Erfpacht omzetten naar eigendom of eeuwigdurende erfpacht
Gepubliceerd op: 04-02-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/erfpacht-omzetten/
Ga naar de hoofdinhoud

Betaalt u nu een vergoeding voor het gebruik van de grond waar uw woning of pand met kantoor-, horeca of winkelfunctie op staat? Dan kunt u de grond kopen en bent u eigenaar ervan. Het recht van erfpacht stopt en u hoeft geen erfpachtcanon meer te betalen.

Eigenaren van sociale huurwoningen, panden op bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed kunnen de grond niet kopen. Zij kunnen het tijdelijke erfpachtcontract alleen omzetten naar eeuwigdurende erfpacht [link].

In beide gevallen moet u een aanvraag indienen en betaalt u een koopsom.

U kunt op elk moment de grond kopen

Ook wanneer de erfpachtcanon voor bijvoorbeeld vijftig jaar is afgekocht, kunt een aanvraag indienen om de grond te kopen. Kopen van de grond kan alleen als het gebouw een woonfunctie (met uitzondering sociale huurwoningen) heeft of een overige functie heeft: bijvoorbeeld kantoor, horeca of winkel.

U kunt geen eigenaar worden van de grond onder panden op bedrijventerreinen, sociale huurwoningen of maatschappelijk vastgoed. In deze gevallen kunt u een verzoek indienen om het erfpachtrecht om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht [link].

Via de knop Erfpacht omzetten kunt u uw erfpacht naar eigendom omzetten, of juist naar eeuwigdurende erfpacht.

De kosten van uw verzoek om een aanbod voor het kopen van erfpachtgrond zijn:

 • bij een woning: € 350 exclusief btw. Deze kosten worden verrekend met de conversiesom, als u het aanbod accepteert
 • bij een bedrijfsruimte/kantoor: € 2.500 exclusief btw
   

Verzoek door huidige erfpachter

 • Adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van te converteren object(en).
 • Naam, adres, emailadres, telefoonnummer aanvrager
 • Akkoord met administratiekosten (€350 ex BWT bij woningen, €2500 ex BTW bij bedrijfsobjecten/commercieel)

Verzoek door toekomstig erfpachter

 • Adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van te converteren object(en).
 • Naam, adres, emailadres, telefoonnummer aanvrager
 • Akkoord met administratiekosten (€350 ex BWT bij woningen, €2500 ex BTW bij bedrijfsobjecten/commercieel)
 • Getekende (voorlopige) koopovereenkomst.

Binnen 6 weken, als de aanvraag compleet is.

Voor alle Rotterdamse erfpachters.

Heeft u nog vragen, mail dan naar erfpacht@rotterdam.nl of bel naar 14 010.

Voor de omzetting (conversie) ontvangt u een aanbod van de gemeente met daarin een koopsom. De koopsom van de grond berekenen we mede aan de hand van de grondwaarde: het prijspeil op de datum dat de aanvraag is binnengekomen. Om de waarde van het stuk grond (de kavel) te bepalen is de marktwaarde van de woning/het bedrijf nodig. Een taxateur taxeert de grond. Hij kijkt hierbij ook naar gelijkwaardige woningen of panden (referentiewoningen) en stelt zo de marktwaarde vast.

Bij het bepalen van de koopsom houden we ook rekening met wat er in uw erfpachtcontract staat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de verplichting tot het betalen van erfpachtcanon helemaal of voor een deel is afgekocht. In dat geval zal de koopsom vaak lager uitvallen, dan wanneer dat niet zo is.

Afkoop 50 jaar

De berekening van de koopsom bij 50 jaar afkoop bestaat uit twee onderdelen:

 1. de grondwaarde* verschuldigd na afloop van de 50 jaar-periode
 2. de grondwaarde* verschuldigd na afloop van het erfpachtrecht

Deze opgetelde bedragen vormen de koopsom. Over de bedragen 1. en 2. wordt overdrachtsbelasting berekend.

Afkoop 75 of 99 jaar

De berekening van de koopsom bij 75 of 99 jaar afkoop bestaat uit één onderdeel: de grondwaarde* verschuldigd na afloop van het erfpachtrecht. Over dit bedrag wordt overdrachtsbelasting berekend.

De grondwaarde wordt contant* gemaakt vanaf de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

* Contant maken betekent dat er nu een bedrag wordt betaald, dat eigenlijk pas in de toekomst betaald had moeten worden. Door de rente over deze periode eruit te halen, wordt het bedrag contant gemaakt.