Geboorteaangifte
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte/
Spring naar het artikel

Heeft u een kindje gekregen? Gefeliciteerd! Binnen 3 dagen moet u de geboorte aangeven bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is.

Was de bevalling in Rotterdam, dan moet er aangifte worden gedaan. Hiervoor maakt u online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

U moet een geboorte binnen 3 dagen na de dag van geboorte aangeven.
In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer u aangifte kunt doen.

Dag van geboorte

Dag van aangifte 

Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag 
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag

Vallen er één of meerdere feestdagen in de termijn van 3 dagen, dan wordt de termijn verlengd. U kunt dan aangifte doen totdat er tenminste 2 dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Voorbeeld: een baby wordt geboren op donderdag 31 december. Op de daarop volgende dagen, vrijdag 1 januari – nationale feestdag, zaterdag 2 januari en zondag 3 januari kan geen aangifte gedaan worden. Aangifte kan in dit geval plaatsvinden op maandag 4 en dinsdag 5 januari. De termijn is verlengd tot er minstens 2 dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

De geboorteaangifte zelf is gratis. In 2019 kost een afschrift van de akte €13,40.

Wat heeft u nodig als u aangifte komt doen?

 • geldig identiteitsbewijs (paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document) van degene die aangifte doet en van de moeder
 • een verklaring van huisarts of verloskundige (met naam van de moeder en datum en plaats van geboorte)
 • naam en geslacht van de pasgeboren baby

En indien van toepassing:

 • akte van naamskeuze, hiermee geeft u aan of uw baby de achternaam van de vader of (duo)moeder aanneemt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • erkenning (ongeboren vrucht): het bewijs dat de ouder het kind heeft erkend, als de ouders niet getrouwd zijn
 • Nederlands trouwboekje, hierin kan de baby worden bijgeschreven
 • een verklaring van kunstmatige bevruchting van onbekende zaaddonor, afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (als de ouders gehuwd/geregistreerd partners en van hetzelfde geslacht zijn)

Binnen drie dagen na de geboorte moet u aangifte doen (de Algemene termijnenwet is van toepassing). Als alle gevraagde gegevens compleet zijn, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand meteen een geboorteakte op.

Kinderen die in Rotterdam wonen, krijgen na de geboorteaangifte binnen 1 week de Sleutel van Rotterdam per post toegestuurd. Dit is een cadeau van de gemeente voor u en uw baby.

Wie kan de aangifte doen?
Iedereen die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. Bijvoorbeeld:

 • de vader/duomoeder
 • de directeur van het ziekenhuis of inrichting waar de moeder bevallen
 • een door de directeur aangewezen gemachtigde, bijvoorbeeld een verpleegkundige. De machtiging moet dan wel schriftelijk door de directeur van het ziekenhuis of inrichting zijn gedaan
 • de moeder uit wie het kind geboren is, dit is geen verplichting

Kind geboren in Nederland met een niet-Nederlandse nationaliteit?

Wanneer een kind in Nederland is geboren, maar niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan is het nodig dat ouders een verblijfsvergunning aanvragen voor hun kind.

Nadat het kind is ingeschreven in de BRP, kunnen ouders online een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen bij de IND. Meer informatie vindt u op de pagina van de IND.

Als u aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan heeft, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand direct een geboorteakte op. Daarmee kan uw kind worden ingeschreven in de gemeente Rotterdam.

Als uw baby ook gaat wonen in de gemeente waar hij of zij is geboren, krijgt u een uitdraai van de persoonslijst mee. Hierop staat het BSN nummer van uw baby. Bent u niet de ouder van het kind? Dan moet u de persoonslijst door de ouders laten controleren.

Als uw baby in een andere gemeente gaat wonen dan waar hij of zij geboren is, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand een kennisgeving van de geboorte naar de gemeente waar de pasgeboren baby zal wonen. Na ontvangst van de kennisgeving, maakt het gemeentebestuur waar de baby gaat wonen een persoonslijst op. Op deze persoonslijst staat ook het BSN nummer van de baby.

De gemeente Rotterdam stuurt ook altijd een kennisgeving van de geboorteaangifte naar:

 • de Provinciale Entadministratie
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die ervoor zorgt dat u kinderbijslag krijgt

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Het Burgerlijk Wetboek is gewijzigd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Na de invoering van de duomoeder en de gelijkstelling van het geregistreerd partnerschap aan het huwelijk is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De belangrijkste veranderingen als gevolg van deze wetswijzigingen zijn:

 • De vrouwelijke echtgenote /partner van de moeder, de zogenaamde duomoeder, kan zonder een gerechtelijke procedure de juridische ouder van een kind worden.
 • Voorwaarde: het moederschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege als bij de geboorteaangifte aangetoond wordt dat het kind is verwekt door kunstmatige bevruchting van een onbekende zaaddonor.
 • Het juridisch ouderschap van de duomoeder kan ook ontstaan door erkenning (ongeboren vrucht) of gerechtelijke vaststelling ouderschap.
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap worden aan elkaar gelijk gesteld in die zin dat de  geregistreerd partner van de moeder van rechtswege de juridische ouder is van het kind.
 • Bij de vrouwelijke geregistreerd partner geldt als extra voorwaarde dat zij bij de geboorteaangifte aantoont dat het kind is verwekt door kunstmatige bevruchting van een onbekende zaaddonor.
 • Een gehuwde erkenner kan het kind erkennen van een andere vrouw dan zijn/haar echtgenote/partner. De rechter hoeft niet meer vast te stellen dat tussen de erkenner en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat.

Het is mogelijk een akte van geboorte (levenloos) te maken voor een kindje dat al vóór de geboorte is overleden. Dit kan ook wanneer het kindje al langere tijd geleden levenloos is geboren.

Voor de aangifte van de geboorte en het overlijden van uw kindje maakt u een afspraak. Neemt u het volgende mee:

 • een verklaring van een arts
 • een geldig identiteitsbewijs van de aangever en de moeder
 • eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje, wanneer u wilt dat uw kindje wordt bijgeschreven

Heeft u een zoon of dochter gekregen? Gefeliciteerd! Gezinsuitbreiding kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee? De website www.wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op uw financiële vragen. Met de handige tool op www.berekenuwrecht.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.