Exploitatievergunning speelautomatenhal
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/exploitatievergunning-speelautomatenhal/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, dan heeft u een vergunning nodig.

U vraag de vergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'.
Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Let op: in het veld 'Meesturen' staan alle gegevens die u moet opgeven.

De vergunning is 5 jaar geldig. Zijn er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen in bijvoorbeeld:

 • het aantal automaten
 • de bedrijfsoppervlakte
 • de exploitatievorm

dan moet u dit direct online melden. Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Voor het bijschrijven van 1 of meer beheerders past u de lopende vergunning aan. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerder(s) online melden.

Meer informatie leest u op de pagina horeca.

Leges 2021

Vergunning speelautomatenhal, nieuw of overname

€ 1.076,00

Vergunning speelautomatenhal, vernieuwen of wijzigen

€ 658,00

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden eerste beheerder

€ 110,00

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden tweede en volgende beheerder

€ 55,00 per beheerder, voor iedere beheerder die u extra aanmeldt

 • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf), als u een exploitatievergunning aanvraagt voor iemand anders
 • een kopie van de koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst
 • een plattegrond van de inrichting en het terras op schaal 1:100. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven hoeveel en op welke plaats kansspelautomaten en behendigheidsautomaten worden opgesteld
 • bewijsstuk verslavingspreventie van alle leidinggevenden (artikel 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen)

De gemeente kan een aanvraag sneller behandelen als u alle gevraagde informatie geeft. Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

 • maximaal 8 weken
 • deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, vraagt de gemeente in die tijd advies bij andere instanties

Het besluit over uw aanvraag ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de besluitdatum bezwaar maken.

Ondernemers die een speelautomatenhal (willen) exploiteren.

In Rotterdam zijn 12 speelautomatenhallen met een vergunning. Meer speelautomatenhallen zijn verboden. U kunt dus geen nieuwe speelautomatenhal starten. U kunt alleen een bestaande speelautomatenhal overnemen.

Overige voorwaarden

 • u moet over het betreffende pand beschikken
 • het pand moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen (bijvoorbeeld een bedrijfsoppervlakte van 35 m2)
 • u bent minimaal 21 jaar en bent van goed gedrag
 • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) en de wet op de Kansspelen

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag team Horeca Vergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag.

Voor meer informatie of vragen:

 • neem contact op met Horeca Vergunningen via e-mail
 • of bel naar het gemeentelijke telefoonnummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam