Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Jeugd

Rotterdam is een jonge stad. Het vele talent van onze jonge Rotterdammers is een geweldige kans voor de stad. Rotterdam komt écht vooruit als kinderen uitgroeien tot inwoners, die bijdragen aan de samenleving.

Om dat te bereiken moeten kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien.

Het Beleidskader Jeugd 'Rotterdam Groeit' gaat uit van helder geformuleerde, specifieke en meetbare doelen voor talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid. Deze drie versterken elkaar bovendien. Daarom zet Rotterdam gelijktijdig in op groei op deze drie gebieden als hoofddoel van het jeugdbeleid.  Het beleidskader bestaat uit diverse programma’s die een samenhangende aanpak vormen. Het is gericht op alle jongeren, van vóór de geboorte (prenatale zorg) tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is met een gerichte aanpak het perspectief van jongeren te versterken. De gemeente biedt hier informatie over het jeugdbeleid en de aanpakken in de diverse programma’s. Dit is bestemd voor professionals en geïnteresseerden die werken voor en met jongeren en gezinnen. Wilt u het beleidskader jeugd 'Rotterdam groeit' als PDF ontvangen, mail dan naar jeugd@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Ook voor de PDF 'Effectieve preventie Rotterdam Business case en Maatschappelijke kostenbatenanalyse 2020-2023' kunt u mailen naar jeugd@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Programma's beleidskader jeugd

Informatie Rotterdammers

  • Bent u een ouder of opvoeder en heeft u vragen over jeugdhulp? Ga dan naar de pagina Ik zoek jeugdhulp.  
  • Ben je een Rotterdammer tussen de 16 en 27 jaar? Is naar school gaan of werk vinden lastig voor je? Kijk dan bij het Jongerenloket.

Privacy/Gegevensverwerking

Meer informatie

Wilt u meer informatie of reageren? Dan kunt u mailen naar jeugd@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.  Aanvullende informatie en feiten en cijfers vindt u op Staat van de Jeugd. Zorg bij kwetsbaar ouderschap: kijk op GGD Rotterdam-Rijnmond. Link opent een externe pagina.