Geboorteaangifte
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar het kind geboren is.

Als uw kind in een ziekenhuis geboren is, dan doet u aangifte in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Afspraak maken

Voor de aangifte maakt u een afspraak bij een stadswinkel. Dat kan online via de knop 'Afspraak maken' of telefonisch via 14 010.

Sleutel van Rotterdam

Alle burgers die geboorteaangifte doen van hun baby in Rotterdam en wonen in de gemeente Rotterdam krijgen de Sleutel van Rotterdam. Binnen 1 maand na de geboorteaangifte wordt de sleutel per post toegestuurd. Dit is een cadeau van de gemeente voor u en uw baby.

Naamkeuze kind

Meer informatie over naamkeuze vindt u op de webpagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen van de Rijksoverheid.
Wilt u een afspraak maken? Bel 14010. U kunt hiervoor geen afspraak online maken.

U doet aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. U kunt ook aangifte doen op de geboortedag zelf als dit op een werkdag is.
Feestdagen tellen niet mee in de termijn van 3 werkdagen. Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Kerstmis.
Als de laatste dag van de termijn in het weekend of op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. U heeft altijd tenminste 2 werkdagen om aangifte te kunnen doen.

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer u aangifte kunt doen.

Dag van geboorte

Dag van aangifte 

Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag 
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag, maandag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag

De geboorteaangifte zelf is gratis.

In 2021 kost een kopie van een geboorteakte €14,00.

Wat heeft u nodig als u aangifte komt doen?

1. een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet en van de moeder. Dit kan zijn:

 • paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • verblijfsvergunning
 • W-document 

2. een verklaring van huisarts of verloskundige (met naam van de moeder en datum en plaats van geboorte)
3. naam en geslacht van de pasgeboren baby

Indien van toepassing:

 • Een akte van naamskeuze; hiermee geeft u aan of uw baby de achternaam van de vader of (duo)moeder aanneemt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Erkenning (ongeboren vrucht): het bewijs dat de ouder het kind heeft erkend, als de ouders niet getrouwd zijn
 • Nederlands trouwboekje, hierin kan de baby worden bijgeschreven
 • Een verklaring van kunstmatige bevruchting van onbekende zaaddonor, afgegeven door de Stichting donorgegevens (als de ouders gehuwd/geregistreerd partners en van hetzelfde geslacht zijn)

Als alle gevraagde gegevens compleet zijn wordt aan de balie meteen de geboorteakte opgemaakt.

De aangifte mag gedaan worden door:

 • de vader, moeder of duomoeder.
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was (vriendin, opa of oma, enzovoorts)

Als geen andere personen aanwezig waren bij de geboorte:

 • iemand bij wie de baby in de woning is geboren
 • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren
 • een verpleger die door het hoofd van een ziekenhuis of kliniek gemachtigd is

Kinderen geboren in Nederland met een niet-Nederlandse nationaliteit

Wanneer een kind in Nederland is geboren, maar niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moeten de ouders een verblijfsvergunning aanvragen voor hun kind.

Nadat het kind is ingeschreven in de BRP, kunnen ouders online een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen bij de IND. Meer informatie vindt u op de pagina van de IND.

Als u aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan heeft, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand direct een geboorteakte op. Daarmee kan uw kind worden ingeschreven in de gemeente Rotterdam.

Als uw baby ook gaat wonen in de gemeente waar hij of zij is geboren, krijgt u een uitdraai van de persoonslijst mee. Hierop staat het BSN nummer van uw baby. Bent u niet de ouder van het kind? Dan moet u de persoonslijst door de ouders laten controleren.

Als uw baby in een andere gemeente gaat wonen dan waar hij of zij geboren is, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand een kennisgeving van de geboorte naar de gemeente waar de pasgeboren baby zal wonen. Na ontvangst van de kennisgeving, maakt het gemeentebestuur waar de baby gaat wonen een persoonslijst op. Op deze persoonslijst staat ook het BSN nummer van de baby.

De gemeente Rotterdam stuurt ook altijd een kennisgeving van de geboorteaangifte naar:

 • de Provinciale Entadministratie
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die ervoor zorgt dat u kinderbijslag krijgt

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Het Burgerlijk Wetboek is gewijzigd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Na de invoering van de duomoeder en de gelijkstelling van het geregistreerd partnerschap aan het huwelijk is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De belangrijkste veranderingen als gevolg van deze wetswijzigingen zijn:

 • De vrouwelijke echtgenote /partner van de moeder, de zogenaamde duomoeder, kan zonder een gerechtelijke procedure de juridische ouder van een kind worden.
  Voorwaarde: het moederschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege als bij de geboorteaangifte aangetoond wordt dat het kind is verwekt door kunstmatige bevruchting van een onbekende zaaddonor.
 • Het juridisch ouderschap van de duomoeder kan ook ontstaan door erkenning (ongeboren vrucht) of gerechtelijke vaststelling ouderschap.
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap worden aan elkaar gelijk gesteld in die zin dat de  geregistreerd partner van de moeder van rechtswege de juridische ouder is van het kind.
 • Bij de vrouwelijke geregistreerd partner geldt als extra voorwaarde dat zij bij de geboorteaangifte aantoont dat het kind is verwekt door kunstmatige bevruchting van een onbekende zaaddonor.
 • Een gehuwde erkenner kan het kind erkennen van een andere vrouw dan zijn/haar echtgenote/partner. De rechter hoeft niet meer vast te stellen dat tussen de erkenner en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat.

Wanneer uw kindje vóór de geboorte is overleden kan een akte opgemaakt worden van geboorte(levenloos) in de gemeente waar uw kindje is geboren. Het maakt daarbij niet uit of het kindje binnen of na een zwangerschap van 24 weken is geboren. U kunt in de akte voor- en achternamen laten opnemen. Ook is het mogelijk om een levenloos geboren kindje bij aangifte te erkennen.

Voor het opmaken van een akte van geboorte (levenloos) kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 010. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ook een email sturen naar kcc2@rotterdam.nl. De ambtenaar zal u informeren over de benodigde documenten.

Gezinsuitbreiding kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

 • Op de website Wijzer in geldzaken vindt u informatie over geldzaken.
 • Met de handige tool Bereken uw recht op de website Nibud.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Maak een afspraak bij de VraagWijzer in uw buurt.