten hiervoor zijn € 5,10 in 2019.

Toezichthouders of opsporingsambtenaren kunnen minderjarigen naar een identiteitsbewijs vragen. Maar wanneer de minderjarige jonger is dan 14, geldt geen identificatieplicht.

Geen identificatieplicht voor kinderen tot 14 jaar

Kinderen tot 14 jaar hoeven zich niet te kunnen identificeren. Ook hun ouders zijn niet verplicht om bewijzen te laten zien over de identiteit van hun kinderen tot 14 jaar.

Identificatieplicht in openbaar vervoer en zorg

In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert de identiteitskaart in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.

\