Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Identiteitskaart aanvragen

Met een identiteitskaart (ook wel ID-kaart en ID-bewijs) toont u aan wie u bent. Ook reist u hiermee naar de meeste Europese landen.

Maak online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010. Let op: Loopt uw aanvraag via Werk en Inkomen? Dan kunt u kunt alleen terecht in stadswinkel Centrum.

Afhalen, bezorgen of spoed

U kunt uw identiteitskaart thuis laten bezorgen of hem zelf ophalen.

Bezorgen

U kiest voor bezorgen. Meld aan de balie dat u voor bezorgen kiest.
U krijgt uw identiteitskaart op het door u gekozen adres.

Afhalen

U kiest voor afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw identiteitskaart zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe identiteitskaart op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart voor minderjarigen onder het kopje 'Jonger dan 12 jaar'.

Aanvraag spoed

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Jonger dan 12 jaar

Kinderen van 12 jaar en ouder mogen zelf, zonder toestemming van de gezaghouders, een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Een identiteitskaart voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 12 jaar.

 • Heeft 1 ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
 • Hebben beide ouders of 1 ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
  Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.
  Het formulier staat onder het kopje 'Meenemen'.

Kind altijd aanwezig

Een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen zelf aanwezig zijn. Heeft u het ouderlijk gezag, zorg er dan voor dat u meegaat en een geldig identiteitsbewijs meeneemt.
Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen.

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Kosten

Kosten 2023
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 70,30
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 37,90
Extra kosten spoedprocedure € 53,00
Bezorgkosten (incl. BTW)                                  €  5,80

Identiteitskaart kopen met AOW-tegoed of jeugdtegoed

U kunt met het AOW-tegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een identiteitskaart kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij één van de stadswinkels voor het aanvragen van een identiteitskaart.
Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOW-tegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas.
U kunt ook een deel met het AOW-tegoed of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

Meenemen

 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
  Pasfoto's maken kan niet in de stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn
  Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee.
 • Bij de aanvraag van uw identiteitskaart moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn
  Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of gezaghouders
  Komt maar 1 ouder of gezaghouder mee naar de afspraak? Dan is een papieren kopie van het identiteitsbewijs van de ouder of gezaghouder die niet mee komt genoeg.
 • Bij de aanvraag van een identiteitskaart moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.
 • een verklaring dat de ouders of gezaghouders toestemming geven
  Heeft 1 ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
  Hebben beide ouders of 1 ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming geven. 

Hoe lang duurt het

De verwerkingstijd is 5 werkdagen.

Voor wie is het

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U wilt kunnen reizen binnen Europa: de EU-landen, de EER , Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland.
 • U kunt uw identiteitskaart gebruiken als geldig identiteitsbewijs als u 14 jaar of ouder bent.

De minderjarige van 12 jaar of ouder kan zelf, zonder toestemming van de gezaghouders, een identiteitskaart aanvragen.

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een
identiteitskaart aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal en bij een aantal gemeenten.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

Herinnering ontvangen

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?
Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Vliegende Brigade

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? U kunt dan gebruikmaken van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.

Op reis met een kind

Om kinderontvoeringen en kindersmokkel te voorkomen hebben landen afspraken gemaakt. Zo worden kinderen die alleen, met 1 ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken kunnen gelden voor de grensovergangen van Nederland.

Reist uw kind alleen, met 1 van de ouders of met anderen naar het buitenland? De gemeente raadt u aan om documenten mee te nemen waaruit de toestemming van de ouder(s) met gezag blijkt om de reis te maken. Bijvoorbeeld:

Op de website over reizen met kinderen van de Rijksoverheid staat welke aanvullende documenten u moet meenemen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of telefoonnummer 088 800 90 00.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen

Ja, voor medische zorg moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts.
De legitimatieplicht geldt voor iedereen, vanaf de geboorte.

Een beschadigd reisdocument levert u in bij de gemeente.
Een beschadigd reisdocument is niet meer geldig.

Ga voor informatie naar de pagina gevonden of verloren voorwerpen.

U woont langer dan 4 maanden in Nederland

U schrijft zich eerst in (eerste vestiging of hervestiging) bij de gemeente waar u woont. U wordt ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Zodra u (weer) bent ingeschreven in de BRP,  kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan 4 maanden in Nederland en u bent dakloos of thuisloos

U schrijft zich eerst in met een briefadres. Dat doet u bij de gemeente waar de persoon die voor uw post zorgt staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal.
Als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket.

U woont in het buitenland en u wilt een aanvraag doen

Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land.
Let op: alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen? Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

Ga voor informatie naar de pagina paspoort of identiteitskaart kwijt.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (legalisatie handtekening).

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenaan: 'Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van het document'.

De kosten zijn € 7,90 in 2023.

Heeft u in de afgelopen 5 jaar zonder een goede reden 3 keer een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan wordt de aanvraag voor een paspoort aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Als dat gebeurt, dan kan een paspoort minimaal 2 jaar worden geweigerd. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? Maak dan gebruik van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U kunt uzelf op 2 manieren aanmelden:

 • U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.
 • U stuurt een mail naar vliegendebrigade@rotterdam.nl. Vermeld uw volledige naam, telefoonnummer en het product dat u wilt aanvragen.

U zorgt zelf voor een goed gelijkende pasfoto. Aan veel fotografen kunt u telefonisch of via internet vragen om ook de pasfoto thuis te laten maken.

De identiteitskaart wordt thuisbezorgd.

De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar. Toezichthouders of opsporingsambtenaren mogen daarom minderjarigen vanaf 14 jaar naar een identiteitsbewijs vragen.

Ook de ouders zijn niet verplicht om een identiteitsbewijs van hun kinderen jonger dan 14 jaar te laten zien.

Identificatieplicht in openbaar vervoer en zorg

 • In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.
 • Voor de zorg moet iedereen een identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert de identiteitskaart in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.