Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Hordijk-West

Van Leeuwen Recycling wil verhuizen naar de zuidpunt van het bedrijventerrein Hordijk-West in IJsselmonde. Van Leeuwen Recycling is een groothandel in afvalstoffen. Zij verwerken metaalafval en niet-metaalhoudende afvalstoffen, bouwafval en snoeiafval. 

Het bedrijf is nu gevestigd op de Doklaan in Oud-Charlois maar moet verhuizen vanwege het geëindigde huurcontract. Daarnaast zijn op de locatie Doklaan plannen voor een cultuur- en onderwijsproject, genaamd ‘Cultuur&Campus’.
Voor Van Leeuwen Recycling is daarom gezocht naar een andere geschikte plek binnen Rotterdam.
Omdat van Leeuwen Recycling veel ruimte nodig heeft en het bedrijf niet te dicht bij een woongebied kan, zijn er niet veel mogelijkheden. Op het bedrijventerrein Hordijk-West, aan de Bergambachtstraat bij de afslag Kinderdijkstraat, is er wél een mogelijkheid. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft geoordeeld dat de meeste activiteiten die Van Leeuwen Recycling uit wil voeren, hier kunnen. Ook blijft de werkgelegenheid die Van Leeuwen biedt aan Rotterdam-Zuid behouden.

Vergunning

DCMR heeft besloten de definitieve omgevingsvergunning - die nodig is voor de verhuizing - te verlenen op 6 juli. Het besluit van de DCMR kunt u inzien op dcmr.nl. Link opent een externe pagina.
Het besluit ligt ter inzage van 6 juli tot en met 17 augustus. In deze periode kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Het is mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. Na beroep is het ook mogelijk hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Klankbordgroep

Op 9 november 2022 hebben gemeente en van Leeuwen Recycling een informatiebijeenkomst gehouden. Duidelijk was dat veel bewoners bezwaren hadden tegen de komst van Van Leeuwen naar Hordijk-West. Er lag inmiddels ook een ongevraagd advies van de wijkraad Lombardijen om de herlocatie van Van Leeuwen te heroverwegen en er waren vragen gesteld in de gemeenteraad. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst is ervoor gekozen een klankbordgroep op te zetten om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden.

De klankbordgroep bestaat uit:

  • een lid van elk van de betrokken wijkraden Groot- en Oud-IJsselmonde en Lombardijen.
  • direct omwonenden uit Lombardijen, IJsselmonde en Barendrecht.
  • vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht.
  • ondernemers van het bedrijventerrein Hordijk.
  • medewerkers van Van Leeuwen.
  • medewerkers van de gemeente Rotterdam.

In april 2023 was de eerste bijeenkomst. De klankbordgroep komt één keer per maand bij elkaar. De groep heeft inmiddels ook een bedrijfsbezoek bij Van Leeuwen aan de Doklaan gebracht.

De gesprekken in de klankbordgroep staan los van het vergunningentraject en zijn gericht op de situatie dat Van Leeuwen zich mag vestigen op de beoogde plek.

Wilt u op de hoogte gehouden worden en de verslagen van de klankbordgroep ontvangen? Stuur dan een mailtje aan: bedrijventerreinhordijkso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.