Exploitatievergunning speelautomatenhal
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 06-07-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/exploitatievergunning-speelautomatenhal/
Spring naar het artikel

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, dan heeft u een vergunning nodig.

U vraag de vergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'.
Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig. De vergunning is vijf jaar geldig.

Let op: zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. Deze vindt u onderaan deze pagina in het veld 'Meesturen'.

In Rotterdam zijn 12 speelautomatenhallen met een vergunning. Meer speelautomatenhallen zijn niet toegestaan. U kunt dus geen nieuwe speelautomatenhal starten. U kunt alleen een bestaande speelautomatenhal overnemen.

Zijn er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen in bijvoorbeeld:

  • het aantal automaten
  • de bedrijfsoppervlakte
  • de exploitatievorm

Dan moet u dit direct online melden. Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Voor het bijschrijven van één of meer beheerders past u de lopende vergunning aan. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerder(s) online melden. Meer informatie vindt u in het infoblad aanmelden beheerders.

Meer informatie leest u op de pagina horeca.

Leges 2019

Vergunning speelautomatenhal, nieuw of overname

€ 949,00 voor online aanvraag

Vergunning speelautomatenhal, vernieuwen of wijzigen

€ 581,00 voor online vernieuwing of wijziging

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden eerste beheerder

€ 97,00 voor online aanmelding

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden tweede en volgende beheerder

€ 48,00 per beheerder, voor iedere beheerder die u online extra aanmeldt

  • een kopie van de koop-, huur- of pachtovereenkomst
  • een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100: hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven hoeveel en op welke plaats kansspel- en behendigheidsautomaten worden opgesteld
  • bewijsstuk verslavingspreventie van alle leidinggevenden (artikel 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen).

Een aanvraag kan sneller worden afgehandeld als u alle gevraagde informatie en stukken geeft.
Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Maximaal acht weken. Deze termijn kan éénmalig met acht weken worden verlengd. In die tijd wordt (als dit nodig is) advies gevraagd bij andere instanties.

Ondernemers die een speelautomatenhal exploiteren.

Bij een positief besluit ontvangt u een vergunning per post.

Bij een negatief besluit ontvangt u een weigeringsbesluit per post. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

  • u moet over het betreffende pand beschikken
  • het pand moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen (bijvoorbeeld een bedrijfsoppervlakte van 35 m2)
  • u bent minimaal 21 jaar en bent van goed gedrag
  • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) en de wet op de Kansspelen

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag volgens deze wet team Horecavergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag.

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met team Horecavergunningen via horecavergunningen@rotterdam.nl of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.